DEBATT

Effektiv energibruk og bedre miljø: Kommunalteknikerne er innovative allerede

Da kommunalministeren nylig la frem stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, påpekte han at: «I årene fremover blir vi færre yrkesaktive per pensjonist, oljeinntektene vil falle, og vi skal nå bærekraftsmålene. – For å møte utfordringene må vi tenke nytt og være åpne for å løse oppgavene på nye måter.»

Rune Aale-Hansen, administrerende direktør Norsk kommunalteknisk forening (NKF).
Rune Aale-Hansen, administrerende direktør Norsk kommunalteknisk forening (NKF). Foto: Alex Asensi
Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)
7. juli 2020 - 15:00

NKF deler engasjementet til kommunalministeren og de tre hovedprinsippene for innovasjon som stortingsmeldingen bygger på. Vi ser at i kommunalteknisk sektor jobbes det målrettet over hele landet, med å dele kunnskap og erfaring, samt finne nye måter å jobbe på.

Skal vi lykkes videre med dette, er det viktig med handlingsrom, aksept for å tenke nytt og å feile, og aksept for nye måter å jobbe på. Vår opplevelse er imidlertid at det allerede skjer mye innovasjon i offentlig sektor innfor alle kommunaltekniske områder.

Det jobbes med alternative energikilder, mer effektiv prosjektering og forvaltning av kommunale bygg, «grønnere asfalt» og ventilasjonsløsninger som er mer miljøvennlig og sikrer godt inneklima.

Kritiske tjenester

NKF opplever at når mange snakker om offentlig sektor tenker de naturlig nok på viktige velferdstjenester som knytter seg til opplæring av barn og unge eller pleie og omsorg av eldre.

Dette er vi enig i. Samtidig er det viktig for helhetsforståelsen, ikke minst når man setter søkelys på innovasjon i offentlig sektor, å innse at kommunaltekniske tjenester er kritiske i de fleste sammenhenger.

Dette handler konkret om infrastruktur for å sikre at alle skal få godt drikkevann i eget hjem, det handler om å bygge og vedlikeholde skoler og sykehjem som har et forsvarlig inneklima og det handler om å bygge og drifte kommunale veger som gjør at varetransport, syketransport og ikke minst jobbreisene kan skje på en forsvarlig måte.

Digitalt kvantesprang

Det er en viktig anerkjennelse at statsråden har sett at hvordan kommuner og andre offentlige virksomheter på rekordtid har omstilt seg. Nå jobber mange offentlige ansatte hjemmefra og kommuniserer med hverandre over video. Her har det skjedd et digitalt kvantesprang.

Det er likevel viktig å formidle at innen alle de kommunaltekniske disiplinene jobbes det over hele landet både med å dele kunnskap og erfaring og med å utvikle nye metoder og verktøy som både er mer klimavennlig og ressursbesparende. Dette skal vi fortsette med, ikke minst inspirert av klare signaler om både å tørre mer og å få lov til å feile mer.

En illustrasjon av skepsis blant jobbsøkere som må konkurrere med en KI-robot. Artikkelforfatteren mener 90 prosent av de administrative oppgavene innen helse og omsorg kan automatiseres.
Les også

Helse og omsorg: 90 prosent av admin-oppgavene kan automatiseres

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.