Etter 16 års arbeid: Nå har Forsvaret en av verdens mest avanserte krigssimulatorer

Gjør treningen billigere og enklere.

Se video: Se hvordan Forsvarets nye simulator for ildledning fungerer.

Gjør treningen billigere og enklere.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

– Observert ett stykk SA-trussel, samt et HQ med to APC tilknyttet.

Soldat Kristian i Hærens ildledertropp titter gjennom teleskopet på ildlederinstrumentet FOI 2000. Slik har han oppdaget at fiendens hovedkvarter (HQ), to pansrede personellkjøretøy (APC) og et bakke-til-luft-missil (SA) okkuperer deler av de landlige omgivelsene nær Mjøsa. Luftforsvarets F-35 kan ødelegge fiendens hovedkvarter og kjøretøy, men kan ikke fly over området før bakke-til-luft-missilet er tilintetgjort.

– SA-trussel først, hvor? spør Lasse Amundsen, sjefsinstruktør i Forsvarets flystøtteseksjon, som sitter til høyre før Kristian.

Lasse Amundsen (i front) skuer utover landskapet nær Mjøsa gjennom den digitale kikkerten. Kristian (bak) leter etter fienden gjennom ildlederinstrumentet FOI 2000. Foto: Mathias Klingenberg

Kristian løfter blikket fra teleskopet for å se utover Mjøslandskapet som omringer ham. Han peker rett fremover.

– Se klokken tolv på åpen slette, en liten skogøy. Klokken ett for den skogøyen er det en SA-trussel, svarer han.

– Mottatt, sier Amundsen.

– Klokken elleve for samme skogøy, et HQ med to APC-er, fortsetter Kristian.

– Sett. SA-trusselen: ildordre, befaler Amundsen.

Dette er heldigvis ikke en reell situasjon – det hele utspiller seg i Forsvarets splitter nye ildledersimulator på Rena leir. En av verdens mest avanserte krigssimulatorer skal gjøre Forsvarets øvelser mer realistiske og kostnadseffektive.

16 projektorer og funksjonelle feltinstrumenter

Kristian og Amundsen sitter sammen med medsoldat Andreas (soldatene vil ikke ha etternavnet sitt på trykk, journ. anm) i en glassfiberkuppel som måler syv meter i diameter. De buede veggene er sparklet og malt hvite. 16 projektorer, hver med en oppløsning på 2569 ganger 1600 piksler, gir liv til hele kuppelveggen.

Ildlederinstrumentet Kristian bruker er en tro digital kopi av det som brukes i felt. Det samme er natt- og dagkikkertene, geværet, den infrarøde pekeren og kompasset som opereres av medsoldat Andreas og Amundsen.

Forsvarets nye ildledersimulator

  • 22. mai åpnet Forsvarets nye JTAC (joint terminal attack controller) ildledersimulator på Rena.
  • Soldater som jobber med ildledning tar seg frem i felt, finner målets posisjon og sender målinformasjonen til tyngre skyts – for eksempel F-35. Foruten luftstyrker kan Ildlederne også sende målinformasjonen til sjøstyrker og annet bakkebasert artilleri i området.
  • Simulatoren gjør det mulig å trene på disse oppgavene uten å dra med seg nødvendig utstyr og skyts ut i naturen.
  • Simulatoren består av et kuppelformet område som ildledersoldatene sitter inni. En dedikert pilotstasjon gjør at man også kan trene på å fly som en del av simulatoren. I et eget rom sitter instruktører som fortløpende kan introdusere nye kampelementer soldatene må forholde seg til.
  • I tillegg til hovedsystemet på Rena, består simulatoren av to mindre, mobile systemer som kan brukes på farten. Systemet er også klargjort for å kobles opp mot andre simulatorer, for eksempel F-35-simulatorene på Ørland.
  • Simulatoren har flere ulike scenarier som gjør det mulig å en rekke ulike steder. Eksempler er Sør-Norge, Nord-Norge, Mellom-europeiske slettelandskaper og ørken.

Når soldatene ser gjennom kikkertene eller geværsiktet, ser de på små, høyoppløste skjermer. Disse skjermene påvirkes av flere sensorer som til enhver tid registrerer hvor i rommet instrumentene er, hvordan soldatene holder instrumentet og hvordan soldatene beveger seg (såkalt 6DoF – six degrees of freedom, en sentral egenskap ved avansert VR-utstyr).

På den måten blir brukeropplevelsen mest mulig lik som om man for eksempel skulle sett gjennom en kikkert ute i felt.

