KRAFT

Energieffektivisering i boks

Miljøvernorganisasjonene har alliert seg med EBL og Enova, og har nå sett seg leie på regjeringens energisomling. Fra venstre: Pernille Hansen (Natur og Ungdom), Steinar Bysveen (EBL), Ane Brunvoll (Bellona), Claus Bindslev (Bindslev AS), Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet) og Nils Kristian Nakstad (Enova).
Miljøvernorganisasjonene har alliert seg med EBL og Enova, og har nå sett seg leie på regjeringens energisomling. Fra venstre: Pernille Hansen (Natur og Ungdom), Steinar Bysveen (EBL), Ane Brunvoll (Bellona), Claus Bindslev (Bindslev AS), Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet) og Nils Kristian Nakstad (Enova). Bilde: Stein Jarle Olsen

Eksempler på spørsmål i boksen

  • Hvordan gjøre Norge til et foregangsland for miljøvennlig veitransport (hybrider)?
  • Hvordan fase ut olje til oppvarming og erstatte den med fornybare energikilder?
  • Hvordan redusere energiforbruket i industri og bygg?
  • Hvordan øke innslaget av fornybar energi i driften av olje- og gassproduksjon?
  • Hvordan sikre tilstrekkelig med ny, fornybar energi til å erstatte fossile kilder? Hvilke nasjonale roller skal vind- og vannkraft spille?
  • Hvordan utvikle strømnettet for å muliggjøre en overgang fra fossil til fornybar energibruk?

I januar skal Norges første Energy Camp arrangeres. Konseptet er utviklet i Danmark, hvor man har hatt slike camper i flere år.

Boks

Det er leder i Energibedriftenes landsforening (EBL), Steinar Bysveen, som har tatt initiativet til campen.

Energicampen Grønn Boks skal være en 48-timers ”tankesmie” med Norges fremste klima- og energieksperter, både fra energiselskaper, industri, næringsliv, forskning og miljøbevegelser. Blant de inviterte bedriftene er Borregaard, Elkem, Shell, StatoilHydro og Siemens.

Aktørene, mellom 50 og 60 i tallet, skal i løpet av den korte perioden stenges inne i en boks, og målet er å komme med åtte konkrete forslag til tiltak som kan gi størst mulig klimaeffekt i Norge innen 2020.

- Lite beløp

Bak står EBL, Enova, Bellona, Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom, mens NVE også deltar i planlegging og gjennomføring.

Det er de to førstnevnte som skal stå for finansieringen av prosjektet, som har en forespeilet kostnadsramme på rundt to millioner kroner.

– To millioner kroner er et lite beløp om vi kan få på plass tiltak som kan drive energi- og klimadebatten fremover, sier EBL-lederen.

Les også:

Nøkkelpersoner

Deltakerne skal være spesielt inviterte nøkkelpersoner fra energiselskaper, industri, næringsliv, forskning, miljøbevegelser og myndigheter.

Sammen skal de stå for en tverrfaglig kompetanse som man håper skal gi gjennomslagskraft overfor regjeringen.

– Kriteriene i utvelgelsen har vært både teknisk og politisk kompetanse, evne til industriell gjennomføring og formidling. Vi har også fått positive signaler fra olje- og energiministeren, som ønsker å være til stede når resultatene skal overrekkes, sier Bysveen, som i disse dager skal sende ut forespørsler til de utvalgte man håper å få inn i boksen.

Jokere

I tillegg skal man få på plass såkalte ”wild cards”, som skal utfordre deltakerne til å tenke utenfor vanlige baner. Håpet er at 48-timers-campen skal kunne gi like mange nye idéer som ellers ville tatt ett og et halvt år.

Ane Brunvoll i Bellona sier at Norge har nedsatt mange mål, uten at konkrete virkemidler er på plass. Hun håper energicampen kan endre på det.

– Kanskje kan dette være det som skal til for at Norge kan bidra internasjonalt. Det er bare sju år til vi skal ha snudd utslippstoppen, og det er veldig kort tid, sier hun.

Les også:

Støtteordninger

Problemstillingene på energicampen vil dekke syv områder: Energieffektivisering, varmeproduksjon, veitransport, olje-/gass-sektoren, vindkraft, vannkraft og strømnett.

– Rapporter har jo vist at vi allerede har teknologien som kreves på plass, men vi er nødt til å spre kunnskap og få i gang tiltak. Det er jo slik at det ikke nødvendigvis er dyrere å bygge lavenergihus, men det er likevel få som gjør det. Derfor håper vi å få på plass støtteordninger som gjør det attraktivt for byggherrene å bygge energieffektivt. Sånn sett er det også svært viktig at næringslivet er med, sier Brunvoll.

Les også: Dårlige sparepærer dumpes i Norge

Mangel på initiativ

Norges Naturvernforbund fastslo i rapporten ”Energifrigjøring i bygg – Norges største kraftverk” i fjor at man ved relativt enkle effektiviseringstiltak kunne frigjøre 15 TWh energi årlig innen 2020.

– Norge har lenge hatt et stort, og i mange tilfeller lønnsomt, potensiale for energiøkonomisering i bygg. Og det er ingen tvil om at det har vært stor mangel på initiativ fra den rød-grønne regjeringen når det gjelder disse problemstillingene, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Han mener målet med Grønn Boks må være å ”spare så mye som mulig”, men at det ikke bør være mindre ambisiøst enn at man må strekke seg mot disse 15 TWh - som til sammenlikning tilsvarer nesten fem ganger gasskraftverket på Kårstø.

Energy Camp skal avholdes 27. - 29. januar 2009. Ansvaret for iverksette de foreslåtte tiltakene fordeles på de ulike aktørene, og seks måneder etterpå møtes man på nytt for å evaluere fremgangen.

Les også: Slik vil klimakjendisene redde verden

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.