Familiekrangel blant Oslos gatelys

Hvilke armaturer er egentlig i slekt?

Illustrasjonsfoto: Philips Lighting
Illustrasjonsfoto: Philips Lighting Illustrasjonsfoto: Philips Lighting
22. mai 2018 - 07:14 | Endret 22. mai 2018 - 13:34

**I en tidligere versjon av denne artikkelen ble armaturnavnene «Thor» og «Civiteq» brukt. Leverandøren ZG Lighting Norway er kommet med en korrigering: Kofa sitt sammendrag framstiller det som om Thor og Civiteq er Osram sine armaturer. Det er de ikke. Thor og Civiteq er navn som tilhører varemerket Thorn. Denne artikkelen er endret i samsvar med det.

Hvilket armatur som tilhører hvilken familie var et viktig punkt under behandlingen av en klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) nylig.

Bymiljøetaten i Oslo skulle kjøpe nye veg- og gatelys, og hadde i september 2016 en åpen anbudskonkurranse for en rammeavtale med én leverandør for kjøp av armaturer. Rammeavtalen er på to år, med mulighet for forlengelse i to år. Anskaffelsens verdi ble estimert til mellom 60 og 80  millioner kroner. Tilbudsfrist var 17. oktober 2016.

Premissene var disse: Kontrakt skulle tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, basert på kriteriene pris (60 %) og kvalitet på tilbudte armaturer (40 %).

Innen fristen kom det 14 tilbud fra 12 leverandører, deriblant fra Multilux og Osram. Seks av leverandørene ble avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Fire av de åtte gjenværende tilbudene ble avvist.

Bymiljøetaten valgte Osram, og inngikk kontrakt 15. mai 2017. Saken ble brakt inn for Kofa av Multilux samme dato.

«De er ikke i familie»

Multilux mente at Osram skulle vært avvist som ukvalifisert, og at årsakene var mange. Multilux trakk fram en rekke momenter som dreide seg om manglende eller feil framlagt dokumentasjon om økonomi og tekniske og faglige kvalifikasjoner fra Osram sin side.

Særlig stiller Multilux spørsmål ved om selskapet Osram AS (stiftet i november 2015) har anledning til å støtte seg på morselskapet Osram GmbH hva angår forpliktelseserklæring og økonomisk soliditet. Blant annet ble forpliktelseserklæringen levert for sent, og Osram har ikke lagt fram tilstrekkelig dokumentasjon om den øknomiske tilstanden, ifølge Multilux.

I tillegg kommer en rekke tekniske spørsmål, hvor Multilux mener Osram har gitt feil informasjon.

For eksempel (og her kommer vi inn på familiekrangelen): «Valgte leverandør skulle vært avvist fra konkurransen fordi det foreligger avvik fra minstekravet i konkurransegrunnlaget om at de tilbudte armaturene skulle tilhøre samme «familie». Det er ingenting i konkurransedokumentene som tilsier en differensiering mellom de to bruksområdene.

Dersom klager hadde hatt kunnskap om at man kunne tilby to ulike familier, ville man kunne gitt en bedre pris. Kravet har derfor hatt betydning for konkurranseforholdet og utformingen av tilbudet. I beste fall er konkurransedokumentene så uklare at det foreligger en plikt til å avlyse konkurransen», skriver Multilux.

«Jo, de er i familie»

Oslo kommune var uenig i alt. Når det gjelder familiespørsmålet om armaturene, svarer kommunen dette i Kofas saksdokumenter: «Valgte leverandørs tilbud inneholdt ikke et avvik fra kravet om at tilbudte armaturer skulle tilhøre samme familie.

Anskaffelsen omfatter to ulike armaturer, veilysarmatur (tre effektstørrelser) og wirestrekkarmatur (tre effektstørrelser). Kravet om at tilbudte armaturer skulle tilhøre samme familie skal forstås slik at det er et krav at de tre etterspurte størrelsene for veilysarmaturer skal være fra samme familie og at de ulike størrelser for wirestrekkarmaturer skal være fra samme familie.

Dette er også slik øvrige tilbydere i konkurransen har forstått kravet. Dette viser at oppdragsgivers og bransjens forståelse av kravet er i overensstemmelse. Valgte leverandør har tilbudt armaturer fra en og samme familie innenfor hver type armatur som skulle tilbys.»

Kofa finner at flere av påstandene fra Multilux er for vage eller udokumenterte til at de kan føre fram.

Når det gjelder påstandene om Osrams økonomiske forhold samt kapasitet og gjennomføringsevne så dreier striden seg grovt sagt om i hvor stor grad som Osram kan støtte seg på morselskapet Osram GmbH. Kofa kommer etter en omfattende drøfting fram til at anførslene til Multilux ikke fører fram.

«Ja, det er de faktisk»

Så kommer vi til det betente familiespørsmålet til armaturene. Kofa skriver: «Leverandørene skulle levere tilbud på veilysarmaturer og wirestrekkarmaturer. Det var oppstilt et krav i kravspesifikasjonen om at «tilbudte armaturer tilhører samme familie for å få et mest mulig enhetlig uttrykk på den omfattende utskiftningen i Oslo kommune som dette oppdraget representerer».

Det er enighet mellom partene om at valgte leverandør tilbød armaturer av to forskjellige familier. Valgte leverandør angav produktnavnet «X» for tilbudte wirestrekkarmaturer og produktnavnet «Y» for veilysarmaturer.

Innklagede har imidlertid påpekt at alle armaturer innenfor hver av de to kategoriene (veilysarmaturer og wirestrekkarmaturer) var av samme familie. Det vises til at vedlegg 3 til konkurransegrunnlaget inneholdt to skjemaer hvor tilbyderne skulle fylle inn navn og informasjon om deres tilbudte produkter, ett skjema for veilysarmaturer og ett for wirestrekkarmaturer.

Innklagede fremholder at dersom det hadde vært etterspurt samme familie for begge type armaturer, ville det vært unødvendig å fylle inn to forskjellige navn i skjemaene. Innklagede opplyser at øvrige tilbydere i konkurransen også har forstått kravet slik at kravet om armaturer av samme familie gjelder innenfor hver av de to armaturkategoriene. Innklagede har derfor sett det slik at det ikke foreligger et avvik.

Nemnda har på denne bakgrunn ikke grunnlag for å konstatere at valgte leverandørs tilbud inneholdt et avvik fra konkurransegrunnlaget, når det leses slik den rimelig opplyste og normalt påpasselige tilbyder vil gjøre det. Klagers anførsel fører derfor ikke frem.»

Konklusjonen er at Oslo kommune ikke har brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.