KLIMA

Dyrere bensin og mer kollektivtransport

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

Over 25 prosent av de totale utslippskuttene Norge må gjøre nasjonalt, kan tas gjennom vidtrekkende tiltak innen transportsektoren, ifølge rapporten Klimakur 2020.

For folk flest innebærer det en sterk økning i bensin- og dieselprisene, billigere og bedre utbygd kollektivtrafikk og en omfattende overgang til bruk av biodrivstoff.

Transportsektoren er den delen av samfunnet som i størst grad kan bidra til at Norge når målet om kutt i klimautslippene på 12-14 millioner tonn CO2 innen 2020, ifølge rapporten.

Les også:

Så mye koster klimakuren

Klimakuren:<br/> Dette er tiltakene

Dramatiske tiltak

Veidirektør Terje Moe Gustavsen la fram et eksempel som var egnet til å skremme ihuga hverdagsbilister som vegrer seg mot andre måter å komme seg fram på:

  • Dobbelt så høye drivstoffavgifter
  • Dobbelt så store bompengeavgifter
  • Halvering av kollektivprisene

– En slik kombinasjon vil alene vil bidra med utslippsreduksjoner tilsvarende 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Legger vi til en dobling av flyprisene er potensialet på 1,4 millioner tonn innen 2020, sa Gustavsen.

Framtidas klimapolitikk

Klimakur 2020 ble lagt fram hos Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) onsdag morgen, og overlevert miljøminister Erik Solheim (SV). Tiltakene kommer til å danne grunnlaget for regjeringens arbeid med totalplanen for nasjonale utslippskutt.

Også petroleumssektoren, industrien, landbruket og byggsektoren må belage seg på store omlegginger for å bidra til de nasjonale målene.

Rapporten er utarbeidet av Klif, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Oljedirektoratet. De fem etatene har jobbet med rapporten siden 2008. Den skulle egentlig vært klar allerede i november i fjor, men fordi arbeidet har vært mer krevende enn først antatt ble fristen utsatt til februar.

Alle må bidra

– Klimakur kommer til å bli et kvantesprang for norsk klimapolitikk. Rapporten vil bringe oss ut av den helt frie synsingen som vi har tillatt oss til nå, og erstatte forslag om «liksomtiltak» som har liten effekt med en stor meny av virkningsfulle tiltak og hvor mye de koster, uttalte miljøminister Erik Solheim nylig.

Han understreket at alle sektorer må bidra, slik at summen av kuttene tilsvarer stortingsvedtaket om samlede utslippskutt her hjemme på 20 prosent innen 2020. Hvordan kuttene blir sammensatt vil i stor grad bygge på tilrådinger i Klimakur-rapporten.

– Hvis vi kutter mye i oljesektoren, trenger vi å kutte mindre innen samferdsel og motsatt. Men det som er helt sikkert er at summen av tiltak må gå opp, slik at vi når målene Stortinget har vedtatt, sa Solheim. (©NTB)

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.