Maritime i Russland

Bråstopp for norske maritime leverandører i Russland. Slik håndterer de krisen

Enkelte norske teknologileverandører risikerer å gå konkurs som følge av sanksjonene, frykter Hans-Olav Rekdal i Norsk-Russisk handelskammer.

Den russiske tråleren Okeanrybflot er designet av norske Skipsteknisk og har norske Optimars foreløpig største fileteringsfabrikk montert ombord. Tråleren ble levert før jul.
Den russiske tråleren Okeanrybflot er designet av norske Skipsteknisk og har norske Optimars foreløpig største fileteringsfabrikk montert ombord. Tråleren ble levert før jul. (Foto: Optimar)

Enkelte norske teknologileverandører risikerer å gå konkurs som følge av sanksjonene, frykter Hans-Olav Rekdal i Norsk-Russisk handelskammer.

Optimar ved Valderøy på Sunnmøre leverer svære fabrikksystemer til russiske fiskefartøy, og har jobbet hardt for å ta markedsandeler i den russiske fiskerinæringen. Kontrakter de har inngått med russiske kunder opp igjennom årene tilsvarer milliardbeløp.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå