Eltek-topp dømt for grovt skattesvik

Lars Jervan ønsket skatteamnesti, men fikk tolv måneders fengselstraff for grovt skattesvik i Kongsberg tingrett.

Fire millioner

Jervan, som var sjef for Nera Networks - et datterselskap av børsnoterte Eltek, meldte selv ifra til skattemyndighetene for å få skatteamnesti.

Tingretten dømte ham imidlertid til fengsel for å ha unndratt rundt fire millioner kroner fra selskapet han ledet over en periode på fem år.

Aksjetransaksjonene ble gjort i utlandet, og Jervan oppga ikke aksjeformuen til beskatning i Norge, noe han var pliktig til å gjøre.

– For streng dom

Forsvarer Audun Gjøstein sier at det foreløpig er uklart om Jervan ønsker å anke dommen, men han mener dommen er for streng.

– Retten har ikke tatt hensyn til at domfelte frivillig rettet opplysningene i selvangivelsen lenge før det ble innledet etterforskning av ham. Retten sier dette ikke spiller noen rolle for straffereaksjonen. De fleste vil nok oppfatte myndighetenes annonsering av skatteamnesti som å inkludere straffeamnesti, men det er ifølge dommen ingen selvfølge, sier Gjøstein til Dagens Næringsliv.

Ikke innsidehandel

Jervan ble i januar 2008 med Eltek-aksjer og for grovt skattesvik, .

Begge to satt 59 dager i varetekt. er senere frafalt for Jervans del.

Det er foreløpig ikke tatt ut en tiltale mot Morten Angelil, siden saken mot ham ifølge statsadvokaten innholder flere elementer enn saken mot Jervan, skriver Dagens Næringsliv.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.