Equinor vil lage hydrogen på Tjeldbergodden

Equinor vil lage hydrogen fra gass – ber om å slippe CO2-rensing

Equinor vil lage hydrogen fra gass på metanolfabrikken på Tjeldbergodden. De ber myndighetene droppe krav om at hydrogen skal være grønt fra dag én.

Per Sandberg jobber med forretningsutvikling i Equinor, og ønsker å starte opp hydrogenproduksjon på Tjeldbergodden uten krav om CO2-fangst. Her på Equinors separasjonslab i Trondheim.
Per Sandberg jobber med forretningsutvikling i Equinor, og ønsker å starte opp hydrogenproduksjon på Tjeldbergodden uten krav om CO2-fangst. Her på Equinors separasjonslab i Trondheim. (Bilde: Ole Morten Melgård)

Equinor vil lage hydrogen fra gass på metanolfabrikken på Tjeldbergodden. De ber myndighetene droppe krav om at hydrogen skal være grønt fra dag én.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

– Vi kan ikke ha CO2-fangst fra dag én på så små volum. Myndighetene må sette CO2-krav som gjør at man også kan komme i gang med gassbasert produksjon, så ikke gass blir diskriminert og bare elektrolyse kan forsyne med hydrogen i startfasen.

Ordene tilhører Per Sandberg, seniorrådgiver innen forretningsutvikling i Equinor. I forrige uke innledet han på et seminar i regi av Norsk Hydrogenforum i Molde.

Der fortalte han at Equinor ønsker å selge hydrogen fra metanolfabrikken på Tjeldbergodden, som har et overskudd av hydrogen på 15 tonn per dag.

Hydrogen

  • 95 prosent av hydrogenet som omsettes i dag, er laget fra metangass.
  • Metangass (naturgass) omgjøres til hydrogen og CO2 ved hjelp av varme og vanndamp. Gass og vann varmes opp til 700-850 grader celsius, noe som er svært energikrevende.
  • Hydrogen kan også lages ved å spalte vannmolekyler i hydrogen og oksygen, ved hjelp av elektrisitet - elektrolyse. I Norge kan det være aktuelt å bruke innestengt vindkraft eller vannkraft til å lage grønt hydrogen.

– Vi kan ikke tilby CO2-lagring fra dag én. Volumene er for små til at det er meningsfullt. Og før vi har Northern Lights, har vi heller ingen lagringsplass. Man må ha et visst volum før CO2-lagring er riktig, sa Sandberg.

Northern Lights er et demo-prosjekt for lagring av COi et reservoar i Nordsjøen. Equinor, Shell og Total har lisensen til prosjektet, og oppstart blir tidligst i 2023-2024.

Ber myndighetene være «mindre katolske»

Equinor liker å presentere hydrogen fra gass med CO2-lagring som den store «Løsningen» for å gjøre norsk gassindustri grønn og rustet for framtida. På regjeringens innspillsmøte om hydrogen i februar sa Sandberg at «Storskala hydrogen fra naturgass med fangst og lagring av CO2 er nøkkelen til å gjøre norsk gass verdifull for Europa i et dekarbonisert 2050-perspektiv».

Jeg ber om at vi kunne være litt mindre katolske, og la dem starte produksjonen uten å ta hånd om CO2 fra dag én.

Jon Aasen, fylkesordfører

Equinor får støtte fra fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap).

– Inn til Tjeldbergodden går det ett rør med gass, men det går ikke noe rør derifra. Gassen må videreforedles, og skal det være fornuftig å lage hydrogen fra gass, må du håndtere CO2-en. Men jeg ber om at vi kunne være litt mindre katolske, og la dem starte produksjonen uten å ta hånd om COfra dag én, sa Aasen på seminaret i Molde.

Konkurrerer med vind-hydrogen fra Smøla

Også Bengt Endreseth som leder Energiregion Møre, fylkeskommunens satsing på energiressurser, er ivrig etter å komme i gang på Tjeldbergodden.

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap), energirådgiver Lina Vassdal og leder for Energiregion Møre, Bengt Endreseth, er alle opptatt av bruk og produksjon av hydrogen. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

– Vi er interessert i å få opp hydrogenindustrien. Om det er produsert fra fornybart eller fra naturgass er ikke vi så opptatt av. Hvis det er produsert fra gass, sier vi at det på sikt skal bli en form for håndtering av CO2, hvis ikke så har det jo ingen hensikt, sier Endreseth til TU.no.

