Erfaring med jernbane holdt ikke for å få vegkontrakt - klage avvist av Kofa

Firmaet manglet erfaring fra arbeid i vegtunnel. Vegvesenet avviste dermed anbudet.

Elektroentreprenøren som klaget på tildelingen av elektrojobben i Mælefjelltunnelen på E134 fikk ikke medhold i Kofa.
Elektroentreprenøren som klaget på tildelingen av elektrojobben i Mælefjelltunnelen på E134 fikk ikke medhold i Kofa. Foto: Anders Haakonsen
18. des. 2018 - 11:23

Og det hadde Vegvesenet rett til, ifølge Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Saken gjelder elektroarbeidene i den 9,4 kilometer lange Mælefjelltunnelen og resten av E134 mellom Gvammen og Århus i Telemark – totalt 12 kilometer veg. Kontraktens verdi var anslått til oppunder 130 millioner kroner.

Strenge krav

Kontrakten ble lyst ut i mai 2017, og i konkurransegrunnlaget stilte Vegvesenet en rekke krav om kompetanse, erfaring og godkjenninger. Tildelingen skulle skje på grunnlag av laveste pris, men forutsetningen var blant mye annet «erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad.»

Vegvesenet hadde blant annet disse dokumentasjonskravene (vi siterer):

«Det skal fremgå av referanseprosjekt at tilbyder har erfaring med:

  • Elektroinstallasjoner
  • Maskinleveranser (automatiske bommer, ventilasjonsanlegg og variable skilt)
  • Løsninger for styring, regulering og overvåking (SRO)
  • Integrasjon av utstyrskomponenter
  • Installasjoner i tunnel»

Tilbudsfrist var 15. juni 2017, og Vegvesenet fikk totalt ti tilbud. To av dem var fra Langset Energy, som leverte tilbud i arbeidsfellesskap med NLI Elektrosystemer, og Aventi Installation, som leverte tilbud i arbeidsfellesskap med Aventi Technology.

Langset Energy hadde lavest pris, men kontrakten gikk til Aventi. Langset fikk beskjed om at tilbudet var avvist. Begrunnelse: Firmaet viste bare til en referanse for tunnelarbeid, og det gjaldt en jernbanetunnel. Dessuten manglet det navn og CV for flere nøkkelpersoner.

Langset klaget, men det hjalp ikke. Vegvesenet viste igjen til at utstyret i en jernbanetunnel skiller seg svært mye fra installasjoner i en vegtunnel, og Langset kunne dermed ikke dokumentere nødvendig kompetanse og erfaring.

Snever tolkning?

Høsten 2017 klaget Langset saken inn for Kofa, og mente seg urettmessig avvist. Vegvesenet hadde tolket kravet til erfaring for snevert, mente firmaet.

Vegvesenet var igjen helt uenig, og viste også til at firmaet uansett ikke oppfylte følgende krav: kompetanse og erfaring hos nøkkelpersoner, kapasitet for gjennomføring, nødvendige autorisasjoner - og positiv egenkapital.

Og Vegvesenet fikk fullt medhold hos Kofa.

Hadde ikke riktig erfaring

Langset kunne altså dokumentere erfaring fra installasjon av elektrotekniske systemer (inkludert SRO) i jernbanetunnel, men hadde ikke erfaring fra installasjon i vegtunnel. Derfor kom de heller ingen veg med klagen.

Klagenemnda viser til at det er forskjeller i hva som er påkrevd i de ulike tunneltypene. Det er for eksempel ikke krav til automatiske bommer i jernbanetunnel. Og anlegg for SRO i vegtunnel er mye mer omfattende og komplekst enn tilsvarende anlegg i en jernbanetunnel.

Kofa sier: «I konkurransegrunnlaget ble leverandørene derfor som nevnt spesifikt bedt om å dokumentere erfaring med installasjoner i tunnel. Lest i sammenheng, må det – for en rimelig opplyst og normalt påpasselig tilbyder – ha fremstått slik at det var påkrevd med erfaring fra installasjon i vegtunnel.»

Nemndas konklusjon fra midten av desember i år er denne: «Statens vegvesen har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.»

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.