DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Entreprenører fikk minst 6,3 millioner i bøter for dårlig vinterdrift forrige sesong

Entreprenørene i Trøndelag og Nord-Norge får flest og størst smekk på fingrene fra Statens vegvesen.

Broyting
Broyting Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix
27. juli 2018 - 11:16

Norske entreprenører er blitt ilagt minimum 6.350.000 kroner i bøter i driftskontraktene for vintersesongen 2017/18.

Vegvesenet liker ikke uttrykket bøter, men kaller det «trekk» eller «sanksjoner.» Poenget er uansett at entreprenørene må betale for feil og mangler i henhold til kontrakten.

For å sette kronetallet på drøye 6,3 millioner kroner i relieff, så kan vi sammenligne med vinteren 2015/16: Da fikk entreprenørene opp mot ti millioner kroner i bøter på landsbasis. Den gang var det region midt som pekte seg ut med 3,8 millioner kroner i bøter. Og det var kontraktene Malvik-Sælbu-Klæbu og Trondheim som skilte seg ut, med over halvannen million kroner i bøter for hver kontrakt.

Tyngst i nord

For vinteren 2017/18 forekommer det en del sanksjoner i regionene øst, sør og vest, men beløpene er gjennomgående små. Kun kontraktene Romerike midt og Follo peker seg ut med forholdsvis store bøter.

Nord for Dovre har det vært strammere i vinter.

Ut fra de foreløpige tallene skiller noen kontrakter i Trøndelag seg ut, og står for nesten alle bøtene i region midt:

* Malvik – Selbu – Klæbu-kontrakten (13 trekk og 395.000 i bøter)

* Trondheim ytre-kontrakten (9 trekk og 505.000 i bøter)

* Stjørdal (9 trekk og 345.000 i bøter)

 Fleste trekk i Indre Troms

Sist vinter er det helst et par kontrakter i region nord som peker seg sterkest ut.

* Kontrakten i Lofoten er landets høyest bøtelagte driftskontrakt sist vinter, med 17 sanksjoner og 765.000 i bøter.

* Indre Troms-kontrakten fikk hele 32 sanksjoner og her måtte entreprenøren ut med drøye 600.000 kroner.

– Indre Troms-kontrakten var ny for entreprenøren i år, og det var mye som ikke var på plass i starten av kontrakten. Så det ble både administrative trekk og trekk for utførelse, forteller Knut Øvervoll i Vegvesenets vegavdeling i Troms.

Jarle Johansen er Vegvesenets byggeleder for kontrakten i Indre Troms, og kommenterer saken slik:

– Det dreier seg om mangelfull forberedelse. Hovedleverandør manglet utstyr når sesongen startet, og det samme gjorde underleverandørene og alle kom på etterskudd. Vi ønsker at vegdriften skal gå smertefritt, men når den ikke gjør det, så har vi ikke andre alternativer enn å tildele sanksjoner. Og vi hadde jo verdens fineste vinter, det fantes nesten ikke snø fra 15. januar og langt ut i mars. Noen mener det er 80 år siden vi hadde en slik vinter, sier han.

LES OGSÅ: Statens vegvesen hever driftskontrakt med entreprenør i Follo

Spesiell kontrakt i Lofoten

Lofoten-kontrakten er spesiell, siden det er en såkalt byggherrestyrt kontrakt. Driftskontrakten er oppdelt i tre mindre vinterdriftkontrakter (og flere sommerkontrakter) som lokale entreprenører håndterer. Tor Ivar Johnsen er Vegvesenets prosjektleder i Midtre Hålogaland.

– Var det særs mye og dårlig vær i Lofoten i vinter?

– Nei, det kan vi ikke si. Trekkene skyldes blant annet at entreprenørene har vært for sent ute, og vi har dessuten påpekt en del friksjonsforhold og snødybde. Og det har vært en del utskifting av folk i Lofoten, det kan være en delårsak, sier Johnsen.

– Lofoten er en byggherrestyrt kontrakt, men sanksjonene sist vinter har ingen sammenheng med det. Med en slik kontrakt har vi mer personell ute på vegen for å kontrollere, men ikke så mye mer enn i vanlige driftskontrakter – vi har jo alle samme instruks å forholde oss til.

– Hva tror du om neste vintersesong?

– Poenget vårt er å få best mulig resultater ute på vegen. Der skal entreprenøren bidra. Vi har hatt denne type kontrakt siden 2015, og entreprenørene har hatt flere forbedringsmuligheter - som de skal ha. Når vi kommer i en situasjon hvor vi ikke har fått de forbedringene som vi ønsker, så må vi reagere slik. Det er snakk om en kontinuerlig rettledning, dette, sier Johnsen.

Som en illustrasjon på at tallene ikke er fullstendige: Nabokontrakten Vesterålen er også byggherrestyrt. Etter tallene som er oppgitt pr 30. mai har det ikke vært gitt trekk der for sist vintersesong. Men ifølge Johnsen er det gitt trekk på rundt 100.000 kroner som ikke er endelig registrert.

 «Trekkene kommer i driftsår 2»

I region vest er det Rune Henning Skår som sitter på tallene for regionen. Her er det kun gitt 19 trekk og snaue 400.000 kroner i bøter for sist vinter, men ifølge Skår er det omtrent like mange saker som ennå ikke er avgjort, så tallet kan bli høyere.

