EU med 40 millioner kroner i støtte til utvidelsen av CO2-lageret

Skal gå til planlegging av transport og mellomlagring, når Northern Lights utvider til fase 2.

EU med 40 millioner kroner i støtte til utvidelsen av CO2-lageret
EU bevilger 40 millioner kroner til Northern Lights, for at de skal gjennomføre en studie for fase 2 av CO2-lageret i Nordsjøen. Det betyr en utvidelse av den årlige lagringskapasiteten fra 1,5 millioner tonn til 5 millioner tonn. Illustrasjon: Northern Lights

I alt fem prosjekter har fått støtte fra EU til prosjekter for infrastruktur som krysser landegrenser, som en del av Connecting Europa Facility (CEF). Totalt investerer de like over én milliard euro, tilsvarende 10 milliarder kroner.