IT

Fast-topper tiltalt for regnskapsfusk og manipulasjon

Tidligere Fast-direktør John Markus Lervik og salgsdirektøren i selskapet er tiltalt for regnskapsfusk og manipulasjon.
Tidligere Fast-direktør John Markus Lervik og salgsdirektøren i selskapet er tiltalt for regnskapsfusk og manipulasjon. Bilde: Åserud, Lise

Økokrim mener daværende administrerende direktør John Markus Lervik og salgsdirektøren i selskapet inntektsførte rundt 80 millioner kroner urettmessig i regnskapet for 2006.

Kjøpt opp

Selskapet Fast Search & Transfer (forkortet FAST) utviklet søketeknologi for bedriftsmarkedet og ble kjøpt opp av Microsoft i 2008. De heter nå Microsoft Development Center Norway.

Det da børsnoterte selskapet har tidligere vedtatt et forelegg på fire millioner kroner for de uriktige regnskapstallene som ble offentliggjort en rekke ganger og først korrigert i 2008.

Etterforskningen mot de to tiltalte har vært krevende på grunn av utenlandsetterforskning, melder Økokrim.

– Ikke tilstrekkelig

Lervik mener selv det ikke er grunnlag for tiltale, kommenterer hans advokater, Else Bugge Fougner og Rolf Chr Trolle Andersen i Advokatfirmaet Hjort DA.

– Vi har nøye gjennomgått bevismaterialet i saken, inkludert de vitneavhørene som er foretatt. Vi mener at det ikke foreligger forhold som John Markus Lervik kan bebreides for. At han var konsernsjef, kan ikke være tilstrekkelig til at han kan holdes strafferettslig ansvarlig for regnskapsfeil som ble begått i FAST, sier de to.

Lervik: Fryktet å bli løpegutt for Microsoft

Lervik fortsatt på inntektstoppen

Les mer om: