BYGG

Feil i nesten halvparten av energimerkingene av nye hus i Danmark

Flere boligeiere får korrekte energimerkinger nå enn tidligere – unntatt eiere av nybygde hus.Her har feilprosenten økt fra 35 til 44 prosent.

Den danske Energistyrelsen fant en økning i feil i energimerkingen av nye hus i sin årlige kvalitetskontroll.
Den danske Energistyrelsen fant en økning i feil i energimerkingen av nye hus i sin årlige kvalitetskontroll. Illustrasjon: colourbox.com

Flere års innsats for å fjerne feil i energimerkingen av boliger i Danmark ser ut til å bære frukter – men ikke når det gjelder energimerking av nybygde hus. Det viser den danske Energistyrelsens årlige kvalitetskontroll av energimerking.

Direktoratet sjekket i alt 152 av de omkring 69 000 energimerkingene som ble utført i 2017. Og når man ser på eksisterende bygninger, er det nå ‘bare’ 21 prosent av husene som får feil energimerking. Det er en forbedring i forhold til 2016, hvor 31 prosent fikk feil energimerking.

Feil i 44 prosent av nye hus

Men når man ser på energimerking av nye hus, er utviklingen stikk motsatt. I 2016 var det ‘bare’ 35 prosent som fikk feil energimerking. I 2017 var det feil i 15 av 34 kontrollerte energimerkinger – noe som tilsvarte 44 prosent.

«I nye bygninger skyldes en feil tildelt energimerking ofte at isoleringen av bygningens tekniske installasjoner ikke er registrert korrekt. Siden energimerkingsskalaen er trinnvis, vil noen merkinger ligge tett på grensen til en annen merking, og kan derfor med noen få vurderingsmessige skjønn, endre plassering på skalaen,» skriver Energistyrelsen i en pressemelding om kvalitetskontrollen.

Les også

Feil energimerking kan bli dyrt for selgeren

Feil energimerking kan potentielt koste husselgere mye. Tidligere undersøkelser fra Statens Byggeforskningsinstitut og Dansk Byggeri har nemlig vist at energimerking påvirker salgsprisen til huset. Spesielt hvis det ligger utenfor hovedstadsområdet. Men om det er bare merkingen, eller de fysiske forbedringene – for eksempel nye vinduer, nytt varmesystem, etc. – som påvirker prisen er vanskelig å si.

Nye tiltak på gang

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) lover at både politikere og myndigheter jobber videre med å få feilprosenten enda lenger ned.

Ifølge en pressemelding fra departementet har bransjen vært samlet til tre heldagsmøter våren 2018. Da ble det diskutert hvordan energimerkingsordningen kan forbedres. På bakgrunn av samarbeidet med bransjen vil ministeren melde om større endringer av energimerkingen innen utgangen av 2018, slik at energimerkingen i enda høyere grad understøtter boligmarkedet og fremmer energisparing.

Det vil i den kommende tiden bli et spesielt fokus på energimerkingen av nye hus.

 

Les også

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.