PROSJEKTERING

E39 Ådland-Svegatjørn: Vegvesenet søker konsulent som skal lage reguleringsplan

Komplett planforslag skal være ferdig om snaue halvannet år.

Forslag til bru over Bjørnajorden.
Forslag til bru over Bjørnajorden. Illustrasjon: Statens vegvesen
19. nov. 2020 - 11:20

Vegvesenet har nå lyst ut oppdraget for å lage detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ny vei mellom Ådland i Stord kommune og Svegatjørn ved Os i Bjørnafjorden kommune.

Oppdraget skal gjennomføres som statlig plan. Veistrekningen i planområdet er på cirka 55 kilometer.

Det skal i all hovedsak utredes ett alternativ i ny trase. Vegvesenet anfører at det likevel vil være behov for å optimalisere veilinjene som er vedtatt i kommunedelplanen. Noe av dette arbeidet er allerede gjort av Statens vegvesen.

For en del av strekningen er det behov for konsekvensutredning. Det er behov for å utrede flere alternative traseløsninger i forhold til kostnader og/eller inngrep i
verdifull natur.

Oppdraget varer ut januar 2023.

Trollstigen er en av Norges mest spektakulære veistrekninger og populære besøksmål.
Les også

Skal ha nye dieselgeneratorer ved Trollstigen: – Nesten vondt

Mange opsjoner

Det er noen opsjoner i kontrakten: I forbindelse med et eventuelt kryss på Rekstern, og anleggsvei med kai kan det være aktuelt for Vegvesenet å inngå et samarbeid med Vestland fylke om regulering av denne strekningen. Konsulenten skal prise 5000 timer til dette arbeidet. Frist for å utløse denne opsjonen er 31. desember 2021.

I løpet av reguleringsplanarbeidet kan det bli behov for å starte byggeplanlegging på konstruksjoner eller andre ting som ligger på kritisk linje for framdriften. Konsulenten skal gi pris på 20.000 timer til slikt arbeid, og oppdragsgiver står fritt til å ta det ut i flere deloppdrag. Frist for denne opsjonen er også årsskiftet 2021/22.

Konsulenten skal også levere pris på 10.000 timer til uforutsett arbeid, som for eksempel utredning av massedeponi, tiltak på lokalvei og ekstra arbeid omkring tidliginvolvering av entreprenøren. Frist for denne opsjonen er 31. januar 2022.

Konsulenten skal også gi pris på 2000 timer grunnboring inkludert rigg og mannskap. Frist for denne opsjonen er 31. desember 2021.

Vegvesenet understreker at E39 Stord-Os er et prosjekt med stor medieinteresse, og de som skal jobbe i et slikt prosjekt må ha god forståelse for hvordan medietrykket skal behandles.

Reguleringen av E39 Ådland-Svegatjørn er et stort oppdrag som inkluderer to store og spesielle fjordkryssinger. Detaljene i konstruksjonene i fjordkryssingene blir ivaretatt av annen planlegging, mens veidelen på bruene skal inkluderes i reguleringsplanen. Å regulere 55 kilometer vei gjennom tre kommuner er sjelden vare i Norge, og fordrer at konsulent stiller med nødvendig kompetent personell for et slik oppdrag.

Frist for å levere første utkast av planforslaget er 10. februar 2022, mens komplett og kvalitetssikret planforslag skal leveres 30. mars 2022.

Frist for å levere tilbud på oppdraget er 7. januar 2021.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.