IT

E-valg kommer i 2011

UT: Arbeidet er i gang med en elektronisk valgløsning som fra 2011 vil gjøre tradisjonelle valgurner overflødige i flere kommuner.
UT: Arbeidet er i gang med en elektronisk valgløsning som fra 2011 vil gjøre tradisjonelle valgurner overflødige i flere kommuner.Bilde: Espen Zachariassen

E-valg

  • Stemmegiving ved hjelp av data fremfor papirbaserte valgkort og mantallslister.
  • Gjør det mulig å avgi stemme over internett.
  • Målet er å øke valgdeltakelsen og redusere kostnadene med gjennomføringen av valget.
  • Hovedutfordringene er hemmelig valg og korrekte stemmetall.


Kommunaldepartementet er foreløpig tilbakeholden med hva som skjer med prosjektet «E-valg 2011», men de siste tre månedene er det lyst ut og signert en rekke avtaler om etableringen av et elektronisk valgsystem.

– Ja, anbudskonkurranse er avholdt og rammeavtaler signert, bekrefter prosjektleder Henrik Nore i e-valg 2011-prosjektet .

Dette er de første konkrete stegene mot målet om elektronisk avvikling av kommune- og fylkestingsvalget høsten 2011.Kjappere

I fjor høst satte departementet i gang prosjektet, der målet er å prøve ut elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i utvalgte kommuner om drøyt to år.

Formelt heter det at prosjektet «...skal etablere en sikker elektronisk valgløsning for stortings-, kommunestyre- og fylkestingsvalg som gir bedre tilgang for å stemme for alle brukergrupper”.

Hensikten er å snekre en løsning som skal sørge for en rask gjennomføring av valget og en effektiv bruk av stramme kommunale ressurser.Holder tett

Foreløpig ligger prosjektet til godkjenning hos kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Før hun har gitt sin velsignelse, holder prosjektleder Nore tett om detaljene i kontraktene som er inngått.

Teknisk Ukeblad har imidlertid funnet ut at det dreier seg om avtaler om konsulentbistand for mellom 10 og 25 millioner kroner.

Det kommer frem av anbudsdokumentene, der e-valgprosjektet er på jakt etter en rekke konsulenttjenester.

Man trenger ekstern bistand for å utarbeide teknisk spesifikasjon av en elektronisk valgløsning, samt hjelp til å innføre løsningen.

Det skal lages spesifikasjon på drift og forvaltning av løsningen som lages, og man har behov for faglig hjelp til opplæring.Kvalitetssikring

I tillegg er det behov for konsulenttjenester knyttet til Prosjektweb Sharepoint 2007, og det skal hyres inn folk som skal sørge for kvalitetssikring av hele prosjektet.

Ifølge anbudsdokumentene er det inngått rammeavtaler med mellom 3 og 7 leverandører på hvert av disse arbeidområdene.

Arbeidet som nå skal settes i gang dreier seg bistand til selve prosjektet. Utlysning av selve e-valgsløsningen kommer først senere.Bygger én sentral IT-løsning

Staten ser ut til å satse på én felles plattform for e-valg.

I dag er det fri konkurranse om levering av valgsystemer til kommunene. I praksis vil det si elektronisk opptelling, i tillegg til en e-valgløsning som ble forsøkt i noen kommuner i 2003. Nå legges det opp til å anskaffe ett sentralt valgdatasystem for stat, fylkeskommuner og primærkommuner.

Kommunaldepartementet (KRD) er tilbakeholdne med informasjon, men røper seg i en stillingsannonse der KRD søker etter en rådgiver til E-valgprosjektet. Her står det:

«Arbeidsoppgåvene vil vere knytt til utgreiingsarbeid av mellom anna eit sentralt valdatasystem som skal kunne brukast av alle kommunane ved gjennomføring av val...»

Venter spent

IT-konsulenthuset Ergo Group satser på å bli leverandør og venter spent på hva slags oppdrag som kan komme fremover.

– En slik sentral løsning var ventet. Det vil bety at departementet lyser ut anbud på en e-valgløsning, som staten skal eie, sier Håvard Larsen, direktør for Løsninger hos Ergo Group.

– Hvilke teknologiske utfordringer vil et e-valg by på?

- Jeg mener det ikke er noen slike utfordringer med å lage en sikker løsning. I Altinn kan enhver godkjenne selvangivelsen ved hjelp av pinkode, og vi kan bruke tilsvarende løsning for å avgi stemme. Den største utfordringen ligger i å sikre at det er den siste stemmen du avgir som blir tellende. Hvis du avlegger forhåndsstemme, men ombestemmer deg på valgdagen, skal denne siste stemmen gjelde.

– Hva med utfordringen om hemmelig valg?

– Hvis du stemmer over internett hjemmefra, er frykten at du blir påvirket av andre. Men på samme vis kan du i dag blir presset av andre til å levere en ukorrekt selvangivelse over nettet, mener Larsen.

For tidlig

Han tror likevel det er for tidlig med helt elektronisk valg i 2011.

– Vi vil nok få en mellomløsning ved neste kommune- og fylkestingsvalg, ved at det testes ut i noen kommuner. Og stemmene blir trolig avgitt på en pc som er plassert i et avlukke i stemmelokalet. Fullt e-valg tror jeg vi får først ved Stortingsvalget i 2013, sier Ergo Group-direktøren.

– Hvor lukrativt er et valgoppdrag for dere?

– Det er ikke lukrativt i det hele tatt. I forrige runde med elektronisk telling i 2007 hadde vi 72 prosent av markedet og gikk omtrent i null.

Les også: Vi må bli en del av internett

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.