Equinors hydrogen-eventyr: Både H2-produksjon og CO2-rensing skal skje i utlandet

Equinor deltar i to europeiske prestisjeprosjekter innen hydrogen. Norge skal levere gass, mens hydrogenproduksjon og CO2-rensing skal skje i mottakerlandene.

Equinors hydrogen-eventyr: Både H2-produksjon og CO2-rensing skal skje i utlandet
Vattenfalls gasskraftverk Magnum ligger i Groeningen i Nederland. Etter planen skal det gradvis omstilles til å kunne bruke hydrogen i stedet for gass. Bilde: Koos Boertjens / Vattenfall

«Vi har allerede et rørledningssystem til Europa. Gitt at vi kan utvikle et lager for CO2 i Norge, så kan vi ta CO2 ut av naturgass, og sende hydrogengass gjennom dette rørledningssystemet», sa direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til TU under Norsk olje og gass’ årskonferanse i fjor.