TUNNELER

B&G fikk oppdraget etter rettssak: Nå avlyser fylket konkurransen om tunneloppgradering i Årdal

Fylket mener at mye omkring prosjektet er blitt så uklart at konkurransen må lyses ut på nytt.

Finsåstunnelen på 2412 meter er den lengste av de tre tunnelene som skal rehabiliteres.
Finsåstunnelen på 2412 meter er den lengste av de tre tunnelene som skal rehabiliteres. Foto: Google Maps
15. sep. 2020 - 14:08

Uklart konkurransegrunnlag, mangel på deponikapasitet og nye opplysninger om skredfare gjør at Vestland fylkeskommune må lyse ut oppgraderingen av tre tunneler på fylkesvei 53 på nytt.

Det skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Les også

Uklare kvalifikasjonskrav

Det er Finnsåstunnelen (2412 meter lang), Steggjatunnelen (1549 meter) og Kolnostunnelen (658 meter) som skal oppgraderes.

Entreprenørfirmaet Bertelsen & Garpestad hadde det laveste tilbudet på oppdraget, men det ble forkastet på grunn av manglende kvalifisering. Tilbyder nummer to, Flage Maskin, ble innstilt til oppdraget.

Bertelsen & Garpestad tok dette vedtaket til tingretten med krav om midlertidig forføyning, og fikk medhold. 19. mai i år sa Bergen tingrett: «Vestland Fylkeskommune forbys å inngå kontrakt med Flage Maskin AS inntil spørsmålet i hovedsaken er rettskraftig avgjort av domstolene.»

Retten krevde at fylkeskommunen gjorde en ny kvalifiseringsvurdering. Resultatet var at Bertelsen & Garpestad ble sett på som kvalifisert, og har tilstrekkelig erfaring med rehabilitering av tunneler som er åpne for trafikk, skriver Vestland fylke i meldingen.

Flage Maskin klaget på dette vedtaket, og ut fra denne klagen har fylkeskommunen gått gjennom kvalifikasjonskravet på nytt.

Vestland fylkes konklusjon: «...det er bort imot umogeleg å ta stilling til kva som eventuelt skal tolkast inn i retten si formulering av kvalifikasjonskrav dersom "rehabilitering av tunnelar som er opne for trafikk", ikkje kan sjåast som overordna dei andre aktivitetane som er lista opp; sprenging/strossing, grøftearbeid og vass-/frostsikring.»

– På bakgrunn av dette meiner vi at vi reelt sett ikkje har grunnlag til å vurdere om ein leverandør har tilstrekkeleg erfaring, dersom ein legg retten si tolking til grunn, og vi ser at konkurransegrunnlaget må vere uklårt. Kvalifikasjonskrav er ein heilt sentral del av ein konkurranse, og usikkerheit rundt tolking og lovlegheita av kravet, gir Vestland fylkeskommune ein sakleg grunn til å avlyse konkurransen, sier Eivind Yttri, seksjonsleder for drift og vedlikehold i Vestland fylkeskommune, i pressemeldingen. Det er denne seksjonen som har ansvaret for tunneloppgraderingen i hele Vestland.

Les også

Mangler areal til deponi

Dessuten har det dukket opp nye utfordringer knyttet til deponi, og rasfare i det planlagte deponi- og riggområdet. Disse utfordringene vil medføre en stor risiko for oppdragsgiver i gjennomføringen av kontrakten, heter det i pressemeldingen.

Masseberegninger utført av Vestland fylkeskommune viser at det vil være behov for å deponere 35.000 kubikkmeter tunnelstein. Per i dag har fylket kun tilgang til deponi som rommer 5000 kubikkmeter.

Det ene deponiområdet ved Finnsåstunnelen krever dispensasjon fra reguleringsplanen.

­– Om vi skulle få dispensasjon frå reguleringsplanen til å ta i bruk dette deponiet, vil vi framleis mangle betydelege areal til massedeponering, sier Yttri i pressemeldingen.

Han sier også at en eventuell økning i deponigraden vil føre til en helt annen grad av utnytting enn det som er beskrevet i reguleringsplanen.

–  Det vil krevje reguleringsendring, og ny avtale med grunneigar. Tidshorisonten på eit slikt arbeid vil vera åtte månader eller meir. Det blir vanskeleg å legge ei slik utsetjing på entreprenør, sier han i meldingen.

Les også

Skredfare krever tiltak

På vårparten i år varslet Årdal kommune om at området som er aktuelt for deponi ligger i et aktsomhetsområde for stein-, snø-, jord- og flomskred. Derfor ble det bestilt en skredfarevurdering av massedeponi ved Finnsåstunnelen.

Det viste seg at slike undersøkelser allerede var utført i planfasen. To rapporter var utarbeidet, en for deponi og en annen for riggområde. Opplysningene i disse rapportene har ikke vært tilgjengelige for fylkeskommunen, ifølge pressemeldingen.

Vestland overtok ansvaret for fylkesveiene og dermed også dette prosjektet fra Statens vegvesen ved sist årsskifte.  

Ifølge pressemeldingen er slik: Risikovurderingen og trygghetsanalysen i reguleringsplanen sier ikke noe om fare for ferdsel i deponiområdet, til tross for at vurderingene i skredfareplanen er at det ikke kan være arbeid i området uten at det blir iverksatt tiltak. Siden denne problematikken ikke er nevnt i konkurransegrunnlaget, har tilbyderne heller ikke hatt mulighet til å ta hensyn til dette når de har priset tilbudene sine.

– Tilrådingane i rapporten betyr at prosjektet kan bli nøydde til å legge føringar for bruken av størstedelen av massedeponiet, seier Yttri i meldingen.

For å kunne ta i bruk deponiområdet må det gjennomføres ytterligere vurderinger av permanente tiltak som gjør at entreprenøren kan arbeide uforstyrret og trygt, uavhengig av vær og vind.

– Desse vurderingane er så omfattande at dei krev ekstra tid, kanskje opp mot eitt år. Vi må følgje lover og reglar, og tryggleiken til dei som arbeider på anlegget vil til ei kvar tid vere viktigast for oss, sier Yttri i meldingen.

Månedene som har gått med til klage og rettsprosess, og de nye risikomomentene og reguleringsendringene som nå har kommet på toppen av dette, betyr at forsinkelsene utgjør en vesentlig endring av konkurransen, og kan påvirke konkurransedeltagelsen, skriver fylkeskommunen.

Konklusjonen er at konkurransen må avlyses. Prosjektet lyses ut på nytt når problematikken med deponi og rasfare er avklart, står det i meldingen.

Les også

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.