OLJE OG GASS

Er dette en miljøseier?

TRUER TORSKEN: Nordland V ligger oppstrøms av viktige torskegytefelt i Lofoten, og oljedriftssimuleringer viser at et oljeutslipp i området vil drive rett inn i Vestfjorden/Lofoten og treffe torskegytefeltene. (ILL: Jørgen Skjelsbæk)
TRUER TORSKEN: Nordland V ligger oppstrøms av viktige torskegytefelt i Lofoten, og oljedriftssimuleringer viser at et oljeutslipp i området vil drive rett inn i Vestfjorden/Lofoten og treffe torskegytefeltene. (ILL: Jørgen Skjelsbæk)
Ole K. Helgesen, Maiken ReeOle K. Helgesen, Maiken Ree
21. mars 2011 - 07:02

Kompromisset om Lofoten

  • Regjeringen presenterte forrige uke den oppdaterte versjonen av forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet. I forbindelse med fremleggesen presenterte de rødgrønne et kompromiss om oljevirksomhet utenfor Lofoten.
  • Dette innebærer at det settes igang konsekvensutredning for Nordland VI og VII og Troms II, men i stedet skal det samles inn kunnskap som kan gå inn i en konsekvensutredning. I praksis betyr dette at oljeboring i dette området er utsatt i ni til tolv måneder.
  • Samtidig åpnes det et rekordstort areal på resten av sokkelen og det lempes på miljøkravene i Barentshavet.


Champagnekorkene spratt, Natur og Ungdom sang, Bellona-leder Frederic Hauge jublet og kunnskapsminister Kristin Halvorsen skulket en debatt om mobbing på Stortinget for å feire miljøseieren over oljelobbyen.

– Fisken i Lofoten lever trygt foreløpig, hevdet miljøvernminister Erik Solheim.

Seiersfest Lofoten-kompromiss
SEIERSFEST: Natur og Ungdom sang og ropte slagord om hvor bra regjeringen er etter utsettelsen av en konsekvensutredning for Nordland VI og VII. (Foto:Maiken Ree) Maiken Ree

Truer Lofottorsken

Enten var de ikke klar over hva de hadde gått med på eller så var det hele et spill for galleriet. Kompromisset mellom de rødgrønne innebærer nemlig at oljeindustrien får tilgang på blokkene i området som kalles Nordland V.

Dermed blir det viktigste gyteområdet for Lofotskreien utsatt for oljevirksomhet. Og et eventuelt oljeutslipp her vil få enda større miljøkonsekvenser enn utenfor Vesterålen og Senja.

Dette kommer frem i grunnlagsrapporten til den oppdaterte forvaltningsplanen som ble lagt frem forrige uke.

– For de analyserte ulykkesscenariene vurderes utslipp i Nordland V og Nordland VI å gi alvorligere miljøkonsekvenser, samt høyere miljørisiko for fisk, sjøfugl, marine pattedyr og strand, enn tilsvarende utslipp i Nordland VII og Troms II, står det i rapporten fra det tverrfaglige utvalget ledet av Kystverket. I forvaltningsplanen står det at i det verst tenkelig scenariet kan 50 prosent av en årsklasse torsk gå tapt ved et utslipp her.

Les også: Åpner kappløp om Barentshavet

Fagetatene kritiske

Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) advarer mot å gi industrien tilgang til Nordland V på grunn av at området er et av de mest sårbare på norsk sokkel.

– Blokkene ble ut fra miljøhensyn frarådet utlyst av Klif i 2008. Dette fordi de ligger helt opptil grensen til Nordland VI som vil kunne bli påvirket ved en større akutthendelse. Området anses som sårbart blant annet fordi det er hovedgyteområde for norsk-arktisk torsk. At regjerningen nå innlemmer området i TFO-ordningen må vi ta til etterretning, sier Hanne M. Øren, leder for petroleumsseksjonen i Klif.

Kristin Halvorsen, Jens Stoltenberg, Liv Signe Navarsete, Ola Borten Moe. Fremlegging av Forvaltningsplan Lofoten og Barentshavet. (Foto:MAIKEN REE)
FORNØYDE:: Kristin Halvorsen, Jens Stoltenberg, Liv Signe Navarsete og Ola Borten Moe var storfornøyde under fremlegging av Forvaltningsplan Lofoten og Barentshavet. (Foto:Maiken Ree) Maiken Ree

Fraråder oljeboring

Leder for Olje og Fisk-programmet ved Havforskningsinstituttet, Erik Olsen, sier at instituttet har advart mot boring i flere av blokkene som er tatt med i årets TFO-runde.

– Inne i Vestfjorden og opp mot Lofot-øyene er det sentrale gytefelt for torsk. Og det kan godt hende at vi vil fraråde boring i forbindelse med utdeling av blokkene. Vi vil på vanlig vis gi våre råd og vurderinger på blokker som foreslås lyst ut i konsesjonrunder og TFO-runder. Disse blokkene ligger oppstrøms av viktige torskegytefelt i Lofoten, og et utslipp i området vil drive rett inni Vestfjorden og Lofoten og treffe torskegytefeltene, sier Olsen.

Forskeren er også kritisk til at regjeringen senker ambisjonsnivået for utslipp av produsert vann og borekaks i Barentshavet.

– Vi mener at petroleumsvirksomhet kan foregå uten utslipp av produsert vann og borekaks. Derfor burde man heller økt reguleringen av utslipp på resten av sokkelen i stedet for å svekke utslippsreglene i Barentshavet, sier han.

Erna Solberg, Høyre
– Symbolpolitikk SYMBOLPOLITIKK: Høyre-leder Erna Solberg kaller Lofoten-kompromisset symbolpolitikk. (FOTO: Maiken Ree) Maiken Ree

– Symbolpolitikk

Høyre-leder Erna Solberg stiller seg undrende til måten regjeringen løser interne konflikter på.

– Noen av de områdene som nå åpnes av regjeringen ligger slik til at et utslipp vil gå rett inn mot Lofoten. Noe er ulogisk med måten nye områder blir åpnet på. Dette er symbolpolitikk, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Les også: Lofoten er ferdig konsekvensutredet

Sparer Lofoten – åpner mer i Barentshavet

Har SV gått på limpinnen?

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.