OFFSHORE

Få rigger for norske farvann

Anders J. Steensen
10. okt. 2005 - 11:49

Kun Eastern Drillings nye rigg som skal opereres av Smedvig, er under bygging og tilpasset norske forhold.

Leteaktiviteten vil fortsatt være hemmet av mangel på rigger.

Det er antydning til en byggeboom i rigg-markedet. Nær 50 rigger er i bestilling og enda flere er på planleggingsstadiet. Enkelte verft har leveringstider helt opp i fire år, dersom en ny rigg bestilles nå.

Godværsrigger

Det er veksten i etterspørselen i verdensmarkedet som er årsaken. For hittil er det kun en av riggene som under bestilling og bygging som er tilpasset norske forhold, de andre er konstruert og sertifisert for langt bedre klima.

Byggeboomen vil ikke avhjelpe riggmangelen på norsk sokkel. Det vil fortsatt være for få rigger tilgjengelig for å dekke behovet, og det som blir lidende er nødvendig leteboring på norsk sokkel. I år var det planlagt 30 letebrønner, mens det har vært gjennomført under halvparten.

Vil gjerne øke

Statoil ønsker å øke leteaktiviteten til neste år. De planlegger 20 nye letebrønner. Boringen skal foregå både i nye områder og rundt eksisterende infrastruktur.

Hittil i år er det påvist petroleumsforekomster i 8 av 12 letebrønner. Letebudsjettet for 2005 var doblet i forhold til foregående år. Statoil planla å bore rundt 18-20 letebrønner, mens oppdaterte tall viser at antall letebrønner i 2005 blir om lag 14, hvorav tre-fire vil være under boring ved årsskiftet.

Domino-effekt

Forsinkelser på enkelte leterigger har medført store forskyvninger i boreprogrammene.

Hendelsene knyttet til ankersystemet på Ocean Vanguard, under operasjon for ENI, har medført en forsinkelse på syv og en halv måned og at tre andre brønner dermed må skyves til 2006.

I tillegg medførte funn i den Shell-opererte Onyx-brønnen i Norskehavet i vår at boreriggen Transocean Leader ble liggende fem måneder lenger enn planlagt, og at én til to brønner skyves til neste år.

I Barentshavet ble Eirik Raude stoppet av norske myndigheter på grunn av mindre utslipp til sjø. I mange uker lå boreriggen og ventet på klarsignal for å starte opp igjen. Forsinkelsene medførte forskyvninger i hele boreprogrammet slik at riggen måtte bore på mange forskjellige steder og at mye tid gikk med til transport.

To ny Aker-rigger

Den nye riggen som skal operers av Smedvig, hittil under navnet West E-drill, blir et viktig bidrag til å kunne øke oljeletingen i Barentshavet. Men den er ikke ferdig fra verftet Samsung i Korea før i fjerde kvartal 2007. Den vil utrustes for arktiske forhold med full innelukking. I tillegg vil alle drenerings og avrenningssystemer føres til tank for rensing på land.

– Vi vil markedsføre denne internasjonalt for å sikre oppdrag, sier Einar Bekkevold i Smedvig Offshore.

Andre flyterigger som bygges nå har for lavt fribord til å kunne operere på norsk sokkel.

Dersom Aker Drilling får finansiert sitt prosjekt , vil situasjonen avhjelpes noe. Da kommer det ytterligere to rigger inn i markedet som kan bore i Barentshavet.

Spørsmåler er bare om oljeselskapene på sokkelen er fremsynte nok og sikrer seg disse riggene for prospekter og prosjekter etter 2008. For selv om leteaktiviteten er lav, er det også et stort behov for produksjonsboring og vedlikholdsarbeid på undervannsproduksjonsanlegg.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.