ASFALT

EPD-krøll skaper asfaltkrangel i Innlandet

Veidekke fikk kontrakten først, men etter klage stakk konkurrent Peab av med seieren. Men så ble Veidekke tildelt kontrakten igjen.

Veidekke i gang med asfaltering på E6 ved Hamar i juni 2019.
Veidekke i gang med asfaltering på E6 ved Hamar i juni 2019. Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen
28. mai 2021 - 10:22

1. mars kunne Veier24 melde at tilbudene var åpnet på fire asfaltkontrakter for fylkesveiene i Innlandet. Innlandet fylke lyste ut kontraktene i slutten av januar.

En av kontraktene er det blitt en langdryg krangel om i etterkant. Det er den såkalte Hedmarken-Lillehammer-kontrakten, hvor fylkeskommunen har vektet utslipp av CO2-ekvivalenter i tillegg til laveste pris.

Kontrakten handler om dypstabilisering, fresing og asfaltering av fylkesveier i Gausdal, Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommuner i 2021. I utlysingen beskrev fylket at rundt 51.378 tonn asfalt skal legges, og 116.750 m2 skal freses. Nærmere fem kilometer vei i Ringsaker og Løten skal også dypstabiliseres.

Og byggherren krevde et klimaregnskap etter nærmere angitte spesifikasjoner.

1. mars var pristilbudene klare for asfaltkontrakten Innlandet 2021 – Hedmarken-Lillehammer, og de så slik ut:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Peab Asfalt Norge 41.076.090
Veidekke Industri 41.160.864
Skanska Industrial Solutions 50.135.209

Ikke store forskjellen mellom de to laveste prisene, der altså, og det var rimelig å anta at vektingen av klimaavtrykket kunne få en viss betydning.

Og det har det gjort. I høyeste grad.

I de tre månedene som er gått siden begynnelsen av mars er kontrakten blitt tildelt begge de to billigste leverandørene, altså Veidekke og Peab, hver sin gang. Og trukket igjen. Status pr. 28. mai: Veidekke er tildelt kontrakten. Karenstiden løper til 31. mai, klokka 12.

Platen med karbon og salt avkjøles før det skrapes av og går videre i prosessen, der saltet tas ut og kan gjenbrukes.
Les også

– Det er en vakker liten ligning som forklarer det som skjer

Dette har skjedd

Her følger utviklingen i denne saken i de snart tre månedene som har gått siden tilbudsfristen var ute:

10. mars: Innlandet fylke sender ut informasjon om at Veidekke er tildelt oppdraget.

19. mars: Peab ber om innsyn i evalueringsprotokollen. Konsernet undrer seg på og stiller spørsmål om CO2-evalueringen i tildelingen. Peab ber blant annet om å få klargjort hvordan beregningene er gjort, og hvordan for eksempel fresing er behandlet i forhold til utslippsberegningene.

22. mars: Peabs advokat klager på tildelingen, fordi det skal være feil i CO2-evalueringen. Særlig gjelder det Veidekkes massetyper på ett punkt. Ifølge Peab: «Ved teoretiske beregninger i EPD-verktøyet som asfaltbransjen i Norge har utviklet, er det ikke mulig å velge løsninger som gir asfaltmasser med et så lavt CO2-utslipp.»

Vis mer

6. april: Innlandet svarer på klagen. Fylket har gjort en ny evaluering hvor Peabs innspill er tatt hensyn til. Innlandet har gått gjennom materialet og justert Veidekkes verdier, men det får ikke avgjørende betydning. Innlandet fastholder at Veidekke skal få kontrakten.

9. april: Peabs jurist mener at svaret fra fylket ikke er tilfredsstillende. Peab pekte i sin klage på at teoretiske beregninger i EPD-verktøyet viser at det ikke er mulig å velge løsninger som gir asfaltmasser med et så lavt CO2-utslipp som er oppført for Veidekkes del. Peab ber igjen om dokumentasjon og bekreftelse på at massene kan produseres med det oppgitte CO2-utslippet.

13. april: Innlandet avviser Veidekkes tilbud fra konkurransen, blant annet fordi det «forutsettes brukt et bindemiddel som inneholder biogent karbon. Denne råvaren er ikke gjort tilgjengelig for alle i EPD-generatoren fordi det ikke er avklart hvordan biogent bitumen skal behandles i et miljøregnskap», som fylket skriver.

13. april: Innlandet sender brev til Peab om at konsernet er tildelt oppdraget.

15. april: Veidekke begjærer innsyn i saken, og vil blant annet se Peabs klage på opprinnelig tildelingsbeslutning og anskaffelsesprotokollen.

23. april: Veidekkes advokatfirma Wiersholm sender klage på avvisningen, og hevder blant annet at Veidekke har levert EPD som er i henhold til standarden.

5. mai: Innlandet sender tildelingsbrev til Veidekke etter at tildelingen til Peab er annullert.

