OLJE OG GASS

Fant brudd på miljøregelverket ved alle offshoretilsyn i 2013

Miljødirektoratet avdekket avvik på ti produksjons- og boreinnretninger i fjor.

Miljødirektoratet avdekket brudd på miljøregelverket i samtlige ti tilsyn ved offshoreinstallasjoner i fjor. I år trapper de opp antall tilsyn, og det er spesielt flyttbare rigger som får besøk av direktoratet.
Miljødirektoratet avdekket brudd på miljøregelverket i samtlige ti tilsyn ved offshoreinstallasjoner i fjor. I år trapper de opp antall tilsyn, og det er spesielt flyttbare rigger som får besøk av direktoratet. Bilde: Colourbox
Ina AndersenIna AndersenJournalist
26. juni 2014 - 15:59

Miljødirektoratet gjennomførte ti omfattende revisjoner med offshoreindustrien i 2013, av disse var åtte tilsyn på produksjonsenheter og to på borerigg.

Ved alle ti tilsynene ble det funnet brudd på miljøregelverket. Det opplyser Miljødirektoratet i en rapport om fjorårets tilsyn.

– Ingen alvorlige brudd

Tema for tilsynene var beredskap mot akutt forurensning, håndtering og utslipp av oljeholdig vann, energiledelse, og kjemikaliebruk i boring eller operasjon samt avfallshåndtering. Ved to av tilsynene var i tillegg CO2-kvoter tema.

Ragnhild Orvik, seksjonsleder for produktkontrollseksjonen i Miljødirektoratet, sier til Teknisk Ukeblad at selv om det er funnet brudd ved samtlige tilsyn, er ingen av bruddene kategorisert som alvorlige.

– Ingen av bruddene vi fant i fjor er definert som alvorlige. Sist vi avdekket alvorlige avvik var i 2011, da vi fant flere tilfeller av brudd på regelverket som skal sikre at beredskapen mot akutt forurensning fungerer. Dette er et område vi har fulgt opp de siste årene, og vårt inntrykk er at oljeselskapene har ryddet opp i dette, forklarer hun.

Miljødirektoratet har likevel pekt ut to punkter hvor direktoratet ikke er fornøyd med offshorebransjen:

  • At det er avdekket brudd på regelverket ved samtlige tilsyn av offshoreindustrien i 2013.
  • At mange felt offshore fremdeles ikke har tatt i bruk teknologi og systemer som sikrer at olje på sjø kan oppdages innen tiden tillatelsene krever.

Les også: Statoil slapp unna millionbot på saksbehandlingsfeil

Olje i vann

Orvik forklarer at det er tre områder som utpeker seg negativt med tanke på regelbrudd etter de ti tilsynene i fjor. Det første er utslipp av olje i vann.

Flere av oljefeltene på norsk sokkel begynner å bli noen år. Dette medfører at vannmengdene fra produksjonen øker, og derfor øker mengden olje som slippes ut med vannet.

– Og her har vi krav til hvor mye olje vannet kan inneholde, og vi har også krav til at operatørene gjennomfører representative målinger. Vi funnet feil på forskjellige typer forhold som har med måling og rapportering å gjøre. Dette er viktig for at operatørene skal ha oversikt over utslippene sine, utdyper Orvik.

Miljødirektoratet har avdekket brudd på kravene i fem av de åtte tilsynene som hadde dette som tema i 2013.

Les også: Det kan ta 15 rigger 40 år å plugge alle brønnene på sokkelen

Kjemikalier og energiforbruk

Kjemikalier var også blant tilsynstemaene i 2013. Petroleumsbransjen offshore har i mange år jobbet med å bytte ut farlige kjemikalier som kan gå til utslipp. Miljødirektoratet hadde tilsyn ved åtte installasjoner hvor dette var tema, og det ble funnet brudd på fire av disse.

– Bruddene gjelder særlig kjemikaliestyring, og oversikt over forbruket av kjemikalier i lukkede systemer, som vil si forbruk av hydraulikkolje, og lignende typer kjemikalier, forklarer seksjonslederen.

Det siste området som peker seg negativt ut er energieffektivisering.

– Vi hadde noen funn på det området også. Det gjelder krav om kartlegging av energisituasjonen, for å se på mulige tiltak for å få ned energiforbruket. Det var ingen som manglet dette fullstendig, men det var flere som ikke var kommet helt i mål med dette arbeidet, sier Orvik.

Les også: Her skal det tas ut 42.000 liter olje i minuttet

– Finner brudd hvert år

Hun påpeker at det er viktig å ha kontroll med petroleumsbransjen, selv om det er en stor og profesjonell industri.

– Det er viktig for oss å følge med på oljeselskapene også, for vi ser at vi finner brudd. Det har vi gjort hvert år. Da er det viktig å være til stede som myndighet og gjøre kontroller, poengterer Orvik.

Det er heller ikke tilfeldig hvor Miljødirektoratet velger å gjennomføre tilsynene sine.

– Vi velger ut de stedene hvor sannsynligheten for å finne brudd er størst, eller hvor konsekvensen av brudd vil være størst. Det bidrar nok til at vi finner en del avvik når vi er ute og fører tilsyn, forklarer seksjonslederen.

Les også: Oljearbeiderne må fly med dykkerutstyr

Trapper opp tilsyn

Miljødirektoratet melder at de vil trappe opp tilsynsaktiviteten offshore i 2014. Direktoratet skal fortsatt ha særlig oppmerksomhet på beredskap mot akutt forurensing i sine tilsyn, og i tillegg kontrollere blant annet energieffektivisering og utslippene av olje i det produserte vannet.

Nesten halvparten av tilsynene for i år er planlagt på borerigger som driver lete- eller produksjonsboring.

– I årets tilsyn er vi spesielt opptatt av flyttbare rigger, og de utfordringene som de utgjør, spesielt med tanke på kjemikaliestyring. Mange rigger jobber for ulike operatører, og de flyttes gjerne over landegrenser, som kan ha ulikt regelverk, forklarer Orvik.

Hun legger til at også nordområdene vil få en del oppmerksomhet i 2014.

– Vi har hatt et seminar om nordområdene i samarbeid med Petroleumstilsynet. Dette vil vi også følge opp med tilsyn her, og da er det i stor grad snakk om boreoperasjoner. Vi stiller strengere krav til virksomhet i sårbare områder, derfor er det naturlig nok et område vi følger med på, spesielt med tanke på operasjoner nær land eller langt nord, sier hun.

Les også:

Nå blir «tjukkaser» nektet å fly offshore

Økt utvinning på Troll tilsvarer Aasta Hansteen og Valemon til sammen

Dette er verdens største verft  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.