Enormt potensial for havvind i fattige land: Kan skyve ut kull

Land som India, Marokko, Tyrkia og Brasil kan erstatte kullkraft med havvind, viser ny rapport fra Verdensbanken

Enormt potensial for havvind i fattige land: Kan skyve ut kull
Slik har de beregnet. Dyp inntil 50 meter er bunnfast. Flytende er begrenset til dyp opp til 1000 meter. Ill: World Bank Group

Havvind har opplevd enorm vekst de siste årene. Veksten er drevet fram av fallende kostnader.