Får støtte til å utvikle lønnsomme løsninger for havvind – og tilknytning til strømnettet

Havnett får 82,7 millioner kroner gjennom regjeringens Grønn plattform-ordning.

Får støtte til å utvikle lønnsomme løsninger for havvind – og tilknytning til strømnettet
Equinor skal lede et prosjekt som består av en rekke partnere innen energifeltet, som skal utvikle ny teknologi, kunnskap og løsninger, for å gjøre det mulig med lønnsom utbygging av havvind på norsk sokkel, inkludert hvordan kraften fra havvind skal knyttes til strømnettet. Foto: Equinor

Equinor, sammen med en rekke partnere innen energifeltet, starter opp et nytt prosjekt med navn Havnett, som skal utvikle ny teknologi, kunnskap og løsninger som skal gjøre det mulig med lønnsom utbygging av havvind på norsk sokkel. Arbeidet vil omfatte både bunnfast og flytende vindparker.