AVFALL

Et kinderegg av et anlegg skal fjerne problemavfall og binde CO2

Mikrobølger og høy temperatur skal omdanne avfall til biokull og syntesegass. Teknologien er utviklet for skip, men testes nå på landanlegg.

Sammen med Scanship skal Lindum nå sette opp et pyrolyseanlegg som forkuller  organiske avfallsfraksjoner ved 400 – 850 grader under fravær av oksygen og lager  et karbonrikt materiale, biokull, syngass (som består av hydrogen, karbonmonoksid og metan) samt bioolje, en oljefraksjon. Jo høyere temperatur jo mer syngass blir produsert og mindre biokull. Ved 500 grader lages det ca. 30-40% biokull av det organiske avfallet.
Sammen med Scanship skal Lindum nå sette opp et pyrolyseanlegg som forkuller organiske avfallsfraksjoner ved 400 – 850 grader under fravær av oksygen og lager et karbonrikt materiale, biokull, syngass (som består av hydrogen, karbonmonoksid og metan) samt bioolje, en oljefraksjon. Jo høyere temperatur jo mer syngass blir produsert og mindre biokull. Ved 500 grader lages det ca. 30-40% biokull av det organiske avfallet. Illustrasjon: Lindum/Kjersti Magnussen, TU

Ved Lindum avfallsanlegg ved Drammen skal det før jul bygges opp en prototyp av et avfallsanlegg som er et kinderegg: Det kan håndtere problemavfall forsvarlig, bidra til å løse CO2-problemer og lage verdifulle biprodukter som blant annet kan hjelpe bønder til et bedre jordbruk.