IT

Fedje får ny radar

Gjennomslag: Kystdirektør Kirsti Slotsvik har fått gjennomslag for statlige penger til nytt radarutstyr her ved Fedje trafikksentral.
Gjennomslag: Kystdirektør Kirsti Slotsvik har fått gjennomslag for statlige penger til nytt radarutstyr her ved Fedje trafikksentral. Bilde: Espen Zachariassen

Nedslitte trafikksentraler

  • Kystverkets nye IT-systemer er avhengig av radaranlegg som er nedslitte og ofte ute av drift.
  • Løsningen C-Skope fra Kongsberg Norcontrol IT samler informasjon fra radar og automatisk identifikasjonssystem (AIS) på ett kart. Et operatørstøttesystem fra Ergo Group samler informasjon om alle skip i området i en meldingssentral.
  • Mangel på reservedeler gjør reparasjoner vanskelige, tidkrevende og kostbare.
  • Fedje trafikksentral i Hordaland advarer om at de leder oljetrafikken i blinde gjennom leia ved Mongstad og Sture.
  • Etterslepet i investeringer ved Kystverkets trafikksentraler er på 120 millioner kroner.
  • Sentralene trenger 25 millioner kroner årlig de neste fem årene for å komme opp på det Kystverket oppfatter som akseptabelt nivå.
  • Investeringer finansieres over statsbudsjettet, men så langt er det ikke satt av noen penger.
  • Driften finansieres med gebyrer fra skipstrafikken.

Nå tar regjeringen tak i deler av problemene med den nedslitte infrastrukturen ved trafikksentralene langs kysten.

Stasjonene investerer i nye IT-løsninger, som er avhengig av ustabilt og utslitt overvåkingsutstyr som har mye nedetid.

Les mer: Leder oljetrafikk i blinde

Gammelt

Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til utskifting av teknisk utstyr ved Fedje trafikksentral.

– Utstyret på Fedje trafikksentral er gammelt og slitt, og lite tidsmessig ut i fra dagens behov. Statlig finansiering av fornyelse av utstyret sikrer at sjøtransporten ikke påføres en ekstrautgift, og vil være et bidrag til å sikre målet om at mer gods skal fraktes sjøveien, skriver Sjøfartsdirektoratet i begrunnelsen for regjeringens forslag.

Utbygging

Forslaget er en del av en ekstraordinær bevilgning på 188 millioner kroner under Fiskeri- og kystdepartementet til vedlikehold av forskningsinfrastruktur, fyrstasjoner, trafikksentraler og økt utbygging av fiskerihavner og farleder.

Opposisjonen på Stortinget har etterlyst penger til nytt utstyr, spesielt ved Fedje med all oljetrafikken til Mongstad. Politisk ledelse i departementet har hatt problemer med å forklare hvorfor det ikke er foreslått bevilgninger. Penger over statsbudsjettet har hele tiden har vært en forutsetning.

Les mer:

Kollisjon

I siste runde kom det et forslag om skaffe penger ved å øke gebyrene for skipstrafikken.

TU.no har tidligere avdekket hvordan dette kolliderer med miljømålet om mer transport til sjøs og mindre på vei.

Les mer her:

Nå velger imidlertid regjeringen å bevilge penger til blant annet nye radarer på Fedje.

Etterslep

Fremdeles er det store etterslep ved to andre trafikksentraler.

Sjøfartsdirektoratets egne tall viser at Horten trenger 65 millioner kroner og Brevik 15 millioner kroner.

Kvitsøy og Vardø er såpass nye trafikksentraler at de foreløpig ikke trenger oppgraderinger.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.