12. mai: Peabs advokatfirma, Kluge, ber om å få tilsendt Veidekkes komplette tilbud i konkurransen, samt all korrespondanse mellom Veidekke og fylkeskommunen, og alle vurderinger omkring evalueringen av Veidekkes tilbudte biogene bindemiddelløsning. Peab mener Veidekkes løsning ikke er tredjepartssertifisert. Peab ber om utvidet karensperiode, og truer i annet tilfelle med midlertidig forføyning. Peabs advokat skriver: «Dette da saken anses viktig for asfaltbransjen, som er avhengig av forutsigbarhet både i denne konkurransen og i fremtidige konkurranser. Slik det nå fremstår er det ingen som egentlig synes å vite eksakt hva som ligger i Veidekkes tilbud. Dette er uholdbart

Brage-plattformen kan bli delelektrifisert ved hjelp av havvind. Operatør Okea har et prosjekt på høring og vil ta en beslutning før sommeren. Det kan i så fall kutte 17 prosent av utslippene fra feltet.
Les også

Bragefeltet: Ønsker havvind – men vil ikke ta hele regningen

Og hva nå?

Kort sagt: Her er det i hovedsak miljødeklarasjonen EPD og biogent bindemiddel (i prinsippet basert på trevirke eller rapsolje) det dreier seg om.

Innlandet har altså gitt utsatt karensfrist, og karensperioden går ut 31. mai klokka 12.

– EPD dreier seg om klimaavtrykk, og der finnes det ikke nødvendigvis noen fasitløsninger. Det handler om biogent bindemiddel i Veidekkes tilbud, og om det finnes godkjente EPDer for det? Det er tredjepartsgodkjennelse som det står på, og om regnestykkene for CO2 blir riktige, sier Johan Nøkleholm, som er enhetsleder for tilstand og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune, til Veier24.

– Vi ønsker å være mest mulig rettferdige, og tildele kontrakten på et riktigst mulig grunnlag, sier han.

Nøkleholm bekrefter 28. mai at Innlandet ikke har mottatt noen ny klage fra Peab.

Ved Orca-anlegget på Island, som var verdens første DAC-anlegg, klarer man å fange 4000 tonn CO2 i året. Nå bygger de et anlegg som skal ta ni ganger så mye og i 2050 mener både IEA og DNV at DAC-teknologien vil spille en viktig rolle.
Les også

Sintef-direktør: – En nødvendig teknologi

Støtte fra EPD-Norge

– Vi befinner oss i et lite skifte, hvor EPD-innhold med blant annet CO2-utslipp brukes mer og mer som tildelingskriterium. Det er forholdsvis nytt, og dermed kanskje lett å klage på for å få innsyn, sier daglig leder Håkon Hauan i EPD-Norge til Veier24.

– Dette er ikke unikt for asfaltbransjen. Nye og innovative produksjonsmetoder, som fremmer at vi får ned CO2-utslippet, er raskere ute i markedet enn standardene klarer å håndtere, sier han.

Daglig leder Håkon Hauan i EPD-Norge. <i>Foto:  EPD-Norge</i>
Daglig leder Håkon Hauan i EPD-Norge. Foto:  EPD-Norge

EPD-Norge har et omfattende system og hierarki av standarder, men det står ikke noe spesifikt om biogent bindemiddel og hvordan det skal håndteres. Nye standarder er på vei, og der vil det stå mer om saken.

– Men pr. i dag står det ikke noe spesifikt i standarder eller regler, og det springende punktet er hvordan EPD skal kalkulere biogent bindemiddel? I denne saken med Innlandet, Peab og Veidekke har vi sagt at det er OK hvordan kalkulasjonene er håndtert. EPDene er innenfor regelverket til EPD-Norge, innenfor standardene som brukes og innenfor generell praksis, sier Hauan til Veier24.

Han understreker at EPD-Norge har diskutert saken grundig.

Dagens gjeldende byggevarestandard heter 15804-A1, og er den som alle asfalt-EPDer skal være basert på. Den standarden er under revisjon, og i ny versjon vil det står litt om hvordan biogene bindemidler skal håndteres. Ny standard som omfatter asfalt - og trolig ny standard for tilslag også - skal være på plass i løpet av 2021, ifølge EPD-Norge. Men det vil være en implementeringstid på opp til tre år, og det betyr at i en periode vil to varianter av standarden eksistere. Den nye byggevarestandarden vil hete 15804-A2, og versjon A1 eller A2 kan bli en viktig nyanse for asfaltkontraktene framover når begge versjoner på plass.

Dette er Orca-anlegget på Island, hvor Climeworks fanger CO2 fra luft. Her får et internasjonalt TV-team instruksjoner av selskapets islandske guide, Bryndis Nielsen, om hvor de får lov til å filme.
Les også

– Dette er nærmest en slags air condition for naturen

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.