FYLKESVEI 44 BUSSVEIEN

Entreprenørene kan begynne å regne på ny del av Bussveien ved Sandnes

Nå står strekningen Forussletta-Stavangerveien for tur.

Veistrekningen som inngår i denne kontrakten.
Veistrekningen som inngår i denne kontrakten. Illustrasjon: Rogaland fylkeskommune
5. mai 2023 - 15:16

Rogaland fylkeskommune har kommet med konkurransen for ny fylkesvei 44 Bussveien Forussletta-Stavangerveien.

Her fortsetter Bussveien fra Forussletta fram til rundkjøring i Stavangerveien og videre østover til Somanes bru ved jernbanen, for å utbedre kollektivtilbud og gang- og sykkeltilbud.

Blant annet skal tre eksisterende kulverter erstattes av nye, som er tilpasset nye krav og gir et bedre tilbud for fotgjengere og syklister.

Grensen for parsellen fra Forussletta ved Lindeveien i nord, og til rundkjøringen der fylkesvei 44 møter Stavangerveien. Dessuten en strekning vestover fra rundkjøringen til rundkjøringen der Stavangerveien møter Somaveien.

Østover handler det også om strekningen på Stavangerveien til Jernbanebrua.

Støyskjermer skal rives og erstattes av nye. På deler av strekningen skal nye støyskjermer
settes opp.

Dagens T-kryss i Forussletta ved Lindeveien skal erstattes av ny rundkjøring. Og dagens rundkjøring i Forussletta ved Stokkavegen skal erstattes av et nytt T-kryss.

Tre par med nye busstasjoner skal bygges på strekningen. Ved holdeplassene kommer det signalanlegg for kryssing for gående, og det blir signalanlegg for bussprioritering i tre rundkjøringer. Og ny belysning for Bussveien, for kommunale veier og gang- og sykkelveier.

ÅDT på fylkesvei 44 Stavangerveien er cirka 10.500 (2021-tall). E39 mellom rundkjøringen Forussletta/Stavangerveien og rundkjøringen Stavangerveien/Somaveien har rundt 20.100 i ÅDT.

Startdato for prosjektet er satt til 21. august. Alt skal være ferdig 1. april 2026.

Rogaland fylkeskommune sier i utlysingen både at konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse og som en konkurranse med forhandling.

For åpen anbudskonkurranse opererer byggherren i dokumentene med en frist for innlevering av tilbud, som er 12. juni, og legger i så fall opp til kontraktssignering 30. juni.

Les også

Nye driftskontrakter: Nesten 1200 km fylkesvei skal holdes åpne

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.