MJØSTÅRNET

Er Mjøstårnet verdens høyeste trebygg? De lærde strides - ny standard vil avgjøre

Høyhuset i Brummunddal blir i alle fall Norges høyeste trebygg.

Mjøstårnet blir hele 30 meter høyere enn Treet i bergen, som er landets høyeste trebygg i dag.
Mjøstårnet blir hele 30 meter høyere enn Treet i bergen, som er landets høyeste trebygg i dag. (Bilde: Mari Gisvold)

Høyhuset i Brummunddal blir i alle fall Norges høyeste trebygg.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

1. mars 2019, klokken 19. Datoen og tidspunktet ligger allerede inne i kalenderen til eiendomsinvestor Arthur Buchardt.

Akkurat da, klokken syv på ettermiddagen i mars om halvannet år, skal nemlig Norges nye rekordbygg åpnes.

Det 81 meter høye Mjøstårnet skal bli Ringsaker kommunes store stolthet - og vise at man kan bygge mot det grønne skiftet. 

Tidspunktet er fint, ifølge Buchardt. Det er da Dagsrevyen starter. 

Mangler trekategori

At Mjøstårnet med sine 18 etasjer og 81 meter blir landets høyeste trebygg, er det ikke tvil om. Men er det også verdens høyeste trebygg? Der strides de lærde. 

– Per i dag finnes det ikke noen kategori for trebygg når det kommer til målestandarder, dermed er det vanskelig å sammenlikne Mjøstårnet med høye trebygg som planlegges og føres opp i andre land, forteller Rune Abrahamsen. 

Abrahamsen er administrerende direktør i Moelven Limtre, som leverer materialene til Mjøstårnet. Han er også den som er hentet inn fra Norge, for å være med på å lage en kategori for trebygg i den internasjonale skyskraperorganisasjonen CTBUH.

– I dag sammenlikner man rene trehus, som Mjøstårnet, med det jeg vil kalle hybridbygg. Bygg med stort innslag av betong eller stål, forklarer han. 

  • Se den internasjonale listen over verdens høyeste trebygg her.
Administrerende direktør i Moelven Limtre, Rune Abrahamsen, skal være med å utforme den internasjonale trehusstandarden.
Administrerende direktør i Moelven Limtre, Rune Abrahamsen, skal være med å utforme den internasjonale trehusstandarden. Foto: Mari Gisvold

Håper på to kategorier

Abrahamsen tar frem et nettbrett og viser frem noen bilder av en tilsynelatende ren betongkonstruksjon. 

– Med dagens manglende kategorisering vil dette bygget slå Mjøstårnet som verdens høyeste trebygg, sier han. 

Bygget som vises frem er det 24 etasjer høye HoHo-house i Wien. Til tross for at store deler av det ferdige bygget vil bestå av betong finnes det i dag ingen regler som ekskluderer det fra verdensrekorden. 

Det håper Abrahamsen å gjøre noe med når han i slutten av oktober reiser til Australia, på verdenskonferansen til CTBUH. 

– Vi skal bruke to dager på å definere hva som er et trebygg. Forhåpentligvis vil vi bli enige om flere kategorier. En ren trebygg-kategori og en hybridkategori. Om det blir utfallet, vil Mjøstårnet få en verdensrekord når det står ferdig, forklarer han. 

Miljø og byggetid

– Men hva er egentlig fordelen med å bygge et rent trebygg, som Mjøstårnet, fremfor et hybridbygg? 

Svaret er, ifølge Abrahamsen, enkelt. 

– Det er i all hovedsak to grunner til å bygge rene trebygg. Den første er klimagassregnskapet. Den andre er byggetiden, forteller han. 

Konstruksjonene i Mjøstårnet vil nemlig ikke slippe ut CO2, men holde på det. CO2-avtrykket blir rundt 90 prosent lavere enn i stål- og betongkonstruksjoner.

Når det kommer til byggetid gjør byggemetoden, med prefabrikkerte elementer, at selve byggeprosessen blir svært tidseffektiv. 

– Vi startet med de første elementene 4. september, og ligger per i dag cirka en uke før den planlagte fremdriftsplanen, forteller Abrahamsen. 

Nesten utsolgt

Når Mjøstårnet står ferdig vil det omfatte 11.300 kvadratmeter fordelt på fem etasjer med kontorer, 72 hotellrom og 32 leiligheter. 

I tillegg bygger Buchardt et badeanlegg på 4700 kvadratmeter ved siden av hovedbygget. 

