ENERGI

Energiministeren lover å ta bedre vare på reindrifta – legger fram 25 tiltak

Regjeringen har lagt fram det de omtaler som en tiltakspakke for å ta bedre vare på reindrifta når det bygges ut ny energi – som vindkraft.

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at regjeringen må lære av Fosen-saken.
Olje- og energiminister Terje Aasland sier at regjeringen må lære av Fosen-saken. Foto: Cornelius Poppe/NTB
20. des. 2023 - 08:15

– Vi må trekke lærdom av det høye konfliktnivået mellom reindrift og energi som vi nå ser, fra tilbakemeldingene fra reindrifta selv og ikke minst fra Fosen-saken, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Etter en lang strid ble det mandag denne uken enighet mellom det samiske samfunnet Sør-Fosen sijte og det delvis statlige eide selskapet Fosen Vind. Økonomisk bidrag, vetorett og tilleggsareal for beite er noen av elementene i avtalen. Det er foreløpig ikke oppnådd enighet i meklingene på Nord-Fosen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind.

Aasland sier at tiltakspakken skal legge til rette for videre utbygging av nødvendig kraft og nett i Midt- og Nord-Norge, samtidig som reindriftas interesser ivaretas.

Fosen Yards har lange tradisjoner som verft for både passasjerskip, ferger, offshore, ombygginger og reparasjoner. Bildet er fra 2009 da offshoreskip dominerte ordreboka.
Les også

Fosen Yard er konkurs – 132 ansatte mister jobben

– Ivareta reindrifta på en bedre måte

Flere andre departementer er også koblet på tiltakspakken, herunder Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet.

– Vi må ivareta reindrifta på en bedre måte, og samtidig dekke fremtidig energibehov. De nye tiltakene vil legge til rette for et bedre kunnskapsgrunnlag i avveiningen av ulike hensyn, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier at regjeringen, i samarbeid med reindrifta, vil finne presise og effektive tiltak for å redusere tap av tamrein til rovvilt.

– Vi skal også gjøre en rask vurdering av tiltak som reduserer rovvilttrykket i reinbeiteområdene før kalvingsperioden våren 2024, sier Bjelland Eriksen.

Oppdaterte kart og veileder

Ett av tiltakene ble varslet i statsbudsjettet: At det skal settes av 0,2 øre per kWh fra vindkraftproduksjon til formål innenfor reindrift og natur. Totalt er det 25 punkter på tiltakslisten.

Blant tiltakene er å bedre oversikten over reindriftas arealbruk gjennom oppdaterte arealbrukskart og distriktsplaner for reindrifta. Regjeringen vil også styrke forskningen på hvilke virkninger bygging og drift av energianlegg har for reindrift, ut over de utredningene som skjer i forbindelse med konkrete konsesjonssaker.

De vil også utarbeide en veileder for behandling av vindkraftverk etter energiloven og plan- og bygningsloven, som skal tydeliggjøre medvirkningen i konsesjonsprosessene.

EU vil ha Norge med på laget i sin nye strategi om karbonfangst og -lagring. Det er energiminister Terje Aasland (Ap) glad for. Her sammen med EUs energikommissær Kadri Simson.
Les også

EU med ny plan for karbonfangst og -lagring – vil ha Norge med på laget

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.