DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Felt i Kofa: Kommunen var uklar i konkurransegrunnlaget for brøytekontrakten

Ville Dyrøy kommune ha pris for hver sesong, eller for hele kontraktsperioden på to år?

(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) Foto: Bjørn Lund
13. mai 2020 - 13:16

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) finner at det var motstrid mellom hva kommunen mente å kommunisere i konkurransegrunnlaget, og hva som faktisk ble kommunisert.

Uklarheter, der altså, og det så grove at kommunen har brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Kommunen er Dyrøy i Troms og Finnmark. I juli i fjor kunngjorde den en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikeholdstjenester; brøyting, snørydding og kosting. Avtalen skulle være på to år, med opsjon på forlengelse i 1+1 år.

Tilbudsfrist var 16. august 2019. Kontrakten skulle gå til den med lavest pris.

Les også

Åtte firmaer vil brøyte fylkesveiene i de østligste dalene i Innlandet

Tre firmaer leverte priser

Tre firmaer leverte tilbud, deriblant Rayner Pedersen, som har klaget inn saken for Kofa. Han hadde i sitt prisskjema presisert at «[a]lle priser er eks. mva, og gjelder fra høsten 2019 til våren 2021».

Men kommunen hadde notert seg at firmaet Thomassen & Svigermor Transport hadde lavest pris, og ga kontrakten til dette firmaet.

Prisene så slik ut:

  • Rayner Pedersen: 6.861.500 kr.
  • Thomassen & Svigermor Transport: 2.995.900 kr.

Den tredje tilbyderen ga en pris på 3.802.500 kroner.

Rayner Pedersen klaget på tildelingen i august 2019, uten at det hjalp. Dermed havnet saken hos Kofa i september 2019.

Pedersen hevdet i sin klage at kommunen brøt anskaffelsesregelverket ved å tildele kontrakt til en leverandør som ga pris per sesong, når en objektiv tolkning av konkurransegrunnlaget tilsa at leverandørene skulle tilby pris for hele kontraktsperioden (to år).

Tilbudene fra de andre leverandørene burde vært avvist fordi de inneholdt vesentlige avvik fra konkurransegrunnlaget. Pedersen burde dermed fått kontrakten.

Subsidiært skulle konkurransen vært avlyst.

Les også

Leverer «ny» fylkesvei under kontraktskostnad

Kommunen: «Klart ubegrunnet»

Kommunen mente i sitt svar for det første at klagen er ubegrunnet og klart ikke kan føre fram. Subsidiært: En objektiv tolkning av konkurransegrunnlaget tilsa at prisen skulle oppgis per sesong. Det var dermed ikke grunnlag for å avvise øvrige leverandører, ettersom de oppga pris i samsvar med konkurransegrunnlaget. Det forelå heller ikke feil i konkurransen som ledet til avlysningsplikt.

Kofa starter med å fastslå at et konkurransegrunnlag skal være klart, presist og utvetydig formulert slik at det er mulig for alle «rimelig opplyste og normalt aktsomme leverandører å forstå hva det skal leveres tilbud på og hvordan dette skal gjøres». Konkurransegrunnlaget skal også inneholde tilstrekkelige opplysninger til at leverandørene har et forsvarlig grunnlag for å levere tilbud.

Nemnda finner det «mest nærliggende at konkurransegrunnlagets bestemmelser om kontraktens varighet og pris, må forstås dithen at innklagede etterspurte fastpris for to sesonger.» Men så spørs det om andre øvrige deler av konkurransegrunnlaget, som for eksempel prisskjemaet, sa noe annet.

Dyrøy kommune viste til konkurransegrunnlagets punkt om betaling, og mente at henvisningen til den «årlige kontraktssummen» viste at meningen var at det skulle gis pris for ett år. Klagenemnda er ikke enig i det, og peker på at inndelingen viser hvordan fakturering for arbeidet skal fordeles og betales i løpet av en sesong.

Kommunen får heller ikke medhold når Kofa går gjennom de forskjellige punktene i prisskjemaet. Angivelsen av mengde i dette skjemaet gir kun uttrykk for omfanget av veier og plasser som var omfattet av vedlikeholdsavtalen. Angitt volum for tilleggsarbeider gir heller ingen indikasjoner på om det ble bedt om priser for ett eller to år. Og når det er presisert i prisskjemaet at kosting var et «[e]ngangsoppdrag per sesong», som skulle «utføres før 16.mai. hver sesong» – ja, hva med det? Det at leverandøren skulle koste én gang per sesong, kan ikke uten videre forstås slik at det skulle gis pris for kosting per sesong, slik nemnda ser det.

En ny elektrisk lastebil lader ved Askos regionsenter i Vestby i Akershus, nov 22.
Les også

Elbil-andelen skyter i været, men utslippene står i ro. Her er årsaken

Nemnda: Ikke forsvarlig grunnlag

Klagenemnda er klar: Her foreligger det motstrid mellom hva innklagede mente å kommunisere i konkurransegrunnlaget, og hva som faktisk ble kommunisert.

Nemnda skriver: «To av leverandørene forsto konkurransegrunnlaget slik at det skulle angis priser for én sesong, mens klager forsto det slik at det skulle oppgis priser for to sesonger. Prisskjemaet la dermed ikke opp til en presis angivelse av de utgiftsposter som skulle prises. Innklagede har derfor brutt regelverket ved at konkurransegrunnlaget ikke var utformet på en måte som ga tilbyderne et forsvarlig grunnlag for å inngi tilbud.»

Feilen har påvirket utformingen av tilbudene. Konkurransen skulle følgelig vært avlyst.

Kofas konklusjon: Dyrøy kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag.

Avgjørelsen falt 11. mai i år.

Les også

En e-post gjorde at kommunen brøt reglene for offentlige anskaffelser

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.