Skal tas. Ulovlig fiske skal avsløres lettere med en samordnet overvåking av den europeiske kysten. (Bilde: KYSTVAKTEN)

EU skal ta piratene

  • IT

For å få has på kriminaliteten går EU-kommisjonen inn for å etablere et sammenhengende overvåkingssystem for kysten i hele Europa. Metoden vil være å integrere de ulike verktøy og systemer som finnes i hvert land i dag.

Bedre verktøy

Problemet er at disse systemene drives separat og ofte med spesielle formål. Ved å la systemene jobbe sammen, skal det gi et bedre overvåkingsverktøy.

Les også: Leder oljetrafikk i blinde

Om noen måneder skal Kommisjonen sette i gang to større prosjekter for å finne ut hvordan medlemslandenes og EU-byråenes overvåknings-, sporings- og identifiseringssystemer kan integreres i ett overvåkningsnettverk til sjøs.

Terror

Hensikten er å redusere omfanget av smugling, ulovlig fiske, forurensing, piratvirksomhet og terrorisme.