LUFTFART

EU-kommisjonen vil ha avgift på flydrivstoff

Parafin har vært spart for avgifter etter en avtale fra krigens dager. Nå kan den stå for fall.

Flydrivstoff er et av få fossile produkter som ikke er ilagt avgifter i dag. Dette vil EU-kommisjonen endre på for å fremme nye typer drivstoff basert på hydrogen eller biologiske energikilder.
Flydrivstoff er et av få fossile produkter som ikke er ilagt avgifter i dag. Dette vil EU-kommisjonen endre på for å fremme nye typer drivstoff basert på hydrogen eller biologiske energikilder. Bilde: Oslo Lufthavn

EU-kommisjonen ønsker en minimumsskatt på parafin brukt som flydrivstoff for alle flyreiser innad i EU-området.

I motsetning til nesten alle andre drivstoff, har flydrivstoff vært spart for avgifter, takket være en internasjonal flyavtale, Chicago-konvensjonen fra 1944 (se faktaboks).

Men unntaket fra andre verdenskrig er ikke lenger «i tråd med dagens klimautfordringer og -politikk» heter det i et lekket dokument som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til.

Venter også krav om nye drivstoff

Avgiften skal baseres på drivstoffets energiinnhold og klimapåvirkning. Planen er å innføre en minstesats på null kroner i 2023 og deretter trappe den opp over ti år.

Chicago-konvensjonen fra 1944

Sier at ingen kontrakts-stat kan «innføre avgifter, kontingenter eller andre innkrevinger».

Dette «av respekt for retten til flygninger over, adgang til eller avgang fra dets territorium for ethvert luftfartøy tilhørende en annen kontrakts-stat, personer eller eiendeler om bord».

Avtalen ble inngått for å fremme en fremtidig utvikling av internasjonal sivil luftfart. Landene mente at det kunne være til stor hjelp for å skape vennskap og forståelse mellom land og folk i verden.

Prinsippene skulle sørge for at sivil luftfart ble utviklet på en trygg måte og ga like vilkår for alle landene.

Utkastet sier ikke hva den endelige avgiftssatsen skal være, og EU-kommisjonen vil ikke kommentere utkastet før det er offentliggjort.

Å legge avgifter på flydrivstoff er et ledd i å fremme bruken av avansert biodrivstoff eller syntetisk drivstoff laget av hydrogen, CO2 og store mengder strøm.

På grunn av den lave prisen på parafin er det ikke mulig for slike alternative drivstoff å konkurrere i dag. Slike drivstoff utgjør under 1 prosent av Europas forbruk av flydrivstoff.

Det er også ventet at EU-kommisjonen snart vil foreslå et minstekrav for hvor mye bærekraftig drivstoff flyselskapene må bruke.

Vanskelig å gjennomføre

Fordi hvert medlemsland styrer sin egen skattepolitikk, må vedtaket være enstemmig. Det betyr at alle de 27 medlemslandene har vetorett. 

Lobby-organisasjoner i luftfarten er selvsagt sterkt imot forslaget. Airlines for Europe (A4E) advarer om at det kan føre til konkurransevridning både innad i Europa og globalt.

«Klimapolitikk i form av avgifter er økologisk og økonomisk kontraproduktivt. Det reduserer flybransjens muligheter til å investere og innovere, mens utslippene potensielt flytter seg til andre regioner, også kjent som karbonlekkasje», skriver A4E.

Avgiften skal ikke gjelde fraktefly, fritidsbruk av et fly eller «business aviation» – som kan bety at en bedrift utfører oppgaver med et fly som ikke er til offentlig utleie. Medlemslandene kan velge å legge avgift på drivstoff til slike flygninger på nasjonal basis.

Forslaget gjelder også drivstoff brukt til sjøfart og fiskeri.

Les også