PROSJEKTER

Etter Contexo-konkursen i fjor: Fylket lyser ut halvferdig veianlegg i Bremanger på nytt 

Nå vil fylket ha noen til å fortsette på prosjektet: 1000 meter gang- og sykkelvei, samt en fylkesvei som skal flyttes litt.

Fra gang- og sykkelveiprosjektet på fylkesvei 614 i Svelgen.
Fra gang- og sykkelveiprosjektet på fylkesvei 614 i Svelgen. Foto: Vestland fylkeskommune
21. juni 2021 - 08:57

Vestland fylke lyser ut nå prosjektet Fv. 614 Breivika-Svelgen i Bremanger. Her stoppet arbeidene etter at entreprenør Contexo gikk konkurs i fjor.

Halvferdig kan det vel ikke sies å være, det gjenstår nok mer enn det. Men prosjektet beskrives i hvert fall slik: Det skal bygges fortau og gang- og sykkelvei på strekningen Breivika-Svelgen på fylkesvei 614 i Bremanger kommune. Strekningen er en kilometer lang. Dessuten skal rundt 600 meter av fylkesveien forskyves for å få plass til fortau og gang- og sykkelvei.

Prosjekteringen er modellbasert og det foreligger ikke komplett tegningshefte.

Hele anleggsstrekningen brukes i utgangspunktet som skolevei. Prosjektet skal ivareta myke trafikanter og skole- og barnehagebarn. Skole, barnehage, idrettshall og stadion ligger rett ved fylkesveien, og alt sprengingsarbeid skal koordineres med Svelgen Oppvekstsenter. Det skal utføres støy-/støvdempende tiltak fortløpende.

Det skal også gjøres grøfte- og rør- og kabelarbeid for Linja, Eltel/Telenor, Miljøvarme og Bremanger kommune.

Noen hovedmengder i oppdraget:

 • 250 meter fortau
 • 750 meter gang- og sykkelvei
 • 600 meter flytting av fylkesvei
 • 80 meter VA-grøfter
 • 450 meter fjernevarmegrøfter
 • 550 meter kabelgrøfter
 • 9000 m3 asfalt i bærelag

Her er arbeidene som Contexo fikk gjort før det ble stopp:

 • Sprenging av skjæringer. Det gjenstår noe grøftesprengning over cirka 150 meter.
 • Rundt 250 meter kabelgrøft og kabelanlegg
 • Vegetasjonsrydding (det gjenstår litt)
 • Midlertidig gang- og sykkelvei på 440 meter
 • Riving av vannrør og fjernvarmerør (det gjenstår noen fjernvarmerør)
 • Riving av høyspentkabel over 450 meter

Frist for ferdigstillelse er satt til 15. mai 2022. Før jul skal den nye entreprenøren være ferdig med komplett kabelanlegg på drøye 500 meter samt påkobling på tidligere ferdigstilt kabelanlegg.

Fra forrige kontrakt er det gjort mindre justeringer: Plassering og utstrekning av en mur samt dimensjonene er endret. Det er derfor noen avvik i forhold til geoteknisk rapport. Endringene ligger i modellen.

Fylket understreker: Den nye entreprenøren overtar anlegget slik det står per juni 2021. Vestland fylkeskommune har leieavtaler for varioguard, sikringsgjerder og belysning av midlertidig gang- og sykkelvei. Byggherre dekker disse kostnadene i inntil en uke etter kontraktsignering. Deretter er det entreprenørens ansvar å opprettholde sikring og inngå nye avtaler.

Alle arbeider samt kostnader og ulemper med videreføring/påkobling av tidligere utført
arbeid skal medregnes i enhetsprisene. Byggherren bærer risikoen for eventuelle feil i forrige anleggsfase.

Fylket holder befaring i Svelgen 28. juni, og det blir digital konferanse på Teams dagen etter.

Og frist for å gi tilbud er 11. august.

Ni selskaper har søkt om lisens for CO2-lagring på land i Danmark, deriblant Equinor. I alt er fem områder lyst ut.
Les også

Equinor vil lagre CO2 på land i Danmark

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.