MARITIM

Eksport av norsk fiskefôr til Russland har økt kraftig

Fra mars til april økte eksporten med nesten 54 millioner kroner til drøyt 141 millioner kroner. Sjømat Norge er overrasket over utviklingen.

Eksport av norsk fiskefôr er ikke underlagt sanksjonene mot Russland.
Eksport av norsk fiskefôr er ikke underlagt sanksjonene mot Russland. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Vi trodde at betalingsutfordringene ville føre til redusert handel, men registrerer nå at så ikke er skjedd, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til IntraFish.

Han viser til forbudet mot pengeoverføringer med russiske banker.

I januar i år ble det solgt fiskefôr for nesten 17 millioner kroner fra Norge til Russland, mens eksporten altså gikk kraftig opp fra mars til april.

Ystmark tror at varselet om havneforbud mot russiske skip førte til økt handel fordi russerne ville opparbeide seg et lager av fôr.

Regjeringen varslet forbudet 29. april. Det trådte i kraft 8. mai, og Sjømat Norge kjenner ikke til at Russland har importert fôr fra Norge siden dette.

Handelssanksjonene mot Russland gjelder ikke eksport av norsk fiskefôr eller import av russiske råvarer til produksjon av laksefôr i Norge.

Samlet i januar til og med april eksporterte Norge drøyt 15.000 tonn fiskefôr til Russland til en verdi av nesten 252 millioner kroner.

Les også