Øyvind Isachsen utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet. Bildet er tatt i forbindelse med at en overgangsordning til grønt sertifikatmarked presenteres 26. november 2009. (Bilde: Kjetil Malkenes Hovland)

– Enova bør satse på teknologiutvikling

  • Kraft

Hvite sertifikater

  • Hvite sertifikater er en markedsbasert ordning for å fremme energieffektivisering.
  • Det utstedes et sertifikat når man har spart et gitt antall kWh, og sertifikatet gis en verdi.
  • Systemet fungerer ved at markedsaktører forpliktes til å gjennomføre eller finansiere energisparetiltak, slik at en samlet målsetting om redusert energibruk oppnås.


I forrige uke foreslo KrFs Line Henriette Holten Hjemdal at Enova ikke burde gi støtte til teknologiutvikling i framtida, men heller konsentrere seg om å gi støtte til energisparing og omlegging til fornybar energi.

Les også: – Enova bør ikke drive med teknologiutvikling

Det fikk Frps Ketil Solvik-Olsen til å kreve en avklaring fra regjeringen om hva statsforetaket skal holde på med etter at det det felles markedet for grønne sertifikater etter planen trer i kraft i 2012.

Les også: Frp krever svar om Enovas rolle

– Har kompetanse

Norwea mener Enova bør støtte teknologiutvikling også i framtida.

– Jeg er skråsikker på at teknologiutvikling kan være en viktig sak for Enova. De kan jo det de driver med. En overgang fra investeringsstøtte til teknologiutvikling av vind, bølge- og tidevannskraft vil være veldig bra. La kompetansen Enova har bygget opp rundt teknologistøtte fortsette, sier Isachsen.

Han mener Hywind-prosjektet er et eksempel på vellykket teknologistøtte fra Enova. Forskningsrådet vil også kunne ha en viktig rolle i teknologiutviklingen, mener Isachsen, som har mindre tro på Innovasjon Norge.

– Det var vel det som før het Distriktsutbyggingsfondet, sier han ironisk.

Hvite sertifikater

SVs Snorre Valen ivrer for å innføre et system med hvite sertifikater (se faktaboks), og lanserer ideen om at Enova kan administrere en ordning med hvite sertifikater.

– Hvite sertifikater vil jo være veldig viktig å administrere godt. Det er mange som har ulike ideer om hvordan det skal fungere. Det må jo gjøres skjønnsvurderinger av hvilke tiltak som gir hvilken energisparingseffekt, sier Valen.