En e-post gjorde at kommunen brøt reglene for offentlige anskaffelser

Kommunen svarte en entreprenør på noen spørsmål på e-post. Dermed ble kommunen felt i Kofa.

I høst jobbet jobbet A. Markussen intenst med å få viktig infrastruktur på plass før vinteren meldte seg.
I høst jobbet jobbet A. Markussen intenst med å få viktig infrastruktur på plass før vinteren meldte seg. Foto: Tromsø kommune
5. jan. 2024 - 15:02

Tromsø kommune er i gang med å oppgradere nordre del av Storgata midt i bysentrum. Nylig ble kommunen felt i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) for sin framgangsmåte i konkurransen om dette oppdraget.

Entreprenør Braathen Landskapsentreprenør (BL) hadde levert en omfattende klage på anskaffelsen, men fikk ikke medhold i Kofa. Med ett unntak: Byggherren hadde sendt informasjon i e-post til nettopp BL, men denne informasjonen skulle også vært delt med de andre leverandørene i konkurransen.

Utbedringen av nordre del av Storgata skjer fra Fredrik Langes gate nordover til Bispegata, tilsammen rundt 350 meter. Det hele skal stå ferdig 1. juli 2025.

Treg start

Det var først litt fram og tilbake da Tromsø kommune kom med en konkurranse for rehabilitering og oppgradering av Storgata nord i byens sentrum sommeren 2022. Men i september kom den endelige kunngjøringen, med tilbudsfrist 14. oktober.

Konkurransen ble så gjenstand for lang korrespondanse mellom BL og kommunen, og endte med en klage til Kofa. Årsaken var først og fremst hvordan kommunen hadde håndtert vekting i konkurransen. Kriteriet «Kvalitet miljø» skulle vektes med 30 prosent, og blant annet leverandørenes svar på hvordan de ville løse denne oppgaven ble stridens eple.

To leverandører hadde kommet med tilbud da fristen var ute 14. oktober: A. Markussen (som ble tildelt oppdraget i melding 12. desember) og Braathen Landskapsentreprenør (BL).

Klage på klage på klage

BL ba raskt om innsyn i anskaffelsen og var nesten like rask med å klage på tildelingen. Firmaet fhadde lere innsigelser, men pekte særlig på marginale forskjeller mellom leverandørenes score på miljø og mente det ikke ga uttrykk for den reelle kvalitetsforskjellen.

Kommunen ga delvis medhold i klagen og gjorde en ny evaluering av tildelingskriteriet for miljø. Men her kom kommunen til samme resultat, ja, det ble endog større forskjell i favør av A. Markussen, som igjen ble tildelt oppdraget.

BL var også nå uenig og mente i en ny klage i februar 2023 at reevalueringen var endret i strid med regelverket.

Kommunen fant også ut at den siste tildelingen var ulovlig, og den gikk over til å opprettholde den opprinnelige tildelingen fra desember året før.

Så ble det klage fra BL igjen, men nå sto kommunen på sitt og inngikk kontrakt med A. Markussen.

Og dermed gikk neste klage fra BL til Kofa. Det skjedde 8. april i fjor.

Hadde det aller meste på stell

BL presenterte i sin klage en rekke ting de mente var feil, blant annet at et av dokumentasjonskravene under tildelingskriteriet «Kvalitet miljø» ikke var egnet til å identifisere det beste tilbudet. Det handlet om utslipp fra maskiner og transport, for å nevne noe.

Men Kofa konkluderte her med at utformingen av kriteriet var lovlig.

BL mente også at vektingen av underkriteriene under kriteriet «Kvalitet miljø» var i strid med prinsippet om forutberegnelighet, men Kofa fant heller ikke på dette området noe å pirke på.

Så mente BL at leverandørene ikke hadde fått en poengmessig uttelling som gjenspeilte de relevante forskjellene mellom leverandørene. Kofa var ikke enig i det, heller.

Og endelig hevdet BL at kommunens evaluering av tildelingskriteriet «Kvalitet kompetanse» ikke var korrekt. BL hadde fått trekk på grunn av en uklarhet omkring hvorvidt alle underentreprenørene var synliggjort i organisasjonskartet i tilbudet. Kofa ga ikke medhold.

Men så malurten i begeret for kommunens vedkommende: BL hadde lenge før tilbudsfristen, ja, allerede 8. juli 2022, fått en e-post med kommunens svar på noen spørsmål fra firmaet. Det gjaldt tolkningen av tildelingskriteriet «Kvalitet miljø».

Tromsø kommune svarte på spørsmålene i en e-post direkte til BL. Spørsmålene og svarene skulle derimot ha vært kunngjort i kommunens verktøy for konkurransegjennomføring, slik at alle leverandørene i konkurransen fikk tilgang til den samme informasjonen.

BL mente overfor Kofa at kommunens måte å svare på firmaets egne spørsmål, var et brudd på likebehandlingsprinsippet.

Og akkurat her er Kofa enig. Men nemnda kan ikke se at det fikk noen 
innvirkning på utfallet av konkurransen, og BL får dermed heller ikke tilbakebetalt klagegebyret (for tiden 8000 kroner for såkalte rådgivende saker, slik som denne). 

Kofas konklusjon fra 19. desember 2023:

«Tromsø kommune har brutt regelverket ved å svare ut spørsmål i konkurransen direkte til én leverandør i strid med likebehandlingsprinsippet i loven § 4.

Klagers øvrige anførsler har ikke ført frem.»

Oslo lufthavn er stengt for flytrafikk etter onsdagens snøfall.
Les også

80 brøytebiler er i gang på Oslo lufthavn, men mange innstilte ankomster og avganger

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.