KARRIERE

Få teknologikvinner blant arbeidsinnvandrerne

Over 80 prosent er menn.

Ifølge UDIs statistikk er det få kvinnelige arbeidsinnvandrere i teknologibransjene i Norge.
Ifølge UDIs statistikk er det få kvinnelige arbeidsinnvandrere i teknologibransjene i Norge. Bilde: colourbox.com
29. des. 2013 - 11:32

Kvinner utgjør en svært liten del av andelen arbeidsinnvandrere både innen IT-, olje- og gassbransjene og ellers i industrien.

Det viser tall fra UDI over innvilgede førstegangs arbeidstillatelser til faglærte både i 2012 og 2013.

Andelen kvinner  er lavest innen kommunikasjon og informasjon, med bare 14 prosent. Mens i bergverksdrift og utvinning er andelen kvinner på 24 prosent.

Det er flest kvinner fra Kina, Russland og USA på listen over arbeidstillatelser innenfor industri, bergverksdrift og utvinning. Samtidig har kommunikasjon- og infrormasjonssektoren flest kvinner fra India.

Les også: Bare åtte prosent av kvinnene i IT-bransjen jobber med utvikling

Likestilling mellom kvinner og menn

Førsteamanuensis Gillian Warner-Søderholm har funnet ut at de landene som har gjort mest for å fremme likestilling i arbeidslivet, har tilgang til langt flere talenter enn land som henger etter på likestillingsfronten.

BI-forskeren har hentet ut data om kulturelle verdier fra nen internasjonal studien GLOBE, som omfatter 62 land og baserer seg på svar fra over 17.000 medarbeidere. Ut ifra det kartla hun sammenhenger mellom kulturelle verdier og graden av likestilling mellom menn og kvinner.

Studien viser at de skandinaviske landene er mer opptatt enn andre av å planlegge arbeidslivet for å redusere risiko og usikkerhet.

I tillegg har de gjort tiltak for å fremme likestilling. Slike land sørger også for å fremme økonomiske muligheter for kvinner.

Les også: Bare 10 tekno-damer på topp 500

Trenger en nasjonal strategi

Daglig leder i Global Forums, Bjørn Christian Nørbech, sier at han ikke kjenner godt til denne statistikken, men han er opptatt av arbeidsinnvandring generelt og mener at Norge må ha en nasjonal strategi for å tiltrekke dyktige arbeidstakere fra utlandet.

– Vi har en tendens til å promotere Norge som et turistland, og ikke så mye som et attraktivt land å jobbe i. Vi må forberede oss på eldrebølgen og at det vil være behov for flere arbeidstakere i andre sektorer. Man kan ikke sitte passivt og håpe at flere vil komme hit for å jobbe, men lage en strategi for arbeidsinnvandring, sier Nørbech.

– Hvem som bør utvikle en slik strategi?

– Både Utenriks-, Arbeids-, Nærings- og Kunnskapsdepartementet jobber med ulike tiltak knyttet til utenlandske arbeidstakere i Norge. Arbeidsdepartementet har nok mest å si, og de har nylig bestilt en rapport fra OECD for å kartlegge behovene, sier Nørbech til Teknisk ukeblad.

Les også: De fire viktigste trendene for ingeniører mot 2020

Vil mangle arbeidskraft i 2021

Nørbech viser til en rapport fra Economic Forum, som viser at Norge er et av de landene som vil trenge mye arbeidskraft årene fremover. Rapporten «Global Talent 2021» fra Oxford Economics er basert på 352 intervjuer med HR-ledere og spørreundersøkelser i 46 land.

Den største mangelen på arbeidskraft spås til å komme i blant annet Taiwan, Japan, Poland, Italia, Tyskland og UK. Mens land som India, Indonesia, Colombia, Brazil og Sør-Afrika vil ha et overskudd av kompetent og utdannet arbeidskraft.

Nørbech som  til daglig jobber med expats - kunnskapsarbeidere som har flyttet til Norge i forbindelse med jobb. Hans inntrykk er at mange av dem vet ganske lite om Norge når de kommer hit.

– Men etter hvert kommer det mye positivt frem, for eksempel at de som flyttet hit på grunn av jobb trives godt på grunn av gode lønninger, fleksibilitet, at det et trygt og stabilt samfunn. Flere legger vekt på at folk er vennlige her, og det er mindre konkurranse og spisse albuer.

Nørbech sier at særlig familielivet og fleksibiliteten oppleves som veldig positivt av arbeidsinnvandrere.

Les også: Innen 2030 vil en av fire høyt utdannede i verden komme fra India

Satser på mangfold

Lars Jacob Hiim, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, sier at han ikke kjenner til spesielle problemer med å rekruttere kvinnelig kompetanse fra utlandet.

– Det viktigste for bedriftene er selve kompetansen den enkelte medarbeider har. De bransjene som nevnes i statistikken har en skjev kjønnssammensetning i Norge. Det speiles nok til en viss grad i rekrutteringen fra utlandet, sier Hiim til Teknisk Ukeblad.

Han mener det er en styrke for virksomheter å satse på mangfold i alle dimensjoner.

Les også: Hit vil næringslivet at norske studenter skal dra

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.