Allerede nå, halvannet år før ferdigstillelsen, er flertallet av leilighetene solgt og de fleste kontorlokalene leid ut. 

Badeanlegget er leid ut til Ringsaker kommune med en kontrakt på 30 år. 

Når Mjøstårnet er ferdig bygget vil det, med sine 81 meter, være en god del høyere enn krana på bildet.
Når Mjøstårnet er ferdig bygget vil det, med sine 81 meter, være en god del høyere enn krana på bildet. Foto: Mari Gisvold

Tåler fullstendig brannforløp

Det diskuteres mye om brannsikkerhet når det bygges høye trebygg. Abrahamsen forteller at brannsikkerhet har vært et hett tema, også i forbindelse med Mjøstårnet. 

De 81 meterne stiller nemlig ekstra strenge krav til hva bygget skal tåle, og Abrahamsen sier de har hatt en tett dialog med både brannmyndigheter, lokalt brannvesen, brannkonsulenter og prosjekteringsteam i forkant av prosjektet. 

– Når bygg er så høye som det Mjøstårnet skal bli, stilles det krav om at byggene skal kunne motstå det som kalles et fullstendig brannforløp, forteller han.

Et fullstendig brannforløp vil si at bygget må håndtere varmen også etter at 90 minutters brannmotstandstid er over, slik at det ikke kollapser.

Norsk-svenske SP firelab i Trondheim har gjennomført en rekke tester på trekonstruksjoner når det kommer til brann. Blant annet i samarbeid med konsulentselskapet Sweco og Norsk Limtreforening.

Tester viser at limtrekonstruksjoner kan dimensjoneres til å opprettholde bæreevnen gjennom et fullstendig brannforløp.

– Om du setter store grove limtrekonstruksjoner i et bygg som brenner, så vil konstruksjonene brenne så lenge det er brannenergi i rommet. Etter hvert, når det ikke er mer som kan brenne, vil forkullingen av limtre stoppe, forteller Abrahamsen.  

I avkjølingsfasen vil treet forkulle litt mer, men så stopper brannen helt opp. På innsiden av kullet finner man fremdeles friskt tre, når brannen har brent ut.

– Om det skulle bli en brann i en leilighet, eller i en del av bygget, kan brannen få herje der. Når det er ferdig brent vil det være store skader der det har brent, men konstruksjonene som holder resten av bygningen oppe står, det er ingen sjanse for at den kollapser, utdyper Abrahamsen. 

Med sine 81 meter blir Mjøstårnet verdens høyeste trebygg dersom standarden for heltrebygg blir satt.
Med sine 81 meter blir Mjøstårnet verdens høyeste trebygg dersom standarden for heltrebygg blir satt. Foto: Voll Arkitekter

Økende kompetanse 

Det er ikke bare brann man må ta ekstra hensyn til når man bygger i tre. Beskyttelse mot fukt krever også god kunnskap når man planlegger store trebygg. 

Abrahamsen forteller at fukt ikke vil bli noe problem i trehus, så lenge man er klar over problematikken som kan oppstå før bygget føres opp - og så lenge man er bevisst på utfordringen. 

– Om man setter tresøyler rett på bakken uten beslag, vil vannet trekke opp gjennom endeveden og føre til fukt i trevirket. Konsekvensene av det kan bli ille. Men så lenge man har den riktige kompetansen i planleggingsfasen trenger man ikke bekymre seg, sier han. 

Han legger til at det heldigvis blir mer og mer fokus på nettopp trematerialer, og hva bygging med dette krever i norske utdanningsinstitusjoner. 

– Det er en stor økning i interessen for å bygge med tre, så det er godt at stadig flere lærer seg mer om materialegenskapene, sier han. 

Bygger i hjemkommunen 

Når det kommer til Mjøstårnet, er både brann og fukt nøye vurdert før den første av de fem byggetrinnene ble startet i september. 

Og på byggeplassen mellom E6 og Mjøsa er to av de 18 etasjene snart på plass.

Plankene til de kraftige limtrekonstruksjonene er alle hentet fra en radius på rundt 15 mil, og ser foreløpig ut som et enormt byggesett. 

Det var eiendomsinvestoren selv som kontaktet Moelven og fortalte om planene han hadde. En milliard kroner var han villig til å skyte inn for å få bygget det spektakulære trebygget i hjemkommunen Ringsaker. 

Han viste til at Ringsaker kommune er den kommunen i verden med mest kompetanse om tre. Beliggenheten er en del av miljøtankegangen. Og Mjøstårnet, det er Buchardts svar på hvordan vi kan bygge mot det grønne skiftet. 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå