Flytende vind

Både norske og utenlandske aktører vil bygge Norges første havvindpark

Tauing av testmøllen Hywind 8. juni 2009. Hywind demo ville aldri har skjedd uten innovasjonsstøtten fra Enova. Nå jobber de igjen med å finansiere flytende havvindprosjekter på norsk sokkel.
Tauing av testmøllen Hywind 8. juni 2009. Hywind demo ville aldri har skjedd uten innovasjonsstøtten fra Enova. Nå jobber de igjen med å finansiere flytende havvindprosjekter på norsk sokkel. (Bilde: Øyvind Hagen/Statoil)
Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

– Vi er klare, sa fornybarsjefen Irene Rummelhoff til TU da Equinor, tidligere Statoil, åpnet sin første flytende havvindpark utenfor kysten av Skottland i fjor.

Spørsmålet var når det ville være aktuelt for dem å bygge en flytende storskala vindpark på norsk sokkel.

De har i vår fått ti millioner i støtte fra Enova til et forprosjekt for en flytende havvindpark på 100-120 megawatt.

Nå bekrefter Enova at det ikke bare er Equinor, men en håndfull aktører, både store og små, både norske og internasjonale som er i dialog om å bygge Norges første flytende vindpark.

– Flere faste fisker

– Vi opplever at det er en seriøs interesse og vi jobber med reelle prosjekter. Men dette er store og krevende prosjekter med svært mange spørsmål som må avklares før man kommer til å faktisk sende inn en søknad, sier utviklings- og markedsdirektør i Enova, Øyvind Leistad.

Det er viktigere for oss at det er noen faste fisker enn en hel stim

Øyvind Leistad, Enova

Enova er villige til å støtte et prosjekt som kan ta teknologiutviklingen på flytende vindkraft ett skritt nærmere å bli konkurransedyktig.

– Det kan være både store og små innovasjoner som bidrar til dette, fra ilandføringen av kraft, til hvordan det driftes, til ankring, til installasjon, nevner han.

Et felles mål om innovasjon

Innovasjoner innen de nevnte områdene vil kunne bidra til å redusere kostnadsnivået. Enova ønsker å avklare mest mulig før det søkes om støtte og understreker at de føler de har et felles mål med aktørene om dette.

– Samtidig ønsker vi ikke at prosessene skal dras ut lenger enn det er behov for. Det bidrar også til kostnadene i prosjektet. Når søknaden først er sendt vil vi trenge noen måneder på selve behandlingen.

Olje og energiminister Terje Søviknes ser ut av flyvinduet på en av de fem flytende vindturbinene som utgjør Hywind Skottland.
Olje og energiminister Terje Søviknes ser ut av flyvinduet på en av de fem flytende vindturbinene som utgjør Hywind Skottland. Foto: Eirik H. Urke

De ser for seg at det her er snakk om en støtte i mangemillionersklassen, kanskje mer.

– Støtte i denne størrelsesordenen må også til en behandling hos ESA. Erfaringsmessig kan behandlingen samlet sett av en søknad ta opp til et år, sier han.

Fellesskapets midler

Det er ikke bare teknologiutviklingen som er viktig i utmålingen.

– Jo større innovasjon og jo større miljøfordel prosjektet innebærer - jo mer bør vi være villige til å bruke av fellesskapets midler for å realisere det.

På Stortinget venter de i spenning. I forrige uke har en samlet Energi- og miljøkomite på Stortinget igjen bedt Søviknes om å få fart i utbyggingen av flytende havvind i Norge.

Komiteen ber om detaljert forskrift og konsesjonstildeling. I tillegg vil de ha en full gjennomgang av støttemekanismene.

– Ikke naturlig med egen forskrift

Olje- og energiminister Terje Søviknes har tidligere påpekt at det ikke var nødvendig med en egen forskrift for å bygge flytende havvind på norsk sokkel og viste til havenergilova.

NVEs anbefaling om hvilke områder som skal åpnes for flytende havvind på norsk sokkel er Utsira nord (i rødt) og enten Søndre Nordsjø I eller II (i gult). Illustrasjon: Teknisk Ukeblad

«[D]et ikke er naturlig med en egen forskrift for å regulere dette.» heter det i et brev til komiteen som er gjengitt i forslaget.

Men selv om komiteen sier at de støtter ministerens vurdering av dette for de to områdene som nå er åpnet for havvind, så ønsker de at det skal lages en «detaljert forskrift detaljert forskrift for åpning og tildeling av konsesjoner for havvind på norsk sokkel.»

Utrede internasjonale erfaringer

Komiteen ber også regjeringen om å utrede de internasjonale erfaringene fra de støtteordningene som er i bruk i tidligfase. Det betyr ikke at de nødvendigvis ønsker at det settes av mer penger til støtteordninger.

– Vi ønsker en oversikt over hva man gjør i andre land slik at vi kan om mulig kan vurdere om det er noe vi kan gjøre annerledes, sier Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre, medlem i Energi- og miljøkomiteen og en av forslagsstillerne bak forslaget som nå fikk flertall i komiteen.

Det er ingen tvil om at Hywind Skottland ble nettopp Hywind Skottland og ikke Hywind Utsira fordi at de skotske myndighetene gir gode betingelser, gjennom at de garanterer for en fast pris for den strømmen som turbinene leverer.

Viktig med forutsigbarhet for næringslivet

– Vi ønsker at man nå skal bruke erfaringene man har gjort seg i åpningen av disse to første områdene til å lage et regelverk som både gir forutsigbarhet og gode rammer for næringslivet, sier Westgaard-Halle.

Hun føler ikke at hun nå går imot egen minister. Men understreker at det er en tverrpolitisk enighet om å satse på flytende havvind og at de to områdene som nå er åpnet bare er starten.

– Vi vil at det skal være helt tydelig at dette er en offensiv politisk satsning på teknologiutviklingen slik at næringslivet, både små og store aktører, kan føle seg tryggere når de går inn i dette markedet.

Og hun får støtte fra komite-kollega Per Espen Stoknes fra Miljøpartiet De Grønne.

Målet er å skape et langsiktig industrimiljø med grønn kompetanse som hele verden trenger, ikke minst langs Nord-Europas kyst. Dette er måten Norge kan ta ledertrøya på – ved å bruke offshorekompetansen vår til å satse stort på grønne næringer, sier han.

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå