KRAFT

Elektrifiseringsutvalg overså ny teknologi

Ole K. Helgesen
17. jan. 2008 - 10:36

I fjor høst lanserte Sevan Marine og Siemens et flytende gasskraftverk som løsningen for å elektrifisere oljeplattformer på sokkelen.

Elektrifisering er foreslått for å få ned klimautslippene fra oljeinstallasjoner som bruker svært forurensende gassturbiner. Forslaget fra Sevan Marine og Siemens er blant teknologiene som er oversett av elektrifiseringsutvalget.

Prøvd teknologi

På Chestnut-feltet som ligger på britisk side, helt opp mot norsk sokkel, ligger Sevan Hummingbird ferdig oppankret og klar til å starte produksjonen.

Hummingbird er det norske selskapet Sevan Marine sin andre flytende produksjonsrigg. Det mest spesielle med disse produksjonsenhetene er det sylindriske skroget.

Les også: Snøhvit kan få strøm fra Barentshavet
Lanserer flytende gasskraftverkBilligere

Ifølge Sevan er det så mange fordeler med konseptet at elektrifisering av installasjoner på sokkelen kunne blitt mye billigere enn med mer tradisjonelle løsninger.

Likevel har ikke det regjeringsutnevnte utvalget sett nærmere på konseptet. I den omfattende rapporten fra Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens forurensningstilsyn og Petroleumstilsynet blir Sevans løsning omtalt som teknologi som ikke er tilgjengelig i dag.

–Dette er feil. Teknologien eksisterer, og vi kan levere en enhet innen tre år etter at en beslutning er tatt, sier Fredrik Major, markedsdirektør i Sevan Marine.Ikke i mandatet

-Vårt mandat var å kostnadsestimere elektrifisering med bruk av tilgjengelig teknologi, og vi har vurdert dette konseptet som morgendagens teknologi, sier senioringeniør i SFT, Elin Økstad. Hun har vært en av SFTs representanter i direktoratsgruppen.

-Kjenner dere til at Sevan allerede har bygget to rigger basert på dette konseptet?

-Ja, men de er ikke elektrifisert. Dette er teknologi som det ikke finnes listepris på, og vi har ikke hatt kapasitet til å kostnadsestimere løsninger som dette. Rapporten skal først og fremst være informasjon til beslutningstakere, men den kan også være grunnlag for en videre offentlig debatt. Det er derfor viktig å gå videre med detaljstudier på de mulighetene som finnes til å redusere utslippene på sokkelen, sier Økstad.

Hun understreker at elektrifisering vil være mye rimeligere for nye innretninger.Ikke så relevant

–Elektrifiseringsrapporten er lite relevant som beslutningsgrunnlag for politikerne ettersom utvalget ikke har sett på nye løsninger, sier Bellonas nestleder Marius Holm. Miljøorganisasjonen mener utvalget på flere områder har valgt forutsetninger som drar i feil retning.

–Det er veldig synd at elektrifiseringsutvalget bare har sett på velprøvde konsepter. Hvis olje- og energiminister Åslaug Haga skal lage politikk av dette, må hun få mer informasjon om de ulike løsningene som er tilgjengelige, sier Holm.Flytende gasskraftverk

Den såkalte EPOSen til Sevan Marine skal være relativt enkel å koble opp til en kraftkabel fra land fordi den ikke dreier med vinden.

I tillegg skal det være mulig å plassere et gasskraftverk med CO 2-rensing i skroget. Dette kan levere strøm til nærliggende installasjoner på sokkelen. Og på grunn av nærheten til feltene unngår man dyre investeringer i infrastruktur for strøm og CO 2.

-Et flytende gasskraftverk kan ha en effekt på 450 MW, og ifølge Sevans estimater vil det kunne levere CO 2-fri strøm til en kostnad rundt 50 til 60 per kWh fra feltet, iberegnet 100 km sjøkabel mot landfall, sier Vemund Kårstad, fagsjef i Siemens Oil & Gas.

Sevan Marine og Siemens har gått sammen om konseptet med flytende gasskraftverk. Kårstad er svært overrasket over at utvalget ikke har realitetsbehandlet konseptet og vurdert kostnadene og fordelene ved en slik løsning.Ikke hørt

Et annet gasskraftinitiativ som ikke har blitt studert nærmere av elektrifiseringsutvalget er Tripp El-konseptet.

Dette går ut på å plassere tre 400 MW gasskraftverk på oppjekkbare rigger ved tre oljefelt lengst sør i Nordsjøen.

– Vi fikk holde en presentasjon på fem minutter på et møte i forbindelse med oppstarten av utvalgets arbeid. Siden har vi ikke hørt noe som helst, sier spesialrådgiver i Industri Energi, Are Tomasgard.

Han står bak ideen som har vekket interesse hos store aktører i både Norge og utlandet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.