OFFSHORE

El-rens av oljevann

Anders J. Steensen
17. juli 2003 - 08:11

Norsk Hydro har i samarbeid med ABB gjort radikale forandringer i førstetrinns- separatoren på Troll C plattformen.

Under en planlagt driftsstans i juni ble det installert et elektrisk filter i tanken som gir langt bedre separasjon av olje og vann enn tidligere.

Det hele er basert på et forskningsarbeid som ble utført i ABB sent i fjor høst og i løpet av vinteren. Norsk Hydro fattet interesse og besluttet å sette den elektriske enheten inn i separatoren under den årlige driftsstansen på Troll C.

Det tradisjonelle prosesstoget på en oljeplattform består av en første og annet trinns separator pluss en coalescer for å fjerne de siste vanndråpene ut av oljen.

Coalesceren er en stor tank, nesten trykkløs, med elektriske komponenter for å etablere et elektrisk felt i oljen. Det elektriske feltet, gjerne 12 kV, får vanndråpene i oljen til å slå seg sammen til større dråper, slik at de lettere skilles ut av oljen. Coalesceren er ofte den største enheten i hele prosesstoget, tanken på Troll C veier nærmere 100 tonn.

Enklere prosess

Det Hydro og ABB nå har gjort er å flytte coalesceren inn i første trinns separatoren. Utstyret som lyder navnet VIEC, Vessel Inline Electrical Coalescer, består av en mengde små rør som hver for seg har elektrisk utrustning for å generere elektriske felt. Vannet separeres raskt og mer effektivt i første trinns separatoren på denne måten.

- Målet er å redusere antallet trinn i et prosesstog. Dermed reduseres vekt og kostnader på en plattform, forteller sivilingeniør Hans Kristian Sundt i ABB.

- Systemet gir også mulighet til å øke væskebehandlingskapasiteten i prosessanlegget fordi oppholdstiden i separatoren reduseres. Prosessanlegget kan da kjøres økonomisk selv om brønnene produserer mer vann enn forutsatt.

En annen effekt av VIEC er redusert behov for kjemikalier. Vanligvis tilsettes kjemikalier for at vann og olje lettere skal skille seg i gravitasjonsseparatorene. Det er disse kjemikaliene som gir de skadelige PAH-forbindelsene som forskere mistenker kan skade forplatningsevnen til torsk.

Gode erfaringer hittil

Etter at VIEC ble installert, er vanninnholdet i oljen som går ut av første trinn halvert. Nivåmålerne ble også byttet.

Tiltakene gjør at hele prosesstoget kan kjøres automatisk uten manuell tilsetting av kjemikalier.

Ifølge feltsjef Halvdan Knudsen gir forbedringene effekt, og det er nå lagt et godt grunnlag for ytterligere å redusere utslipp av miljøskadelige stoffer i sjøen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.