HELSE

Eksperter foreslår: Smitt de yngre og vern om risikogruppene

Fem medlemmer av en dansk ekspertgruppe foreslår for egen regning en alternativ strategi for å gjøre covid-19-epidemien mer utholdelig for de mest sårbare.

Fem danske eksperter vil dele befolkningen i to, og satse på at så mange unge som mulig smitter hverandre – slik at nasjonen oppnår flokkimmunitet.
Fem danske eksperter vil dele befolkningen i to, og satse på at så mange unge som mulig smitter hverandre – slik at nasjonen oppnår flokkimmunitet. Foto: Andreas Lindqvist, Ingeniøren.dk

Man skulle tro at de har hatt nok å gjøre med å regne på både det ene og andre gjenåpningsscenariet.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.