BYGG

E16 får 5,6 milliarder

BEDRES: Den ferdige parsellen Wøyen - Bjørum skal kobles på dagens E16 våren 2009. Den nye veien er allerede ferdig oppmerket og skiltet, men trafikken går fortsatt langs den smale, svingete veien opp mot Sollihøgda fra Skui. I NTP kommer det mer penger til E16.
BEDRES: Den ferdige parsellen Wøyen - Bjørum skal kobles på dagens E16 våren 2009. Den nye veien er allerede ferdig oppmerket og skiltet, men trafikken går fortsatt langs den smale, svingete veien opp mot Sollihøgda fra Skui. I NTP kommer det mer penger til E16. Bilde: Mona Strande
Mona StrandeMona StrandeJournalist
13. mars 2009 - 16:28

Regjeringen vil prioritere E16 over Filefjell for å få en vintersikker vei mellom Oslo og Bergen, men de største problemstrekningene skal ikke løses nå - de skyves så langt som mulig bakover i køen, til perioden 2014-2019.

Utsetter ulykkesstrekning

De svært smale og svingete strekningene mellom Bjørum og Skaret på grensen mellom Akershus og Buskerud, og mellom Fargernes og Øye i Oppland, utsettes til perioden 2014-2019. Da også med vage formuleringer som at det er "aktuelt å prioritere statlige midler" i perioden.

Bygging av firefelts vei fra Bjørum til Skaret avhenger av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. For Fagernes - Øye forutsettes mer detaljerte prioriteringer frem mot NTP-revisjonen, og vurdering av delvis bompengefinansiering.

Også den smale og sterkt ulykkesutsatte strekningen Løno - Voss, øst for Voss sentrum, kan det først bli "aktuelt å prioritere" mot slutten av transportplan-perioden.

Håpet på mer

Bygging av ny E16 på strekningen Sandvika – Wøyen inngår i det lokale forslaget til Oslopakke 3. Samferdselsdepartementet foreslår statlige midler til å starte byggingen i perioden 2010-2013.

– Denne første delen av E16 er veldig viktig for Sandvikas utvikling, så det er positivt. Her pågår reguleringen for fullt nå. For strekningen Bjørum – Skaret vil nok støtte avhenge av bompengefinansiering, så den diskusjonen må tas. Vi er positive til at Regjeringen har fokus på E16, men dette er absolutt ikke mer enn hva vi hadde forventet, sier kommunalsjef for plan og miljø i Bærum kommune, Arthur Wøhni.

Utreder tunneler

Også prosjektet Fønhus – Bagn – Bjørgo, langs E16 i Oppland, startes opp i perioden 2010 – 2013. Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende veg, medregnet rassikring. Forbi det rasutsatte partiet Bergsund utredes alternative løsninger, blant annet tunnelløsning. Tunnelløsning utredes også for strekningen Bagn – Bjørgo, hvor arbeidet med kommunedelplan pågår nå.

E16 får midtrekkverk ved Hønefoss og mellom Arna og Vågsbotn i Bergen, og E16 skal legges om utenfor Voss sentrum. Omleggingen er en del av Vossepakka, som etter planen skal gjennomføres i første NTP-periode.

Egen post

Strekningen Øye – Borlaug får en egen post, slik at anleggsstart blir prioritert høyt for å sikre effektiv og vintersikker vei. Strekningen Eidsbrua – Varpe bru, vest for Øye, fikk midler til utbedringer i tiltakspakken. Disse utbedringene starter allerede i år.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.