– Vi hadde en særdeles lang og streng vinter, som stilte entreprenørene overfor uventede, men påregnelige forhold. Så det er det det er en del diskusjon om nå, forteller han.

– Vårt mål med trekkene er ikke å straffe, men å få til forbedring. Hvis entreprenøren får til en forbedring av arbeidet, så gir vi i utgangspunktet ikke trekk, sier han.

– Det er som regel i driftsår to av kontraktsperioden at trekkene kommer. Da blir driften en syretest på forbedringene som er gjort fra første år. Om tabbene gjentar seg, så koster det entreprenørene en del, sier han.

Oversikten viser trekk og sanksjoner for vinterdriften sesongen 2017/18:

Oversikten viser trekk og sanksjoner for vinterdriften sesongen 2017/18:

Region Øst:

(Cirka 13.900 kilometer veg)

Kontrakt                                 Antall trekk         Sum beløp              Entreprenør

0103 Østfold sør                     2                              70.000                      Mesta

0201 Asker og Bærum           2                             200.000                     Mesta

0202    Romerike vest             2                            145.000                     Veidekke

0203 Follo                                 2                            300.000                     Veidrift

0205 Romerike midt               3                            500.000                     Mesta

0303 Riksveger Oslo               1                              90.000                     Vaktmesterkompaniet

0401 Nordre Hedmarken      1                               60.000                     NCC

0402 Sør-Østerdalen              8                               80.000                     NCC

0503 Valdres                            3                               35.000                     Presis Vegdrift

0506 Ottadalen                        1                              10.000                      Mesta

Sum region øst                     25                        1.490.000

Gjennomsnittlig kronebeløp pr sanksjon: 59.600 kr.**

Region Sør: 

(Cirka 11.000 kilometer veg)

0601 Numedal                         3                              120.000                      NCC

0602 Ringerike                         4                              185.000                      NCC

0603 Kongsberg                       1                               45.000                       Mesta

0605 Drammen                        2                               10.000                       Veidekke

0702 Vestfold sør                     1                               10.000                        Veidekke

0703 Vestfold nord                   1                               20.000                        Veidrift

0802 Lifjell                                  1                               30.000                         Mesta

0803 Grenland                          2                                110.000                       Mesta

0804 Nedre Telemark              5                                140.000                       Mesta

0902 Arendal øst                       4                                 40.000                        NCC

1001 Mandal                              1                                 56.000                        Mesta

1002 Flekkefjord                        1                                45.000                         Mesta

Sum region sør                       26                             811.000

Gjennomsnittlig kronebeløp pr sanksjon: 31.200 kr.**

Region vest*

(Cirka 10.000 kilometer veg)

1101 Dalane                               6                               90.000                           Mesta

1102 Høgsfjord                          2                               30.000                           Mesta

1103 Stavanger                          3                                75.000                          Presis Vegdrift

1206 Voss                                   7                                 75.000                          Presis Vegdrift

1207 Stord                                  1                              125.000                           NCC

Sum region vest                    19                              395.000

Gjennomsnittlig kronebeløp pr sanksjon: 20.800 kr.**

* Region vest oppgir at kanskje så mye som 20 sanksjonssaker fortsatt ikke er avklart.

Region Midt: 

(Cirka 10.300 kikometer veg)

1601 Fosen                                 2                                  30.000                          Mesta

1606 Malvik - Selbu - Klæbu    13                              395.000                          Mesta

1609 Trondheim ytre                  9                             505.000                          Mesta

1702 Ytre Namdal                        1                               15.000                          Mesta

1706 Stjørdal                                 9                             345.000                         Mesta

Sum region midt                      34                          1.290.000

Gjennomsnittlig kronebeløp pr sanksjon: 37.900 kr.**

Region Nord:

(Cirka 12.000 kilometer veg)

1801 Helgelandskysten             14                             400.000                         Mesta

1803 Mosjøen                               1                               10.000                          Svevia Norge

1806 Bodø                                     2                               40.000                           Mesta

1808 Narvik                                   1                               30.000                           Mesta

1809 Lofoten                              17                              765.000                           Byggherrestyrt kontrakt

1813 Evenes                                  6                             135.000                            Mesta

1905 Tromsø                                 6                             285.000                            Mesta

1906 Lyngen                                  3                               65.000                             Veidekke

1908 Indre Troms                       32                              602.500                            Mesta

1909 Hinnøy                                  1                                 15.000                            Veidekke

2003 Nordkapp                             1                                  15.000                            Presis Vegdrift

Sum region nord                      84                              2.362.500

Gjennomsnittlig kronebeløp pr sanksjon: 28.100 kr.**

* Region nord tar forbehold om at noen få trekk kan gjelde andre forhold enn vinterdrift.

Antall trekk hele landet: 188 

Sum: 6.348.500

Tallene er innhentet fra Vegvesenets regionkontorer i begynnelsen av juni, og beskriver sanksjoner/trekk som er ferdigbehandlet og arkivert omkring det tidspunktet.  

NB: Alle regionene understreker at de tar forbehold om at tallmaterialet ikke er komplett. I alle driftskontrakter kan det finnes sanksjoner som fortsatt ikke er ferdigbehandlet og som derfor ikke inngår i statistikken.

** Gjennomsnittlige kronebeløp pr sanksjon er regnet ut ved å dividere totalt kronebeløp på antall sanksjoner.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.