ENERGI

EU vrir støtteordning fra olje og gass til strømkabler til sjøs og hydrogen

EU skal ikke lenger finansiere olje- og gassprosjekter. Investeringer i grenseoverskridende prosjekter av felles viktighet skal være grønne.

Kabler til offshore strøm er prosjekter EU vil prioritere. Her fra havvindparken EnBW Baltic 2 i tysk del av Østersjøen.
Kabler til offshore strøm er prosjekter EU vil prioritere. Her fra havvindparken EnBW Baltic 2 i tysk del av Østersjøen. Foto: EnBW
Alf Ole Ask, Brussel-korrespondent for Energi og Klima
16. des. 2021 - 11:00

Artikkelen er sampublisert med Energi og Klima

Det var i de sene nattetimer onsdag at Europaparlamentet og Rådet (medlemslandene) kunne avslutte forhandlinger om nye regler for grenseoverskridende infrastrukturinvesteringer. Det slås fast at ingen olje- og gassinfrastruktur i fremtiden vil få støtte eller finansiering gjennom «Connecting Europe Facility.» Dette er en ordning som fremmer sysselsetting, vekst og konkurranseevne gjennom målrettede investeringer i infrastruktur. Tre områder er med, nemlig energi, telekom og transport. Ordningene omfatter ikke utbygging av olje og gassfelt. Dette handler om infrastruktur i energisektoren som omfatter mer enn et EU-land.

Tøffe forhandlinger

For et år siden foreslo EU-kommisjonen å utelukke olje- og gassprosjekter. Men det har tatt veldig lang tid og vært tøffe forhandlinger før den slovenske infrastrukturministeren Jernej Vrtovet kunne erklære at en avtale var inngått. Det er det slovenske formannskapet i EU som har ledet forhandlingene på vegne av medlemslandene. I flere EU-land har man ivret for at særlig gassprosjekter skal være inkludert.

I de nye retningslinjene prioriteres støtte til offshore strømkabler, infrastruktur for hydrogen som er viktig for blant annet å dekarbonisere energisektoren og smarte nettverk.

Malta og Kypros får unntak

Men det finnes noen unntak fra nei til olje og gass. Malta og Kypros er ikke knyttet til EUs gassnettverk, og de får støtte til én ledning hver som knytter dem til det europeiske nettverket.

EU-kommisjonen vedtok nylig en liste over prosjekter av felles interesse for de neste to årene. Der er gassprosjekter med, men ikke olje. Grunnen er at den listen er satt opp etter de reglene som gjaldt inntil Rådet og Europaparlamentet ble enige natt til onsdag.

Revideres hvert annet år

Hvert annet år revideres denne listen, og nye prosjekter kommer til. På den listen som kommer om to år, vil det ikke være hverken olje eller gassprosjekter som ikke er nevnt i unntaket. For eksempel rørledningene til Malta og Kypros. Tidligere har både gasslagre, rørledninger for olje og gass, oljeterminaler og oljelagre vært med på listen. 

Les også

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.