– Det har hele tiden vært avgjørende at utstyret i simulatoren er tilnærmet lik det soldaten vil bruke i sine skarpe oppdrag og displayene er tilpasset for å fremstå slik det er i felt. De skal ikke være bedre eller dårligere, sier Vidar Kjemperud, major og prosjektleder i Forsvarsmateriell.

Surroundlyd med en 250 kilos basskasse sørger for at flyene høres når de suser over soldatene.

68 datamaskiner

– Dette er det heftigste ved simulatoren, forteller Bjørn Midthun, overingeniør i Forsvarsmateriell.

Hærsjef Odin Johannessen mener simulatoren er verdens beste for å trene på ildledning. Foto: Mathias Klingenberg

Han åpner døra til et serverrom med 68 Windows-baserte datamaskiner, fordelt på ni serverrack. Strømtilførselen sikres av 20 avbruddsfri strømforsyninger (UPS-er). Hver maskin er merket med stikkord som beskriver hvilke simulatoroperasjoner de gir regnekraft til. Viftene til det vannbaserte kjøleaggregatet på serverrommet er så kraftige at TU må heve stemmen mye for å stille spørsmål til Midthun.

– Kjølesystemet sørger for at temperaturen i rommet til enhver tid er under 22 grader. Alarmen går dersom temperaturen øker, forteller Midthun.

Overingeniør Bjørn Midthun i Forsvarsmateriell viser frem de 68 datamaskinene som trengs for å drive simulatoren. Foto: Mathias Klingenberg

– Jeg mener dette er verdens beste ildledersimulator, sier sjef Hæren Odin Johannessen.

Han får støtte av Ole Martin Mevassvik, forskningsleder for modellering og simulering ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). FFI har bidratt til å kvalitetssikre de tekniske løsningene i simulatoren og sørget for en simulator som er bygget mest mulig på åpne prinsipper og standarder.

– Vi kjenner ikke til noen som har en mer avansert ildledersimulator enn denne – også når vi tar med det vi har sett av hva amerikanerne har. Dette er «state of the art» ut fra hva vi ser ulike leverandører viser fram av løsninger, sier Mevassvik.

Se 360-video av simulatoren her (artikkelen fortsetter under videoen):

Kraftig forsinket

90-millionersprosjektet har imidlertid tatt mye lenger tid enn forventet. Allerede i 2002 begynte man å sette opp en liste med krav til simulatoren.

– Mange av kravene var forut for sin tid og er gyldige den dag i dag, forteller Kjemperud i Forsvarsmateriell.

I 2008 lyste Forsvarsmateriell ut prosjektet.

– Kravene var jævla hårete, forteller Fred Ek.

Den tidligere obersten representerte og ga råd til teknologiprodusenten som i 2009 fikk kontrakten, amerikanske Fidelity Technologies Corporation.

– Fred advarte oss om at nordmennene stiller harde krav. Vi tok nok ikke advarslene seriøst nok, sier Stephen Hopkins, direktør for simulerings- og treningsavdelingen i Fidelity.  

Rundt kuppelen er det monitorer slik at tilskuere kan se hva soldatene ser. Foto: Mathias Klingenberg

Kravene gikk blant annet på antall enheter simulatoren skulle klare å håndtere, hvordan de skulle simulere effekten av vær og vind, hvor realistisk terrenget skulle være og på hvor lang avstand soldatene skulle kunne identifisere ulike objekter.

Egentlig fikk leverandøren rundt to år på seg for å levere simulatoren. Fidelity hadde imidlertid flere ytelsesproblemer.

Vurderte å trekke seg

Blant annet var det vanskelig å skape et sømløst bilde ved hjelp av projektorene. Et annet problem var å presist koordinere sensorene og skjermene i de ulike instrumentene. Det var også utfordrende at flysimulatoren og bakkesimulatoren måtte prosessere nøyaktig det samme fra forskjellige posisjoner og over så store områder som Forsvaret krevde.

Utfordringene toppet seg i 2013 da Saab, en av Fidelitys konkurrenter, kjøpte opp tsjekkiske Ecom, en av Fidelitys underleverandører på prosjektet. Fidelity måtte omtrent begynne på nytt og bestemte seg for å flytte teknologiutviklingen fra Tsjekkia og hjem til Reading i Pennsylvania.

Feltdatamaskinen kjører samme systemet som Forsvaret bruker ute i felt. Foto: Mathias Klingenberg

– Vi var nær ved å trekke oss fra avtalen, sier Hopkins.

Kjemperud i Forsvarsmateriell forteller om det samme.

 – Vi gjorde våre vurderinger hvorvidt vi skulle si at dette var nok. Men så undersøkte vi hvor langt andre hadde kommet, og så at vi lå foran alt som fantes på markedet. Behovet for en slik simulator var økende, dermed valgte vi å fortsette, sier Kjemperud.

