Elefantfunnet kan bli kostnadssluk

Elefantfunnet kan bli kostnadssluk
Bilde: Hardy, Roger

En av Norges mest erfarne oljeeksperter slår alarm om ulovligheter i forvaltningen av den norske oljeformuen. Men han blir møtt med taushet fra alle hold.

Etter at seniorrådgiver i Oljedirektoratet (OD), Rolf Wiborg, sendte en varsling til Riksrevisjonen i august, har Teknisk Ukeblad prøvd å få svar på mange ubesvarte spørsmål fra oljebyråkratiet.

Wiborg, med fartstid som tidligere ressursdirektør i OD og viseadministrerende direktør i Phillips Petroleum Norway, mener forvaltningsapparatet flere ganger har brutt, og fremdeles bryter, norsk lov i forbindelse med olje- og gassutbygginger.

Brev

Nå har Wiborg sendt et nytt brev til Riksrevisjonen og Stortingets energi- og miljøkomité hvor han beskylder Olje- og energidepartementet (OED) for å ignorere lovverket i forbindelse med det nye gigantfunnet Aldous/Avaldsnes i Nordsjøen.

Ifølge den tidligere ressursdirektøren har OD i lang tid påpekt at kjempefunnet bør bygges ut i sammenheng med to mindre funn, Luno og Draupne, som ligger i nærheten. Selv om petroleumsloven er tydelig på at det skal være samordning dersom det er rasjonelt, hevder Wiborg at departementet nøler med å anvende loven.

TU mener: Lundin bør bli operatør

Burde gripe inn

Utbyggerne ønsker å bygge ut Luno og Draupne så fort som mulig.

Ifølge Luno-operatør Lundin er det for sent å stanse Luno-prosjektet for å samkjøre det med Aldous/Avaldsnes.

– Luno ligger to-tre år foran i løypa. Vi tror ikke det er verdt å vente, sier Lundin-sjef Torstein Sannes til Teknisk Ukeblad.

Wiborg er også kritisk til at OED ikke griper inn i de kommende diskusjonene rundt hvem som får operatørrollen i en felles utbygging av elefantfunnet.

– OED burde bruke loven til å forhindre langtrukne kommersielle diskusjoner. De sluker dyktige fagfolk og alle kostnadene. Tid, reiser, konsulenter og så videre blir en del av skattefradraget til selskapene. Det betyr at staten dekker 78 prosent eller mer av dette. Derfor er det vanskelig for meg å forstå at OED nøler med å bruke loven, skriver Wiborg.

NVE varsler ny konsesjonskø

Antyder lovbrudd

Wiborgs arbeidsgiver, OD, vil ikke si om den tidligere direktørens påstander er korrekte, og antyder at Wiborg bryter loven.

– Det som er omtalt i dette åpne brevet er saker som er til behandling i direktoratet. Det er både uvanlig og ureglementert å omtale offentlig saker som er til behandling. Derfor har vi heller ingen kommentarer utover dette, sier pressetalskvinne i OD, Eldbjørg Vaage Melberg, til Teknisk Ukeblad.

Selv mener Wiborg at han har varslingsplikt og beskyttes av tjenestemannsloven.

Bellona krever forklaring fra Borten MoeRolleblanding

Wiborg er også kritisk til at verken Riksrevisjonen eller Stortingets energi- og miljøkomité har besvart hans første varslingsbrev. I dette brevet beskyldte han OED for å opptre som eier fremfor forvalter i saker som involverer Statoil og Petoro.

– Spesielt etter at Dagens Næringsliv omtalte brevet, med uttalelser fra medlemmer av komiteen, forventet jeg å høre noe. I mellom tiden må jeg dessverre konstatere at OED fortsatt ser ut til å ignorere lov og regelverk. Inntil jeg får en skriftlig redegjørelse på hvorfor jeg tar feil mener jeg at jeg er forpliktet til å melde i fra nok en gang, skriver Wiborg.

– Riksrevisjonen har mottatt tipset og sendt et svar på vanlig måte. Vi kan av konfidensialitetshensyn ikke kommentere innholdet utover dette, sier ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen Hans Conrad Hansen.

Teknisk Ukeblad er ukjent med hvilke konfidensialitetshensyn dette gjelder ettersom Wiborgs arbeidsgiver OD har offentliggjort varslingsbrevet i sine postjournaler. Like underlig fremstår det at det er gitt innsyn i brevet, når OD henviser til at dette er en personalsak.

OED lar Troll svekke forsyningssikkerhetenUenighet om utbygging

Wiborg trekker også frem en annen stor utbyggingssak hvor departementet virker å opptre som Statoil-eier i stedet for forvalter av oljeressursene. Ifølge Wiborg har OD etterspurt svar på vesentlige spørsmål rundt vurderingene av en eventuell utbygging av Luva og Linnorm. Ikke alle i direktoratet er overbevist om at den løsningen som ønskes av Statoil er den mest lønnsomme for den norske stat.

Vanlig praksis tilsier at Statoil presenterer sine planer for OD som så gir sine anbefalinger til departementet. Men i september henvendte Statoil seg direkte til sin største eier, OED, for å presentere utbyggingsplanene. Ifølge en epost Teknisk Ukeblad har fått, ber Statoil om å presentere vurderte konsepter, kostnader og videre fremdrift overfor departementet.

Regjeringens energipolitiske parodi fortsetter: Sår tvil om oljemeldingen

OED benekter at de blander rollene som forvalter og eier.

– OED er både eier og forvaltningsorgan. Det legges stor vekt på å skille disse rollene. Vi avviser derfor problemstillinger om sammenblanding av disse rollene. I departementets arbeid med ressursforvaltning av olje og gass er spørsmål, hensyn eller vurderinger knyttet til eierrollen ikke en del av premiss- eller beslutningsgrunnlaget og blir følgelig ikke tillagt vekt, skriver OED i en epost.

Les mer om: