KRAFT

– Enøk er løsningen

ENØK: Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet og energirådgiver Svein Roar Brunborg er enige i at energieffektivisering er løsningen på kraftsituasjonen i Bergen. Ikke kraftledningen Sima-Samnanger.
ENØK: Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet og energirådgiver Svein Roar Brunborg er enige i at energieffektivisering er løsningen på kraftsituasjonen i Bergen. Ikke kraftledningen Sima-Samnanger. Bilde: Mona Sprenger
Mona Sprenger
28. jan. 2011 - 14:01

Bevar Hardanger inviterte i dag til pressekonferanse i Oslo. I samarbeid med Den Norske Turistforeningen og Friluftslivets Fellesorganisasjon har prosjektorganisasjonen fått energirådgiver Svein Roar Brunborg til å utarbeide en 5. rapport om den omstridte kraftlinjen gjennom Hardanger, Sima- Samnanger. I neste uke legger de fire nedsatte utvalgene frem sine konklusjoner,

– Smarte nett og kloke forbrukere vil gjøre kraftledningen Sima-Samanger unødvendig, mener Svein Roar Brunborg.

Forbruksendring

I konklusjonen til Brunborg står det at ”leveringssikkerheten for strøm kan løses med tiltak både på produksjonssiden og på forbrukssiden som alternativ til den foreslåtte investeringen i nett”. På pressekonferansen viste han til at regjeringen nå vil ha fortgang i arbeidet med å få plasser ut automatiske strømmålere (AMS) i de tusen hjem.

– Ved hjelp av AMS kan vi redusere effekttoppene. Det er en langt mer lønnsomt enn å bygge kraftlinjen.

Les også: Vil spare bort Hardanger-kraftlinje

Knusende dom

Ifølge rapporten er det flere ubesvarte spørsmål knyttet til forbrukertiltak, økt fornybar produksjon og elektrifisering av sokkelen. Derfor er konsesjonssøknaden og behandlingen utilstrekkelig.

– Dette er en knusende dom over konsesjonsarbeidet til Statnett, sier styreleder i Bevar Hardanger Klaus Rasmussen. Han mener at forvaltningen på dette området har gjort en slett jobb:

– Vi man nå må se på tiltakene som kan gjøre kraftlinjen, både i luftspenn og i sjøkabel, overflødig, sier Rasmussen, som i dag ikke argumenterte for et kabelalternativ.

FULLT: Pressen møtte mannsterke opp i dag, da Bevar Hardanger la frem sin nye rapport. Fra venstre Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet, Kristin Krohn Devold fra Den Norske Turistforeningen og energirådgiver Svein Roar Brunborg. Mona Sprenger

Enova inn

Brunborg er mer diplomatisk i sin omtale av Statnett:

– Konsesjonssøknaden for kraftlinjen viser at foretaket tar på alvor det systemansvaret de er gitt av myndighetene. Men Statnett har ikke kompetanse på en vurdering av andre typer tiltak som kan løse problemet, sier konsulenten, som mener at forvaltningsapparatet ved Olje- og energidepartementet (OED) og NVE har sviktet.

I rapporten står det at det ensidige fokuset på mer kraft til Bergen er et resultat av en gammeldags forvaltningsmodell, og at Enova under OED må tildeles utredningsansvar og klagebehandlingen må revurderes.

– Enova har ikke deltatt i konsesjonsprosessen. Vi bør få en ny ansvarsfordeling. Forbrukstiltak bør vurderes som likeverdig med tiltak i nettet, sier Klaus Rasmussen i Bevar Hardanger.

Les også: Mastesaken mot klimaks

– Invester i enøk

Lars Haltbrekken, leder for Naturvernforbundet, støtter dette.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– I stedet for å bruke en milliard kroner på en luftledning, bør pengene brukes til å investere i energieffektivisering. En kraftig satsing vil bedre kraftbalansen, mener han.

Mens Kristin Krohn Devold i Den Norske Turistforeningen sammenligner nordmenns forhold til strøm med amerikaneres forhold til bensin.

– Det har ikke blitt gjort noen ting for å redusere energiforbruket i offentlige bygg og i kjøpesenter. Dette er enkel teknologi som finnes, sier Krohn Devold, som mener at Bergen bør være en av de første regionene som får AMS.

– Bergen bør være et av de første prøveprosjektene.

Statnett om Hardangerfjorden: <br/> – Autostrada på bunnen

Stor gevinst

Brunborg mener det nærmest er risikofritt å utsette byggingen av kraftledningen i tre år.

– Det er svært liten sannsynlighet for at vi får en tredje kald vinter på rad. Å utsette byggingen av Sima–Samnanger i tre år til har en svært liten risiko, men gevinsten er stor samfunnsøkonomisk og miljømessig. Spørsmålet er om det er gått for mye prestisje i saken. Det er derimot ingen grunn til å være skuddredd eller mørkredd.

Les også: – Galskap å bygge kraftmaster i Hardanger

Sonevis utkobling

– I denne uken har Hafslund sonevis koblet ut strømforbruket på Romerike fordi Statnett ikke har vært i stand til å levere. Er det slik vi skal ha det i Bergen også?

– Det er aldri lønnsomt å bygge kraftsystemer som har 100 prosent leveringssikkerhet. Det kan være rasjonelt å akseptere at man i enkelte år med spesielt kalde vintre må akseptere sonevis roterende utkoblinger, sier Brunborg, som understreker at det er viktig med høy leveringssikkerhet og at dette er kun unntaksvis.

– Leveringssikkerheten er knyttet til effekt. Her vil ny teknologi endre fokus.

Les også: – Kraftnettet risikerer hjerteinfarkt

Forbruksutvikling

– Selv om man ved hjelp av energieffektivisering kan ta de verste toppene, vil kraftsituasjonen i regionen være anstrengt. Det kan sette en stopper for næringsutvikling i norges nest største by. Er det en situasjon vi kan leve med?

– Vi får se hvordan forbruket utvikler seg. Det satses mye på fjernvarme og veksten i husholdningene er ikke spesielt stor. Det er spesielt for Norge at vi bruker så mye el til oppvarming, men hvis vi kobles mer opp mot det europeiske markedet vil dette endre seg. Det er oppvarmingen som skaper effektbehovet.

Les også: – Norge blir ikke storeksportør av fornybar energi

Nett

– En omfattende utbygging av fornybar kraft som Fornybardirektivet og grønne sertifikater legger opp til, vil kreve en omfattende nettutbygging. Flere småkraftutbygginger er avhengig av Sima-Samnanger dette kan ikke løses ved hjelp av energieffektivisering.

– Det er riktig, men konsesjonssøknaden begrunnes med leveringssikkerheten i Bergen. Jeg ser at det finnes andre hensyn, men det er ikke hovedbegrunnelsen for denne saken. Det er ikke på agendaen i konsesjonssøknaden.

– Hvor uavhengig er du som konsulent i denne saken?

– Det er snakk om å velge sin integritet. Jeg har ikke fått noen føringer og som uavhengig konsulent er jeg avhengig av å være troverdig.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.