Et lass av sikkerhet

Volvo gjør sine lastebiler enda tryggere med ny teknologi.
Volvo gjør sine lastebiler enda tryggere med ny teknologi. (Bilde: Volvo / Lars Ardarve)

Volvo har laget sikkerhets-trucken for å demonstrere teknologi som er under utvikling både hos Volvo, Ford, DaimlerChrysler og BMW.

Virtuelt sikkerhetsbelte

Lastebilen, som ble presentert for første gang forrige uke, er stappfull av sensorer, radarer, laserscannere - og en rekke kameraer.

Ifølge Volvo har lastebilen rett og slett et virtuelt sikkerhetsbelte rundt seg.

Digital kartlegging

Prototypen har et eget system for å forhindre kollisjoner. Systemet "ser" hindringer i veien, og bruker bremsen automatisk.

Et annet system advarer sjåføren dersom kjørefeltet blir smalere, eller hvis han ufrivillig beveger seg for langt ut på kanten.

Dette systemet i seg selv er ikke nytt, men tidligere har det gjerne oppstått problemer dersom veimerkingen er dårlig. Dette har Volvo løst ved å installere et digitalt kartleggingssystem som hele tiden vet hvor det er riktig at lastebilen kjører.

Omfattende testing

Denne teknologien skal også advare sjåføren før brå svinger og kjente ulykkespunkter - informasjon som igjen er tilpasset værforholdene der og da.

Selv om denne super-trucken ikke skal settes i produksjon med det første, vil den gjennomgå omfattende tester på vanlige veier.

Viktig teknologi

En systemingeniør i Volvo sier til The Engineer at det først etter disse testrundene vil bli aktuelt å sette teknolgien i storskala produksjon for ordniære lastebiler.

Lastebiler er ansvarlige for 300.000 personskader i Europa hvert år, så bransjen trenger virkelig sikkerhetsforbedringer.

De fleste av disse ulykkene skjer på grunn av begrenset sikt, eller lav konsentrasjon på grunn av tretthet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå