Enova lanserer nye støttetiltak for boligeiere

Flere strømsparetiltak for folk flest er redusert eller fjernet fra støtteordningen, men nå kommer det nye, melder Enova.

Enova lanserer nye støttetiltak for boligeiere
Husierne og NBBL ønsker en oppgraderingsbølge i Norge. Illustrasjonsfoto: Andreas Zieritz

Selv ikke Enova kunne forutse vinterens strømpriser. I så fall ville det ha vært enda mer kontroversielt å flytte målet for Enovatilskuddet fra «energibruk i driftsfase» til klimatiltak for byggeindustrien, slik de gjorde i 2021, da de fikk ny styringsavtale av Klima- og miljødepartementet.