Fornøyd med seg selv etter Viking Sky-innsatsen på land

Manglet digitale løsninger for å holde oversikt over passasjerene.

Fornøyd med seg selv etter Viking Sky-innsatsen på land
Cruiseskipet Viking Sky var nær ved å forulykke etter motorhavariet på havstrekningen Hustadvika i Møre og Romsdal i mars i år. Foto: Frank Einar Vatne / NTB scanpix

Aktørene som samarbeidet om redningsaksjonen på land etter Viking Sky-havariet i mars, har evaluert seg selv. De konkluderer med at aksjonen var vellykket.

– Samarbeidet fungerte svært godt disse to dagene 23. og 24. mars. Det er blitt understreket av alle etater, både profesjonelle og frivillige, sa visepolitimester Ingmar Farstad i Møre og Romsdal politidistrikt da konklusjonen ble lagt fram onsdag.

Alle aktørene som deltok i den landbaserte delen av redningsaksjonen, har bidratt til evalueringen, men den omfatter altså ikke det som skjedde ute på havet.

– Mange brukte uttrykket «ressursene som fant hverandre». Det var svært gledelig å få slike budskap, sier Farstad.

Les også

Forbedringspunkter

Han understreker imidlertid at hensikten med en evaluering er å bli bedre og sier at de har funnet enkelte forbedringspunkter.

  • Rutiner for kommunikasjon internt mellom aktørene kunne ha vært bedre, slik at alle var oppdatert på hva som var status i situasjonen til enhver tid.
  • Bedre rutiner for føring og ajourføring av evakuertlister. Dette ble utført manuelt, men var tungvint. En digital løsning nevnes som et bedre alternativ.
  • Det burde ha blitt opprettet et pressesenter. Både for å gi bedre informasjon ut i samfunnet, og for å avlaste innsatslederen. Evalueringen ble gjennomført av Møre og Romsdal politidistrikt i samarbeid med Fræna kommune, fylkesmannen i Møre og Romsdal og andre aktører.

Nasjonal konferanse

Les også

Mange av etatene og de frivillige som var involvert i redningsaksjonen på Hustadvika, har fått spørsmål om å dele av sine erfaringer. I den forbindelse har fylkesmann Rigmor Brøste i Møre og Romsdal tatt initiativ til en nasjonal konferanse i november.

– Det er mange cruiseskip som går langs norskekysten, og vi ønsker å dele kunnskapen med hele landet, sier Brøste.

I forkant av konferansen i november skal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) legge fram en rapport om Viking Sky-havariet.

Les også

Dramatisk

Cruiseskipet Viking Sky var nær ved å forulykke etter motorhavariet på havstrekningen Hustadvika i Møre og Romsdal i mars i år. Skipet, som var på vei fra Tromsø til Stavanger, fikk store motorproblemer, og det var dårlig vær i området. På det nærmeste lå skipet 1,5 kilometer fra fastlandet i farlig grunt farvann. På et tidspunkt var skipet bare 100 meter fra å grunnstøte.

Video fra passasjerer om bord viser stor dramatikk, kraftige bølger, løse møbler og takplater. 479 passasjerer ble evakuert til et senter som ble opprettet i Brynhallen i Fræna.

Under evalueringen kommer det fram at etatene involvert i redningsaksjonen forberedte seg på et «worst case scenario» mens aksjonen pågikk.

Les også