Endreseth har som oppgave å øke verdiskapingen både fra fornybare energikilder og fra petroleumssektoren. Han sitter også i styret i Norsk Vindenergisenter, som ønsker å produsere hydrogen fra innestengt vindkraft på Smøla, hvor det ikke er sterkt nok linjenett til å transportere ut all vindkraften.

Trøndelag fylkeskommune er i gang med å utvikle en hurtigbåt på hydrogen for å trafikkere ruten Trondheim - Brekstad - Kristiansund. Nå står kampen om hvor hydrogenet skal produseres. Vindkraft fra Fosen, vindkraft fra Smøla og gass fra Tjeldbergodden er tre av mulighetene. Illustrasjon: Kjersti Magnussen/TU

Mest tro på hydrogen fra gass

Både Equinor og Vindenergisenteret ser for seg å levere hydrogen til den planlagte hydrogen-hurtigbåten mellom Trondheim og Kristiansund. Også Statkrafts store vindpark på Fosen er nevnt som en mulig energileverandør.

– Men, altså, bare fem prosent av energiproduksjonen i Norge er strøm, resten er petroleumsprodukter. De 277 vindmøllene på Fosen vil gi 1,5 promille av norsk energiproduksjon.

– Så du har mest tro på hydrogen fra gass?

– Ja, det er det den store energiproduksjonen i Norge. Norsk gass som erstatter kull i Storbritannia gjør at de oppnår sine klimamål. Neste skritt er å fjerne all COfra gass, og lage rent hydrogen, sier Endreseth.

– Må pent rense hydrogenet sitt

Trøndelag fylkeskommune har fått støtte både fra Klima- og miljødepartementet og fra Miljødirektoratet, gjennom Klimasats - tilsammen 8,5 millioner kroner. I Klimasats-søknaden skriver de at de ønsker å «få frem løsninger som gjør at hurtigbåtene våre blir nullutslipp».

Hurtigbåten mellom Trondheim og Kristiansund skal bli utslippsfri. Det trigger flere mulige hydrogen-produsenter både i Trøndelag og i nabofylket Møre og Romsdal. Foto: Ellen Synnøve Viseth

Prosjektleder for hurtigbåtprosjektet, Lars Fabricius, er skeptisk til hydrogen fra gass uten rensing.

– Det er ikke noe poeng i å bytte ut diesel med hydrogen laget av metangass. Det er bare dyrt, uten at vi får noe igjen for det. Skal de stille opp i konkurransen må de pent rense hydrogenet sitt, sier Fabricius. 

– Equinor mener at gass blir diskriminert fra hydrogen-konkurransen med så strenge krav?

– Det får stå for Equinors regning. De skal i konkurranse med både batterielektriske og hydrogenelektriske løsninger og målet er å få ned utslippene. Da må energibæreren være ren, sier Fabricius.

Også CCS-hydrogen må ut på lang sikt

Anbudet for nye hurtigbåter skal lyses ut neste år, men til høsten legges føringene for miljøkravene og derunder hvordan hydrogenet skal produseres. Fabricius tror at hydrogenet fra Tjeldbergodden kan konkurrere på pris, også med CO2-rensing.

– Hydrogen som et biprodukt på Tjeldbergodden, er billigere enn det som lages av elektrisitet. Teknologien er dyr, så hvis selve hydrogenet også er dyrt, blir det en høy terskel for å gjennomføre investeringen, sier Fabricius.

Han peker på at man etter hvert kan erstatte dette hydrogenet med hydrogen fra vindkraft. For på lang sikt er det bare grønt hydrogen som gjelder:

–  I den absolutte definisjonen vår er ikke hydrogen fra gass med CO2-rensing godkjent som en ren kilde. Men på mellomlang sikt er holdningen vår at det er bedre å realisere prosjektet med 90 prosent kutt, enn å ikke realisere det med 100 prosent kutt. Der kommer raffinering inn, sier Fabricius.

Kommentarer (12)

Kommentarer (12)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå