SAMFERDSEL

Enova skroter støtten til elvarebiler og biogasskjøretøy: – Komplett uforståelig

Miljøstiftelsen Zero stusser over påstanden om at elektriske varebiler er billigere enn fossil-varebiler.

– Jeg har selv ringt og snakket med folk i bransjen, og lurer på hvor Enova har tallene fra, sier Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport i Zero, om Enovas begrunnelse for å kutte i støtten til elvarebiler.
– Jeg har selv ringt og snakket med folk i bransjen, og lurer på hvor Enova har tallene fra, sier Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport i Zero, om Enovas begrunnelse for å kutte i støtten til elvarebiler. Foto: Tia Karlsen
Tia KarlsenTia KarlsenJournalist
5. mai 2023 - 11:53
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Onsdag ble det klart at Enova kutter støtten til kjøp av elektriske varebiler og lastebiler som går på biogass i slutten av denne måneden.

Begrunnelsen er blant annet at elvarebiler, som nå utgjør 40 prosent av nybilsalget, har blitt billigere enn sine fossile motparter.

– Bransjens egne tall viser at i andre halvår 2022 var prisene på elvarebiler i snitt lavere enn snittpris for fossile varebiler. I tillegg er de billigere i drift, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport, i pressemeldingen fra Enova.

– Lurer på hvor Enova har tallene fra

Enovas utsagn om bransjetallene er noe av det Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport i Miljøstiftelsen ZERO, stusser mest over ved onsdagens nyhet.

– Jeg har selv ringt og snakket med folk i bransjen, og lurer på hvor Enova har tallene fra, sier Rørholt.

Skrotingen av Enova-støtten kommer på toppen av momsfritaket som forsvant på elkjøretøy med kjøpssum på over 500.000 kroner, påpeker hun. I tillegg har firmabilbeskatningen, som var gunstig for elvarebiler, blitt fjernet.

Dersom elvarebiler virkelig har blitt billigere enn sine fossile motstykker, vil Enova-støtten til merkostnadene avsluttes av seg selv, påpeker Rørholt.

Dette er Enova-støtteordningene som skrotes

Elektriske varebiler: Støttesatsen blir beregnet individuelt for hver bilmodell, men avgrenser seg oppad til 50 000 kr.

Lastebiler på biogass: Støttesats på maksimalt 40 % av merkostnaden for å kjøpe kjøretøy på biogassdrivlinje kontra fossilt. Maksimal støtte på 210 000 kr for LBG-lastebiler, og 180 000 kr for CBG-lastebiler

Siste mulighet til å søke om støtte for elvarebil og biogasskjøretøy fra Enova er 31. mai klokken 12:00.

Kan ikke lenger «regne hjem» investering

«Enda rarere» enn dette, ifølge Rørholt, er fjerningen av støtten til biogasslastebiler.

– Transportaktørene vi har snakket med, sier at bompengefritaket i Oslo gjorde at de kunne regne hjem at de skifter til biogass. De tjener ikke på det, men det blir heller ikke dyrere enn fossilt. Når støtten på opptil 40 prosent av merkostnaden nå forsvinner, vil de ikke kunne regne det hjem lenger.

Salget av biogasslastebiler har nylig tatt seg opp, og ligger nå på 5–6 prosent av nybilsalget i sin kategori. Ifølge Rørholt var bompengefritaket for biogasskjøretøy i Oslo, flere fyllestasjoner og innkjøpsstøtten fra Enova avgjørende for å få det til.

– Nå som markedet endelig kom litt i gang, faller en av disse pilarene bort.

Les også

Enova viser til klimaargument fra EU

I en kronikk med tittelen «Klimaet bryr seg ikke om hva biogassen brukes til» utdyper Enova hvorfor de dropper videre støtte til lastebiler som går på biogass. De henviser til EU-kommisjonen, som skriver at biogasskjøretøy har et «vesentlig lavere» potensial for å kutte klimagassutslipp sammenlignet med andre, mer innovative alternativer.

«Det er liten grunn til å bruke penger på å vri en allerede høy etterspørsel etter biogass inn mot områder hvor mer fremtidsrettet teknologi er i ferd med å få fotfeste», skriver Astrid Lilliestråle, markedsdirektør i Enova i kronikken.

Hun legger også til at det meste av teknologien i verdikjeden for biogass er moden, og at vesentlige effektivitets- og kostnadsmessige forbedringer trolig ikke kan forventes.

Mener flere biogass-lastebiler trengs for å nå klimamålene

I Norge har biogass blant annet vært trukket fram som et alternativ for å få kuttet utslippene på de lengste og tyngste transportene, der batteriteknologien ikke strekker til.

– Biogasslastebiler har lenger rekkevidde enn el-lastebiler, og teknologien er ferdigutviklet og i bruk, forteller Rørholt.

Hun mener at flere lastebiler på biogass er helt nødvendig på kort sikt, dersom Norge skal nå klimamålene i tide.

Les også

– Vet ikke om Enova har forstått hvor raskt omstillingen må gå

Norsk transportsektor ligger bare an til å kutte 6 prosent av sine utslipp i 2030. Dette ifølge en rapport fra april, som er utarbeidet av Statens vegvesen og fem andre transportetater som en del av arbeidet med ny Nasjonal transportplan.

Transportsektoren står for en tredjedel av norske klimagassutslipp, som til sammen skal reduseres med minst 55 prosent innen 2030.

Rørholt understreker at transportsektoren trenger sterkere virkemidler for å nå klimamålene, og ikke en fjerning av disse.

– Jeg vet ikke om Enova egentlig har forstått hvor mye raskere den grønne omstillingen må gå, og hvilken viktig driver de er for at vi skal klare å nå klimamålene, sier hun.

Norges Lastebileier-Forbund: – Komplett uforståelig

Også Geir A. Mo, direktør i Norges Lastebileier-Forbund, er svært kritisk til Enovas grep.

– Beslutningen om å fase ut disse støtteordningene er komplett uforståelig, uttaler Mo i en pressemelding.

Norge er langt fra å nå målene om utslippskutt, bemerker han.

– I stedet for å fremme incitamenter som vil bidra til økte kutt, kutter de i de få ordningene som finnes. Vi legger uten videre til grunn at beslutningen er forankret i regjeringen, noe som setter regjeringens politikk i et underlig lys.

Mo mener det virker som om Enova er mer opptatt av finanspolitikk i stedet for klimapolitikk.

Les også

– I fjor kuttet de ordningen med støtte til utbygging av biogass-fyllestasjoner og overlot til markedet å ordne opp. Nå kutter de støtten til investeringer i biogassbiler og sier det samme, sier Mo, som etterlyser forutsigbarhet for næringslivet.

– De trenger å vite at de kan investere i grønt utstyr og at infrastrukturen er på plass. Gang på gang får vi løfter om det, og gang på gang brytes løftene. Vi er forferdelig skuffet i dag og konstaterer at de som ønsker et grønt skifte i transportnæringen nok en gang har fått seg et skudd for baugen.

Mer forståelse for elvarebil-kutt

– Nyheten om at Enova med en måneds frist avslutter ordningen med støtte til innkjøp av biogass-lastebiler er svært uheldig, sier Ingelin Noresjø, leder for NHOs Grønt landtransportprogram, i en melding.

Også hun mener grepet vil gjør det enda vanskeligere for transportbransjen å nå klimamålene for 2030.

Fjerningen av støtten til elvarebilene er også uheldig, men mer forståelig, skriver Noresjø.

– Her vil godt utvalg av biler og bompengeordningene fremdeles gi gode incentiver til å velge elektrisk, så her er ikke bekymringen like høy for at utviklingen vil stoppe opp.

Les også

Enova: – Betryggende at Rørholt er enig

I en e-post svarer Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova, følgende på kritikken som fremkommer i artikkelen:

– Enova synes det er betryggende at Rørholt er enig med oss i at teknologien er på biogasslastebiler er ferdigutviklet og i bruk. Det er også en av grunnene til at Enova ikke viderefører støtten fremover, skriver Skjærvik.

– Vi ser ikke at videre støtte fra Enova til kjøretøyene vil føre til at disse blir mer attraktive på sikt uten støtte enn det som uansett ville skjedd i markedet.

Enova er et spesialverktøy som skal samhandle med andre virkemidler for å oppnå omstilling, og dermed bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser, skriver Skjærvik. Målet er å oppnå varige markedsendringer slik at løsninger tilpasset lavutslippssamfunnet på sikt blir foretrukket uten støtte.

– Dette innebærer at Enova ikke kan, eller bør, dele ut penger til gode formål uten at det bidrar til omstilling eller varige markedsendringer, skriver hun.

Les også

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.