VINDTURBIN: Scanwind fant årsaken til havariet på hundhammerfkjellet. Bladleverandøren hadde endret spesifikasjoner uten å melde fra til Scanwind. (Bilde: KNUT STRØM)

Elkraft Energi 2005