Han legger til at de avtalte en fastpris med leverandøren, noe som gjorde at anskaffelseskostnadene ikke økte proporsjonalt med utviklingstiden.

Både Forsvarsmateriell og FFI fulgte opp leverandøren tett. Kjemperud og Mevassvik forteller om flere USA-besøk sammen med ildledere og piloter fra Forsvarete for å forsikre seg om progresjonen.

Interesse fra andre nasjoner

I dag kan hærsjefen, prosjektlederen og Fidelity-direktøren smile. Fremover skal ildledersimulatoren tas i bruk av alle soldater som tar seg frem ute i felt og finner fiendtlige mål. De skal øve på å kommunisere med tyngre skyts som flystøtte, artilleri, bombekastere og krigsskip.

– Mange andre nasjoner er interessert i simulatoren. De har vært på besøk, de ønsker å trene her og de vil høre om våre erfaringer for å eventuelt gjøre egne anskaffelser, sier Kjemperud.   

Ildlederinstrumentet FOI 2000 består blant annet av laser avstandsmåler, termisk kamera og et optisk teleskop. Foto: Mathias Klingenberg

Hensikten med simulatoren er å tilby realistisk og kostnadseffektiv trening som skal gjøre den norske ildlederstyrken enda bedre. Alt som skjer i simulatoren tas opp slik at man kan gå tilbake og se hva som skjedde.

– Det er kostbart å få fly i lufta, samtidig som værforhold ofte setter en stopper for reelle øvelser i felt. I simulatoren kan vi trene mye billigere, uansett vær. Vi kan også trene på ekstremt komplekse situasjoner som nærmest er umulig å få til når vi trener ute, sier hærsjef Johannessen.   

– Simulatoren er veldig bra, også sammenliknet med det vi har hatt tidligere. Da har vi sittet med en dataskjerm og en datamus. Her får vi faktisk brukt det samme utstyret vi bruker ute, forteller soldat Kristian.

– Dette er realistisk lavterskeltrening. Her er alt klart, du trenger ikke ta med deg noe. Det du rekker på en uke ute i felt, rekker du på en dag her, sier Andreas.   

Tilbake til kampsituasjonen i Mjøs-området: Kristian bruker laserpulsen på FOI 2000 til å finne posisjonen til bakke-til-luft-missilet. Den informasjonen sender han til et bakkebasert artilleri. Artilleriet treffer SA-missilet. Han gjentar operasjonen for fiendens hovedkvarter, men sender posisjonsinformasjonen til F-35. Vi får aldri se flyet – det flyr nemlig så høyt over soldatene at det ikke kan skimtes. Vi ser kun eksplosjoner ved foten av åsen flere kilometer bortenfor.

– Målet brenner, målet brenner, bekrefter Andreas.

Lasse Amundsen (fremst) og soldat Andreas under trening. (Bilde: Mathias Klingenberg)
Hærsjef Odin Johannessen mener simulatoren er verdens beste for å trene på ildledning. (Bilde: Mathias Klingenberg)
Glassfiberkuppelens vegger lyses opp av 16 projektorer. (Bilde: Mathias Klingenberg)
Kristian (til høyre) ser inn i ildlederinstrumentet FOI2000, mens Lasse Amundsen ser gjennom en kikkert. Begge instrumentene har innebygde skjermer som viser det som soldatenen ville sett dersom dette var enn autentisk situasjon ute i felt. (Bilde: Mathias Klingenberg)
Lasse Amundsen (i front) skuer utover landskapet nær Mjøsa gjennom den digitale kikkerten. Kristian (bak) leter etter fienden gjennom ildlederinstrumentet FOI 2000. (Bilde: Mathias Klingenberg)
Alle soldater som driver med ildledning skal trene i simulatoren fremover. (Bilde: Mathias Klingenberg)
Geværets sikte har en egen skjerm for å emulere et ekte gevær. Det samme har FOI2000 (til høyre). (Bilde: Mathias Klingenberg)
16 projektorer setter den kuppelformede veggen i sving. (Bilde: Mathias Klingenberg)
Rundt kuppelen er det monitorer slik at tilskuere kan se hva soldatene ser. (Bilde: Mathias Klingenberg)
Overingeniør Bjørn Midthun i Forsvarsmateriell viser frem de 68 datamaskinene som trengs for å drive simulatoren. (Bilde: Mathias Klingenberg)
Hver serverrack og hver datamaskin er merket med hva de gir regnekraft til. (Bilde: Mathias Klingenberg)
Feltdatamaskinen kjører samme systemet som Forsvaret bruker ute i felt. (Bilde: Mathias Klingenberg)

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå