DEBATT

Enkle grep kan gi mer energieffektive boliger

Byggeforskriftene bør gi insentiver til å installere varmepumper og premiere installasjon av solcelleanlegg mer enn i dag.

Vi bør derfor som resten av Europa ta i bruk potensialet som ligger i energieffektive varmepumper til oppvarming og produksjon av varmt tappevann og egenproduksjon av strøm med solceller, skriver artikkelforfatteren.
Vi bør derfor som resten av Europa ta i bruk potensialet som ligger i energieffektive varmepumper til oppvarming og produksjon av varmt tappevann og egenproduksjon av strøm med solceller, skriver artikkelforfatteren. Foto: Cowi
Martin Asp, administrerende direktør i JM Norge
4. juni 2019 - 11:00
To montører på taket og én på bakken skal være nok til å installere et solcelleanlegg fra Sun Net Norge.
Les også

Utbrettbare solceller: Brukte fire timer på halvannen ukes jobb

Bærekraftig boligbygging er avgjørende i krysningspunktet mellom befolkningsvekst og urbanisering. Som nordisk boligutvikler kjenner vi et ansvar for å skape sosialt og klimamessig bærekraftige hjem. Myndighetene på sin side har også et ansvar gjennom utforming av lover og miljøstandarder. Det gleder oss hver gang vi ser forskrifter hvor miljøtiltak i bygg og byggeprosess blir premiert – samtidig vil vi si tydelig fra de gangene premieringen mangler eller er feil. Manglende insentiver til installasjon av varmepumper og solceller er en slik feil. Dette er i kontrast til for eksempel vellykkede insentiver i Sverige.

Dagens byggeforskrifter i Norge har høye krav til isolasjon og et effektivt ventilasjonssystem. Dette er noe vi støtter fullt ut. Det som imidlertid mangler er at forskriftene ikke gir noen insentiver til å installere varmepumper og at installasjon av solcelleanlegg bare delvis premieres. Dette til tross for at en jordvarmepumpe er 3-4 ganger mer effektiv enn direkte elektrisk oppvarming. Denne praksisen er enestående for Norge sammenlignet med resten av Europa. Hvorfor vil ikke også vi i Norge takke ja til alle løsninger som reduserer energimengden som må kjøpes inn til et bygg?

Stortinget legger opp til at vi i Norge fra 2020 skal ha byggeregler hvor energibruken i nye bygg nesten skal være på et nullenerginivå. Det er vanskelig å komme dit ved bare å fokusere på isolasjon og effektiv ventilasjon. Vi bør derfor som resten av Europa ta i bruk potensialet som ligger i energieffektive varmepumper til oppvarming og produksjon av varmt tappevann og egenproduksjon av strøm med solceller.

Martin Asp, administrerende direktør i JM Norge. <i>Foto:  Magnus Liam Karlsson</i>
Martin Asp, administrerende direktør i JM Norge. Foto:  Magnus Liam Karlsson

I Norge er vi heldige og har tilstrekkelig med strøm fra «rene» kilder som vannkraft. I resten av Europa er det derimot vanlig at mange av byggene får tilført energi fra fossilt brensel som olje, gass og kull. En slik praksis er av miljømessige årsaker under utfasing og det er derfor vanlig med forskrifter som premierer bruk av varmepumpe. Dette har resultert i en oppblomstring i bruk av varmepumper som erstatning for fossilt brensel i store deler av Europa. Ikke bare er varmepumper og solceller bra for miljøet, det reduserer boligens samlede strømforbruk og reduserer behovet for å kostbar utbygging av strømnettet.

Det norske hydrogenselskapet Hexagon Purus, åpnet fabrikk i Canada i 2023.
Les også

Millionstøtte til norsk batteriteknologi i Canada

Ser man på investeringen av varmepumper opp mot besparelsene i løpet av levetiden, så er dette et positivt. I tillegg kommer klima- og miljøgevinsten. Utfordringen er at utbyggere av nye boliger med dagens forskrift ikke har økonomisk egeninteresse av å installere varmepumper, fordi verdien av dem gir uttelling i forskriftene eller gir høyere boligpris overfor boligkjøper. Om forskriftene hadde motivert til varmepumper ville det vært et viktig bidrag til å «lære opp» boligkjøperne (forbrukerne) til å gjøre det rette. I neste omgang vil trolig også verdien og etterspørselen øke naturlig.

I næringsbygg som typisk driftes av profesjonelle, er det svært vanlig å velge varmepumper og solceller. Profesjonelle eiendomsutviklere har den nødvendige kompetansen til å kalkulere den energibesparende gevinsten av å utnytte lokale fornybare energikilder, selv om dette ikke premieres i forskriftene. De profesjonelle ser at dette slår positivt ut i forhold til økte leieinntekter og økt verdi på eiendommen.

Vi ønsker at private boligeiere og deres familier skal få hjelp av myndighetene til å ta del i samme fordel og samtidig bidra til en gunstig miljømessig løsning. Et naturlig neste steg vil være at myndighetene utvikler regelverket videre og gir boligutbyggere insentiver til å minke behovet for levert energi (innkjøpt energi) ved å premiere bruk av lokale fornybare energikilder. Dette er et enkelt grep som vil gagne både miljøet og private boligeiere.

Norske olje- og gasselskaper kan bli pålagt å bygge opp store lagre for CO2-lagring framover.
Les også

EUs nye lov om nullutslipp i industrien kan få stor betydning

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.